Mario Party Credits

Mario Party Staff

Game Director Kenji Kikuchi
Mini‑Game Designer Masanori Shiku
Planners Tsutomu Komiyama, Fumihisa Sato, Takeo Monma
Planning Advisor Shinichi Nakata
Chief Programmers Hideki Sahashi, Takahiro Haga, Kazuhiro Matsushita
Programmers Kazuyuki Kimura, Shunsuke Tanaka, Takuya Hiraizumi, Masahide Tomita, Noriyuki Tanabe, Satoshi Ezaki, Isao Kobayashi, Atsuko Koike, Shinji Shibasaki
Design Director Koji Matsuura
Planning Designers Yukinori Goto, Mayu Inaida, Hiroshi Kaieda
Designers Kayo Fujimoto, Masahide Inaba, Miho Nitta, Kikuko Nagasawa, Rie Ueshima, Akinobu Sekiguchi, Hirofumi Ōtake, Hiroshi Hayashi, Misa Nagai, Akemi Ihara, Yasuaki Takahashi, Satoshi Fukuda, Yoshinobu Kakizaki, Shiho Syuda, Toshinori Fujii, Takeshi Murata
Original Character Design Shigeru Miyamoto, Hiroji Kiyotake
Original 3D Models Nintendo EAD
Sound Director Akihiro Satō
Music Composer Yasunori Mitsuda
Music Programmer Hironao Yamamoto
Sound Effects Designers Osamu Narita, Hiroyuki Tsuboguchi
Sound System Programmers Takayuki Iwabuchi, Hideki Oka
Voice Samples Charles Martinet, Asako Kozuki, Eriko Ibe, Julien Bardakoff (uncredited), Thomas Spindler (uncredited), Tomoko Maruno (uncredited)
Technical Support Hiroyasu Sasano, Shinobu Kumaoka, Fumihiko Itagaki, Miyuki Kawashima
Graphic Support Yoichi Kotabe, Shigefumi Hino
Sound Support Kōji Kondō, Tarō Bandō, Yoji Inagaki
Progress Management Toshinori Oyama
Package Illustrator Wataru Yamaguchi
Manual Editor Haruki Mitani
Special Thanks To Yasuhiro Sakai, Hiroshi Sato, Makoto Kanoh, Masanori Sato, Mitsuhiro Kadowaki, Takeshi Sawaguchi, Masako Ishikawa, Osamu Tsujikawa, Katsumi Kawamura, All Nintendo, All Hudson, Super Mario Club Staff, HVQ Picture Coding System
Product Manager Atsushi Ikeda
Coodinator Masaki Tawara
Supervisors Shigeru Miyamoto, Kenji Miki, Hidetoshi Endō
Producers Shinji Hatano, Shinichi Nakamoto
Executive Producers Hiroshi Yamauchi, Hiroshi Kudo

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shigeru Miyamoto, 274 other games
Hiroshi Yamauchi, 193 other games
Kōji Kondō, 150 other games
Charles Martinet, 123 other games
Yoichi Kotabe, 67 other games
Osamu Narita, 60 other games
Kenji Miki, 57 other games
Hiroshi Sato, 51 other games
Hiroji Kiyotake, 48 other games
Kenji Kikuchi, 48 other games
Yasunori Mitsuda, 46 other games
Hideki Sahashi, 46 other games
Hidetoshi Endō, 46 other games
Koji Matsuura, 45 other games
Tarō Bandō, 45 other games
Shinji Hatano, 44 other games
Masanori Sato, 43 other games
Wataru Yamaguchi, 40 other games
Takayuki Iwabuchi, 39 other games
Shinichi Nakamoto, 34 other games
Kayo Fujimoto, 34 other games
Yoji Inagaki, 34 other games
Makoto Kanoh, 33 other games
Shinichi Nakata, 31 other games
Hiroshi Hayashi, 30 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Mario Party 2, a group of 58 people
Mario Party 3, a group of 46 people
Mario Party 4, a group of 29 people
Tengai Makyō: Daiyon no Mokushiroku - The Apocalypse IV, a group of 22 people
Mario Party 6, a group of 21 people
Mario Party 5, a group of 21 people
Tengai Makyō III: Namida, a group of 20 people
Tengai Makyō Zero, a group of 19 people
Mario Party 7, a group of 18 people
Mario Party 8, a group of 18 people
Mario Party DS, a group of 16 people
Mario Party Advance, a group of 16 people
Mario Party: Island Tour, a group of 15 people
Super B-Daman: Battle Phoenix 64, a group of 15 people
Mario Party 9, a group of 15 people
Mario Party 10, a group of 14 people
Bomberman 64, a group of 14 people
Mario Kart 64, a group of 12 people
Mario Party: Star Rush, a group of 12 people
Wii Party U, a group of 12 people
Mario Party: The Top 100, a group of 12 people
Super Mario Party, a group of 11 people
Kūsō Kagaku Sekai Gulliver Boy, a group of 11 people
Team Innocent: The Point of No Return, a group of 10 people
Star Soldier: Vanishing Earth, a group of 10 people

Credits for this game were contributed by ryanbus84 (24533) and Freeman (45582)