Valis III Credits

Credits

ProgrammerMasayasu Yamamoto, Yoshiki Yamauchi (Yoshiki UAI Yamauchi)
Graphic DesignerEiji Kikuchi (Kiku), David Iwata, Yoshihisa Shimizu, Seiichirō Nagatomo, Takashi Kinoshita (Sophy Kinoshita)
Scenario WriterOhta [Hachiohji]
MusicTakaharu Umezu, Michiko Naruke, Minoru Yuasa
Music DirectorShinobu Ogawa, Special Thanks to Business Suport Co. Ltd.
Art Work DirectorTomoko Miura (T. Neko Miura)
Art Work StaffTakao Yoshioka, Masahisa Ohno, Yūma Miura, Mitsuho Abe
Special Thanks toKazuyuki Fukushima, Yūji Fukushima, Jirō Fukushima, Yoshinobu Abe, Takami Kinoshita, Tetsuji Matsuzawa, Mie Nakahara
Original Game Licenced byShin-nihon Laser Soft Co. Ltd.
Total ProducerTakashi Fukushima

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Kazuyuki Fukushima, 60 other games
Takashi Fukushima, 47 other games
Eiji Kikuchi, 41 other games
Masayasu Yamamoto, 39 other games
Yūji Fukushima, 38 other games
Shinobu Ogawa, 33 other games
Yoshihisa Shimizu, 31 other games
Tomoko Miura, 27 other games
Jirō Fukushima, 26 other games
Yoshinobu Abe, 24 other games
Michiko Naruke, 24 other games
Takao Yoshioka, 23 other games
Minoru Yuasa, 20 other games
Takami Kinoshita, 17 other games
Takaharu Umezu, 12 other games
Yūma Miura, 12 other games
Tetsuji Matsuzawa, 9 other games
Seiichirō Nagatomo, 7 other games
David Iwata, 4 other games
Takashi Kinoshita, 4 other games
Yoshiki Yamauchi, 3 other games
Masahisa Ohno, 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Exile, a group of 16 people
Beast Wrestler, a group of 16 people
Traysia, a group of 15 people
Travel Eple, a group of 14 people
Cyborg 009, a group of 14 people
Valis, a group of 14 people
Pop 'n Magic, a group of 13 people
Dekoboko Densetsu: Hashiru Wagamanma, a group of 13 people
Browning, a group of 13 people
Edo no Kiba, a group of 12 people
Tenshi no Uta II: Datenshi no Sentaku, a group of 12 people
Mugen Senshi Valis II, a group of 12 people
Xak I・II, a group of 12 people
Gaiares, a group of 12 people
Tenshi no Uta, a group of 12 people
High Grenadier, a group of 12 people
Exile: Wicked Phenomenon, a group of 11 people
Kiaidan 00, a group of 11 people
Puzzle Boy, a group of 11 people
Death Bringer, a group of 9 people
Mirai Shōnen Conan, a group of 9 people
Legion, a group of 9 people
Ys III: Wanderers from Ys, a group of 8 people
Dark Kingdom, a group of 8 people
XZR, a group of 8 people

Credits for this game were contributed by 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60767) and MegamanX64 (16085)