Mario Tennis Credits (Nintendo 64)

Everyone
ESRB Rating
Genre
Perspective
Visual
Interface
Sport
87
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
3.7
User Score
5 point score based on user ratings.

Mario Tennis Credits

Credits

Lead Game DesignHiroyuki Takahashi, Shugo Takahashi
DirectorHaruki Kodera
Sound DirectorMasaaki Uno
Opening DirectorsYasuhiro Taguchi, Atsushi Fujimoto
Assistant DirectorsYūsuke Sugimoto, Toru Takamatsu
Game DesignYūsuke Sugimoto, Ayumu Shindo, Shuji Shimizu, Kentaro Sako
Lead ProgrammersHaruki Kodera, Toru Takamatsu
Assistant ProgrammerP. E. Jareth Hein
Sound SupportNorio Shimizu, Kaoru Shimada
Original CharactersShigeru Miyamoto, Hiroji Kiyotake, Shin Yamanouchi, Fumihide Aoki
3D Character GraphicsFumihide Aoki, Junichi Ochiai, Masayuki Hashimoto, Hiroto Nakashima, Shigeki Kimura, Toshiaki Tanaka
3D GraphicsJunko Nakamura, Mieko Koguchi, Kanako Horiguchi, Hidetoshi Sakamoto, Kaori Matsunaga
Screen Layout / 2-D Graphic DesignMitsumasa Muraishi
Original Music ComposersKazumi Totaka, Kozue Ishikawa, Yukio Kaneoka
Music Composition / ArrangementMotoi Sakuraba
Voice ActorsCharles Martinet, Penn Badgely, Jessica Chism, Kate Flemming, Mike Madeoy, Jen Taylor
SupervisorsShigeru Miyamoto, Takashi Tezuka, Kōji Kondō
Graphic SupportYoichi Kotabe, Masanori Sato
CG Design / Package DesignYusuke Nakano
CG Design SupportWataru Yamaguchi, Michiyo Oshio
Japanese Manual EditorsRyuji Hagino, Naruhisa Kawano
Public RelationsAtsushi Tejima, Mitsuaki Hagishima, Asako Haruhana
CoordinatorsMasaaki Uno, Toshiharu Izuno, Masaki Tawara
Special ThanksAtsushi Okada, Minoru Arakawa, Manabu Fukuda, Gail Tilden
LocalizationWilliam Trinen, Michelle Powers
Localization ManagementJeff Miller, Leslie Swan
ProducerShinji Hatano, Hiroyuki Takahashi
Executive ProducerHiroshi Yamauchi

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shigeru Miyamoto, 274 other games
Leslie Swan, 221 other games
Hiroshi Yamauchi, 193 other games
Jeff Miller, 188 other games
Kōji Kondō, 150 other games
Takashi Tezuka, 138 other games
William Trinen, 124 other games
Charles Martinet, 123 other games
Yusuke Nakano, 118 other games
Manabu Fukuda, 116 other games
Motoi Sakuraba, 84 other games
Kazumi Totaka, 80 other games
Minoru Arakawa, 76 other games
Yoichi Kotabe, 67 other games
Jen Taylor, 59 other games
Gail Tilden, 52 other games
Hiroji Kiyotake, 48 other games
Toshiharu Izuno, 44 other games
Shinji Hatano, 44 other games
Masanori Sato, 43 other games
Wataru Yamaguchi, 40 other games
Masaaki Uno, 39 other games
Yasuhiro Taguchi, 34 other games
Naruhisa Kawano, 29 other games
Fumihide Aoki, 27 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Mario Golf, a group of 43 people
Mario Golf: Toadstool Tour, a group of 39 people
Golden Sun, a group of 36 people
Mario Golf: Advance Tour, a group of 35 people
Mario Tennis, a group of 34 people
Mario Power Tennis, a group of 34 people
Mario Golf , a group of 33 people
Mario Tennis: Power Tour, a group of 30 people
Golden Sun: The Lost Age, a group of 30 people
Mobile Golf, a group of 26 people
Shining Force III, a group of 25 people
Shining the Holy Ark, a group of 23 people
Mario Tennis Open, a group of 20 people
Golden Sun: Dark Dawn, a group of 18 people
Hot Shots Golf, a group of 18 people
Mario Party 3, a group of 17 people
Mario Golf: World Tour, a group of 15 people
Super Smash Bros.: Melee, a group of 15 people
Mario Party 8, a group of 15 people
Mario Tennis: Ultra Smash, a group of 15 people
Shining Wisdom, a group of 13 people
Mario Party DS, a group of 13 people
Mario & Luigi: Superstar Saga, a group of 13 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 13 people
Mario Sports: Superstars, a group of 13 people

Credits for this game were contributed by J. Michael Bottorff (1782)