Pokémon Snap Credits

JACK and BEANS

DirectorYoichi Yamamoto, Kouji Inokuchi, Akira Takeshima
DesignerShigezo Kawase, Takeyuki Machida, Masanobu Yamamoto, Shizu Higashiyama
Sound DesignerIkuko Mimori
ProgrammerYoshiaki Shinohara, Kazuki Sekimori, Jinji Horagai, Tomoyuki Sumi, Hirotaka Kato, Hideaki Kiko
Technical SupportMakoto Kanai
SupervisorKensuke Tanabe
US CoordinationHiro Nakamura

N64 Modeling Center Tokyo

Super Duper Special Chief DesignerBenimaru Itoh (ASHURA), Takeshi Iizuka, Hiroshi Ishikawa, Takemi Ichikawa, Atsuko Ujiie, Ryuta Kusumi, Izuru Kumasaka, Toru Kurashige, Satomi Kokubo, Hitoshi Kobayashi, Mitsuteru Sato, Yuichi Sawayama, Hikaru Jinguji, Nachi Sugiyama, Jungo Suzuki, Yoshiyuki Tagawa, Kazuo Yazawa, Akira Yamazaki, Shinichi Yoshikawa
Voice ActorsStan Hart, James Carter Cathcart, Ikue Ōtani, and Others…
Special ThanksHiroyuki Jinnai, Gakuji Nomoto, Jun Yamazaki, Chiharu Ito, Satoshi Ishida, Tetsuya Notoya, Chieko Obikane, Hisatoshi Takeuchi, Keita Oriuchi

N64 Modeling Center Kyoto

System Development #2 (HAL)HAL Debug Team, Super Mario Club, Creatures inc., GAME FREAK inc.
Character SupervisorYoichi Kotabe
Pokémon Created bySatoshi Tajiri
Pokémon ProducerTsunekazu Ishihara
ProducerSatoru Iwata, Kenji Miki, Shigeru Miyamoto
Executive ProducerHiroshi Yamauchi

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 450 other games
Shigeru Miyamoto, 274 other games
Hiroshi Yamauchi, 193 other games
Kensuke Tanabe, 120 other games
Tsunekazu Ishihara, 114 other games
Satoshi Tajiri, 90 other games
Ikue Ōtani, 68 other games
Yoichi Kotabe, 67 other games
Hiroyuki Jinnai, 62 other games
Kenji Miki, 57 other games
Masanobu Yamamoto, 45 other games
Hiro Nakamura, 45 other games
Gakuji Nomoto, 44 other games
Satoshi Ishida, 35 other games
Kouji Inokuchi, 27 other games
Tetsuya Notoya, 26 other games
Benimaru Itoh, 25 other games
Atsuko Ujiie, 25 other games
Hitoshi Kobayashi, 22 other games
Makoto Kanai, 19 other games
Yoichi Yamamoto, 16 other games
Ryuta Kusumi, 15 other games
Chieko Obikane, 15 other games
Shinichi Yoshikawa, 13 other games
Kazuo Yazawa, 11 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Pokémon Snap Station, a group of 54 people
Pokémon Stadium 2, a group of 33 people
Pokémon Stadium, a group of 32 people
Pocket Monsters Stadium, a group of 28 people
Super Smash Bros.: Melee, a group of 24 people
Super Smash Bros., a group of 22 people
Pokémon Colosseum, a group of 17 people
Pokémon Channel, a group of 15 people
Pokémon XD: Gale of Darkness, a group of 13 people
Kirby 64: The Crystal Shards, a group of 12 people
EarthBound, a group of 11 people
Pokémon Ranger, a group of 10 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 10 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 10 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 10 people
Kirby's Return to Dream Land, a group of 9 people
Kirby Air Ride, a group of 9 people
Hey You, Pikachu!, a group of 9 people
Pokémon Omega Ruby, a group of 8 people
Pokémon Puzzle Collection, a group of 8 people
Pokémon Pinball mini, a group of 8 people
Pokémon Party mini, a group of 8 people
Kirby: Canvas Curse, a group of 8 people
Pokémon Alpha Sapphire, a group of 8 people
Pokémon Zany Cards, a group of 8 people

Credits for this game were contributed by monkeyislandgirl (8702)