Super Mario Bros. Deluxe Credits (Game Boy Color)

Everyone
ESRB Rating
Genre
Perspective
Visual
Gameplay
Interface
Setting
93
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
4.1
User Score
5 point score based on user ratings.

Super Mario Bros. Deluxe Credits

Credits

Original Game DesignShigeru Miyamoto, Takashi Tezuka
ProducersMasayuki Uemura, Kazuhiko Taniguchi
SupervisorsShigeru Miyamoto, Takashi Tezuka, Toshihiko Nakago
DirectorToshiaki Suzuki
Sub DirectorsGou Endou, Masami Yone, Nobuo Matsumiya
ProgrammersTatsuo Nishiyama, Eiji Noto, Kiyoshi Koda, Yukari Suzuki, Shigehiro Kasamatsu, Nobuo Okajima, Eiji Nishikawa
DesignersYoshinori Tsuchiyama, Yasuhiro Kanō, Kazuya Matsuzawa, Kyoko Kimura, Keiko Izawa, Yasushi Matsubara, Mikio Mishima
SoundYuichi Ozaki, Masami Yone
IllustratorYoichi Kotabe
Progress ManagementMasaki Nomura
CoordinatorsAkito Nakatsuka, Takahiro Minami, Michelle Powers, Keiko Tamura, Hiroko Ishikawa
TranslatorWilliam Trinen
Special ThanksOriginal SMB Staff, Hiroaki Sato, Yūichi Yamamoto, Nobuhito Koganezawa, Akiya Sakamoto, Super Mario Club, RD2 Debug Team, NOA Debug Team
Executive ProducerHiroshi Yamauchi
Presented by Nintendo

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shigeru Miyamoto, 274 other games
Hiroshi Yamauchi, 193 other games
Takashi Tezuka, 138 other games
William Trinen, 124 other games
Yoichi Kotabe, 67 other games
Toshihiko Nakago, 62 other games
Akito Nakatsuka, 35 other games
Yasushi Matsubara, 28 other games
Nobuo Matsumiya, 27 other games
Keiko Tamura, 27 other games
Akiya Sakamoto, 27 other games
Yasuhiro Kanō, 24 other games
Yūichi Yamamoto, 24 other games
Yuichi Ozaki, 24 other games
Shigehiro Kasamatsu, 22 other games
Toshiaki Suzuki, 21 other games
Masayuki Uemura, 20 other games
Michelle Powers, 19 other games
Kiyoshi Koda, 19 other games
Eiji Noto, 18 other games
Yoshinori Tsuchiyama, 17 other games
Hiroaki Sato, 15 other games
Kazuya Matsuzawa, 15 other games
Tatsuo Nishiyama, 13 other games
Eiji Nishikawa, 13 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Kirby Tilt 'n' Tumble, a group of 24 people
The Legend of Zelda: Link's Awakening DX, a group of 17 people
Super Mario Advance, a group of 16 people
Marvelous: Mōhitotsu no Takarajima, a group of 12 people
The Legend of Zelda: The Wind Waker, a group of 11 people
The Legend of Zelda: A Link to the Past, a group of 11 people
Super Mario World 2: Yoshi's Island, a group of 9 people
New Super Mario Bros., a group of 9 people
The Legend of Zelda: Four Swords Adventures, a group of 8 people
The Legend of Zelda: Twilight Princess, a group of 8 people
Super Mario All-Stars, a group of 8 people
BS Zelda no Densetsu, a group of 8 people
Super Mario World, a group of 8 people
Yume Kōjō: Dokidoki Panic, a group of 7 people
Super Mario World: Super Mario Advance 2, a group of 7 people
BS Super Mario USA, a group of 7 people
Mario Golf, a group of 7 people
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass, a group of 7 people
Mario Golf , a group of 7 people
BS Zelda no Densetsu: Inishie no Sekiban, a group of 7 people
Super Mario 64 DS, a group of 7 people
Yoshi's Story, a group of 7 people
Super Mario Maker, a group of 7 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 7 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, a group of 6 people

Credits for this game were contributed by TReMMoR (256) and Freeman (45582)