Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

WarioWare, Inc.: Mega Party Game$! Credits

Credits

Executive ProducerSatoru Iwata
ProducersTakehiro Izushi, Ryouichi Kitanishi
SupervisorsYoshio Sakamoto, Toshio Sengoku
DirectorsGoro Abe, Osamu Yamauchi
Design Director / Character DesignKo Takeuchi
Sound DirectorRyōji Yoshitomi
Game DesignGoro Abe, Kyoko Watanabe, Ryutaro Takahashi
Wario Design Hiroji Kiyotake
ProgrammingOsamu Yamauchi, Toshihiro Nishii, Kenji Matsumoto, Taku Sugioka, Masahiro Oku, Yuki Tsuji, Shoichi Kanehisa, Yasuhiro Kobayashi, Kazuhiko Furukawa, Yasuhito Fujisawa, Naoki Nakano
Graphic DesignKo Takeuchi, Naoko Mori, Takeshi Ando, Kyouko Kasuga, Masaru Nishimura, Youhei Kubotsu, Kazuhito Norimoto, Eiko Haruki, Naotaka Onishi
MusicMasanobu Matsunaga, Kenichi Nishimaki
ModelsBoji, Ryutaro Takahashi, Yasuko Takahashi, Yuki Tsuji, Takeshi Ando, Youhei Kubotsu
Voices Charles Martinet, Tom Eberspecher, Tim O'Leary, Reiko Ninomiya, Leslie Swan, Sara Rades, Norikatsu Furuta, Ryōji Yoshitomi, Ko Takeuchi, Azusa Tajima, Kyoko Watanabe, Yasuko Takahashi, Yuki Tsuji, Kyouko Kasuga, Naoko Mori, Masaru Nishimura, Atsushi Ikuno, Youhei Kubotsu, Eiko Haruki, Naotaka Onishi, Yukiko Kasuga
Character Supervisor Yoichi Kotabe
GBA Wario Ware TeamHirofumi Matsuoka, Kohta Fukui, Ryōji Yoshitomi, Noriyuki Sato, Norikatsu Furuta, Ko Takeuchi, Kazuyoshi Osawa, Goro Abe, Takao Nakano, Kyoko Miyamoto, Mitsuaki Sakamaki, Ryutaro Takahashi
North American LocalizationRichard Amtower IV, William Barnes, Reiko Ninomiya, William Trinen
NOA Localization ManagementJeff Miller, Leslie Swan
NOE Product Localization Team CoordinationAndreas Fey
NOE TranslationNoura Gzara, Agnès Letourneur, Inés Rubio, Giovanna Prati (as Giovanna Prata)
DebugSuper Mario Club, Takahiro Kumasaka, Kanako Fujisawa, Miyuki Yamashita, Chie Maeda, Rieko Ishino, Ryoutaro Shiba, Keiko Ohtsu, Hirokatsu Nishimura, Takeichiro Azuma, Hideki Katsui, Koutaro Haneda, Tatsuya Nawata, Narimasa Hakodate, Kazuki Hashimoto, Yoshinori Isoda, Shigeo Takada, Akito Okazaki, NOA Product Testing Team, Yoshinobu Mantani, Robert Crombie, Kirk Buchanan, Randy Shoemake, Lucas Ritting, Melvin Forrest, Miho Hattori, Phil Honeywell, Terral Dunn, David Hunziker, Validation and Testing Team
Special ThanksTaeko Suzuki, Takehiko Hosokawa, Katsuya Yamano, Nobuo Matsumiya, Yasuhiro Matsumoto, Masahiro Takeguchi, Naoko Saeki, Masatoshi Okuno, Yasuhiro Matsumoto, Takeshi Narita, Sensuke Obata, Kenji Yamada, Junko Yoshikawa

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 456 other games
Leslie Swan, 224 other games
Jeff Miller, 191 other games
Tim O'Leary, 145 other games
Reiko Ninomiya, 126 other games
Charles Martinet, 125 other games
William Trinen, 124 other games
Richard Amtower IV, 117 other games
Andreas Fey, 79 other games
Yoichi Kotabe, 67 other games
Takehiro Izushi, 63 other games
Randy Shoemake, 60 other games
Yoshinobu Mantani, 55 other games
Takao Nakano, 54 other games
Hiroji Kiyotake, 48 other games
Yoshio Sakamoto, 48 other games
Ryōji Yoshitomi, 43 other games
Robert Crombie, 40 other games
Masahiro Takeguchi, 40 other games
Katsuya Yamano, 34 other games
Yasuhiro Kobayashi, 30 other games
Toshio Sengoku, 30 other games
Azusa Tajima, 29 other games
Masanobu Matsunaga, 29 other games
Nobuo Matsumiya, 28 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

WarioWare: Touched!, a group of 54 people
WarioWare: Twisted!, a group of 50 people
WarioWare, Inc.: Mega Microgame$!, a group of 37 people
WarioWare: Smooth Moves, a group of 34 people
WarioWare: D.I.Y. Showcase, a group of 26 people
Game & Wario, a group of 26 people
WarioWare: D.I.Y., a group of 26 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 25 people
Planet Puzzle League, a group of 23 people
Mario Kart: Super Circuit, a group of 22 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 21 people
Paper Mario: Color Splash, a group of 18 people
Metroid: Zero Mission, a group of 18 people
WarioWare: Gold, a group of 16 people
Pokémon Puzzle Challenge, a group of 16 people
Paper Mario: Sticker Star, a group of 15 people
Mario Power Tennis, a group of 15 people
Wario Land 4, a group of 15 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 15 people
Dr. Mario & Puzzle League, a group of 14 people
Metroid Fusion, a group of 14 people
Paper Mario, a group of 14 people
Mario Kart: Double Dash!!, a group of 13 people
Mario Golf: Toadstool Tour, a group of 13 people
Mario Tennis: Power Tour, a group of 13 people

Credits for this game were contributed by TReMMoR (256) and Freeman (50151)