Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Credits

Credits

Executive ProducerHiroshi Yamauchi
ProducerShigeru Miyamoto
DirectorToru Osawa, Yoichi Yamada, Eiji Aonuma, Yoshiaki Koizumi
Program DirectorToshio Iwawaki
Chief ProgrammerKenzō Hayakawa
Main ProgramYasunari Soejima, Kazuaki Morita, Masumi Tarukado, Hiroshi Umemiya, Masarō Sakakibara, Shigeki Yoshida, Takamitsu Kuzuhara, Satoru Takahata, Nobuo Okajima, Nobuhiro Sumiyoshi, Atsushi Nishiwaki, Kenji Matsutani, Yūichi Yamamoto, Masatoshi Ogawa, Makoto Sasaki, Kunihiro Komatsu, Shigeo Kimura
Script WriterToru Osawa, Kensuke Tanabe
Character DesignYoshiaki Koizumi, Yoshiki Haruhana, Satoru Takizawa, Jin Ikeda, Satomi Maekawa
Course ‑ Level DesignMakoto Miyanaga, Hiromasa Shikata, Hiromu Takemura, Kenta Usui, Shinichi Ikematsu, Takeshi Hosono
Graphic DesignTomoaki Kuroume, Shigeki Yoshida, Ren Uehara
Cinematic SequenceDaiki Iwamoto, Hiroshi Matsunaga, Daisuke Kageyama
Motion CaptureShinya Takahashi, Tsuyoshi Watanabe
Sound CompositionKōji Kondō
Sound EffectYoji Inagaki, Takuya Maekawa
IllustratorYusuke Nakano, Wataru Yamaguchi, Minoru Maeda
CoordinatorYoshitaka Nishikawa, Mitsuhiro Takano, Masashi Goto, Hiroyuki Uesugi
Technical SupportHironobu Kakui, Hirohito Yoshimoto, Yoshinori Tanimoto, Hideaki Shimizu, Shin Hasegawa, Yasuki Tawaraishi, Shingo Okamoto
Progress ManagementKimiyoshi Fukui, Keizō Katō
SupervisorTakashi Tezuka, Toshihiko Nakago
Product Debug & Testing UnitSuper Mario Club
Special ThanksMitsuhiro Hikino, Hiroshi Momose, Yoshitaka Takeshita, Gentarō Takaki, Atsushi Sakaguchi, Hajime Kitagawa, Nintendo E.A.D, Nintendo of America Inc. Debug Staff, Nintendo of Europe GMBH Debug Staff, Nintendo France S.A.R.I. Staff

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shigeru Miyamoto, 292 other games
Hiroshi Yamauchi, 194 other games
Shinya Takahashi, 175 other games
Kōji Kondō, 158 other games
Takashi Tezuka, 145 other games
Tsuyoshi Watanabe, 128 other games
Kensuke Tanabe, 125 other games
Yusuke Nakano, 123 other games
Hironobu Kakui, 100 other games
Keizō Katō, 70 other games
Shingo Okamoto, 66 other games
Toshihiko Nakago, 64 other games
Tomoaki Kuroume, 46 other games
Yoshiki Haruhana, 42 other games
Wataru Yamaguchi, 40 other games
Toru Osawa, 36 other games
Eiji Aonuma, 35 other games
Yoji Inagaki, 34 other games
Yoichi Yamada, 33 other games
Hideaki Shimizu, 32 other games
Yoshiaki Koizumi, 32 other games
Kazuaki Morita, 31 other games
Shigeki Yoshida, 28 other games
Makoto Sasaki, 26 other games
Mitsuhiro Hikino, 26 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, a group of 68 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time / Master Quest, a group of 68 people
The Legend of Zelda: The Wind Waker, a group of 50 people
The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D, a group of 47 people
The Legend of Zelda: Majora's Mask, a group of 46 people
The Legend of Zelda: Twilight Princess, a group of 41 people
The Legend of Zelda: Skyward Sword, a group of 29 people
Star Fox 64, a group of 26 people
Star Fox 64 3D, a group of 26 people
Yoshi's Story, a group of 25 people
Super Mario 64, a group of 22 people
Pokémon Stadium 2, a group of 22 people
Super Mario 64 DS, a group of 22 people
Dōbutsu no Mori, a group of 22 people
Pikmin, a group of 21 people
The Legend of Zelda: Breath of the Wild, a group of 20 people
Luigi's Mansion, a group of 20 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 20 people
Super Mario Sunshine, a group of 20 people
The Legend of Zelda: A Link to the Past, a group of 19 people
Super Mario World 2: Yoshi's Island, a group of 19 people
Animal Crossing, a group of 19 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 17 people
Pokémon Stadium, a group of 17 people
Super Smash Bros. Ultimate, a group of 17 people

Credits for this game were contributed by TReMMoR (256)