Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

Pokémon Stadium Credits

Credits

Director Takao Shimizu
Program Director Yasunari Nishida
Art Director Tatsuya Hishida
2D CG Director Masanao Arimoto
3D CG Director Shinya Takahashi
Mini‑Game Director Makoto Wada
Battle Scene Programmer Kenji Yamamoto
Effects Programmer Yasuhiro Kawaguchi
Mini‑Game Programmers Yuzuru Ogawa, Tsutomu Kaneshige, Shiro Mouri
Data Management Programmer Shunsaku Kitamura
AI Programmer Satoru Osako
GB System Programmer Tomohiro Kawase
2D CG Designers Tokihiko Toyoda, Makoto Tanaka, Shigefumi Hino, Yasushi Matsubara, Tomoaki Nakahara
3D CG Designers Noriko Ikegawa, Junji Morii, Ryūji Kobayashi, Makoto Miyanaga
Pokémon Modeling Directors Tsuyoshi Watanabe, Benimaru Itoh
Pokémon Modelers Hitoshi Kobayashi, Toru Kurashige, Akira Yamazaki, Shizu Higashiyama, Takeshi Iizuka, Hajime Kuroyanagi, Tomoaki Imakuni, Kazuo Yazawa, Shinichi Yoshikawa, Mitsuteru Sato, Takemi Ichikawa, Atsuko Ujiie, Satomi Kokubo, Hikaru Jinguji, Hiroaki Ito, Ryuta Kusumi, Nachi Sugiyama, Yuichi Sawayama, Jungo Suzuki, Akira Matsumoto, Masaya Kano, Masato Nagashima, Ken Ikuji, Naotoshi Shike, Kazumi Nishino, Hiroshi Ishikawa, Tomomi Takeda, Hideki Ono, Shinya Ohata, Shigeo Kushida, Akiko Shibata, Akio Shibutani, Yukio Seike, Tomono Nishigori, Hiroyuki Fujiwara, Kei Hoshiba, Kenji Matsuura, Junpei Mizusaki, Mari Yamasaki, Hideo Yamato, Hiroaki Takenaka, Tomoyoshi Yamane, Shinya Sano
Battle Data Director Yasuyuki Oyagi
Battle Data Designers Kouji Doi, Takashi Ōishi
Battle Sequence Director Kimiharu Hyodo
Battle Sequence Designers Naotaka Matsumoto, Seiji Ochiba
Sound Director Masafumi Kawamura
Sound Programmers Mitsuhiro Hikino, Hideaki Shimizu
Sound Composition Hajime Wakai, Kenta Nagata, Tōru Minegishi
Voice of Pikachu Ikue Ōtani
Stadium Announcer Ted Lewis
Recording Engineer Questar Welsh (Real to Reel Recording Inc.)
Transfer Pak Staff Kazuo Koshima, Yuji Kimijima, Kenichiro Ashida, Kazunori Koshiishi, Kouji Mitsunari
Technical Support Takashi Sakuma, Yoshiyuki Tagawa, Koichi Koyasu, Satoshi Kikkawa, Shigefumi Kawase, Jun Yamazaki, Chiharu Ito, Hironobu Kakui, Hirohito Yoshimoto, Yoshinori Tanimoto, Tetsuya Sasaki, Shin Hasegawa, Yasuki Tawaraishi
Character Supervisor Yoichi Kotabe
Original Game Design Satoshi Tajiri
Original Characters Ken Sugimori, Shigeki Morimoto, Motofumi Fujiwara, Atsuko Nishida
Advisors Takenori Ohta, Junichi Masuda, Koji Nishino, Hiroyuki Jinnai
Special Thanks Kenji Saiki, Katsuhito Yamauchi, Tadashi Inoue, Kensuke Tanabe, Keisuke Terasaki, Naruhisa Kawano, Yasuhiro Sakai, Atsushi Tejima, Wataru Yamaguchi, Yusuke Nakano, Masanori Sato, Michiyo Oshio, Hiroto Alexander, Kiyohiko Ando
Product Testing Randy Shoemake, Kathy Huguenard
Testing Super Mario Club
U.S. Coordination Gail Tilden, Hiro Nakamura, Kenji Okubo
Progress ManagementKimiyoshi Fukui, Keizō Katō
Producers Kenji Miki, Tsunekazu Ishihara, Satoru Iwata, Shigeru Miyamoto
Executive ProducerHiroshi Yamauchi

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 457 other games
Shigeru Miyamoto, 276 other games
Hiroshi Yamauchi, 193 other games
Shinya Takahashi, 165 other games
Tsuyoshi Watanabe, 124 other games
Kensuke Tanabe, 122 other games
Yusuke Nakano, 120 other games
Tsunekazu Ishihara, 116 other games
Keisuke Terasaki, 102 other games
Hironobu Kakui, 99 other games
Junichi Masuda, 93 other games
Satoshi Tajiri, 92 other games
Ken Sugimori, 86 other games
Ikue Ōtani, 71 other games
Keizō Katō, 69 other games
Yoichi Kotabe, 67 other games
Hiroyuki Jinnai, 63 other games
Randy Shoemake, 60 other games
Kenji Miki, 57 other games
Kathy Huguenard, 56 other games
Kenji Okubo, 52 other games
Gail Tilden, 52 other games
Atsuko Nishida, 47 other games
Tomoyoshi Yamane, 45 other games
Hiro Nakamura, 45 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Pokémon Stadium 2, a group of 126 people
Pocket Monsters Stadium, a group of 99 people
Pokémon Snap, a group of 32 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 32 people
Pokémon Snap Station, a group of 32 people
Super Smash Bros.: Melee, a group of 30 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 29 people
Pokémon Colosseum, a group of 28 people
Pokémon Channel, a group of 28 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 26 people
The Legend of Zelda: The Wind Waker, a group of 25 people
Super Mario Sunshine, a group of 24 people
Super Smash Bros., a group of 24 people
Pokémon XD: Gale of Darkness, a group of 23 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, a group of 22 people
Pikmin, a group of 22 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time / Master Quest , a group of 19 people
Pokémon Y, a group of 18 people
Mario Kart 64, a group of 18 people
Star Fox 64 3D, a group of 18 people
Pokémon Blue Version, a group of 18 people
Pokémon X, a group of 18 people
Pokémon Red Version, a group of 18 people
Super Mario 64 DS, a group of 17 people
Pokémon Silver Version, a group of 17 people

Credits for this game were contributed by Freeman (51539)