Yoshi's Story Credits (Nintendo 64)

Everyone
ESRB Rating
Genre
Perspective
Gameplay
77
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
3.5
User Score
5 point score based on user ratings.

Yoshi's Story Credits

Credits

ProgrammersSatoru Takahata, Kiyoshi Koda, Atsushi Nishiwaki, Masarō Sakakibara, Takamitsu Kuzuhara, Nobuo Okajima, Yūichi Yamamoto
Picture Book ProgrammerKunihiro Komatsu
Sound ComposerKazumi Totaka
Sound EffectsYasushi Ida, Hajime Wakai
Sound ProgrammerHideaki Shimizu
Technical SupportYoshinori Tanimoto, Hirohito Yoshimoto, Kenji Matsutani, Hiroshi Umemiya, Yasunari Nishida
ProducerTakashi Tezuka
System DirectorHideki Konno
Course DesignerKatsuya Eguchi
Assistant Course DesignYoshihiro Nomoto
System ProgrammersYuhiki Ōtsuki, Kenzō Hayakawa
Main CG DesignerShigefumi Hino
Microcode ProgrammerYoshitaka Yasumoto
CG DesignersHisashi Nogami, Masanao Arimoto, Hideki Fujii, Tokihiko Toyoda
Main ProgrammerMasaru Nii
Picture Book CG DesignerHiroyasu Kuwabara
Title CG DesignerMasanori Sato
Programming DirectorToshihiko Nakago
English TextTerry Munson, Scott Pelland, Jason Leung, Phil Sandhop
TranslatorKayomi McDonald, Masashi Goto
Special ThanksKimiyoshi Fukui, Keizō Katō, Hironobu Kakui, Shin Hasegawa, Wataru Yamaguchi, Hiroshi Matsunaga, Yasuki Tawaraishi, Masato Kimura, Super Mario Club, Jonathan Stein, Greg von Oy, NOA Lot Check, NOA Branch Office
SupervisorShigeru Miyamoto
Executive ProducerHiroshi Yamauchi

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shigeru Miyamoto, 274 other games
Hiroshi Yamauchi, 193 other games
Takashi Tezuka, 138 other games
Hironobu Kakui, 99 other games
Kazumi Totaka, 80 other games
Keizō Katō, 69 other games
Toshihiko Nakago, 62 other games
Masanori Sato, 43 other games
Wataru Yamaguchi, 40 other games
Hideki Konno, 33 other games
Katsuya Eguchi, 32 other games
Hideaki Shimizu, 31 other games
Masanao Arimoto, 28 other games
Hisashi Nogami, 27 other games
Jonathan Stein, 26 other games
Shigefumi Hino, 25 other games
Hajime Wakai, 25 other games
Yūichi Yamamoto, 24 other games
Takamitsu Kuzuhara, 22 other games
Masato Kimura, 21 other games
Hiroshi Matsunaga, 21 other games
Shin Hasegawa, 20 other games
Phil Sandhop, 20 other games
Hirohito Yoshimoto, 20 other games
Kayomi McDonald, 20 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

The Legend of Zelda: The Wind Waker, a group of 28 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time, a group of 25 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time / Master Quest , a group of 24 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, a group of 24 people
Dōbutsu no Mori, a group of 22 people
Star Fox 64 3D, a group of 21 people
Star Fox 64, a group of 20 people
Animal Crossing, a group of 19 people
The Legend of Zelda: Twilight Princess, a group of 19 people
Super Mario 64 DS, a group of 17 people
The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D, a group of 17 people
The Legend of Zelda: Majora's Mask, a group of 17 people
Pokémon Stadium, a group of 17 people
Super Mario 64, a group of 16 people
Pokémon Stadium 2, a group of 16 people
Pikmin, a group of 16 people
Super Mario World 2: Yoshi's Island, a group of 16 people
Pocket Monsters Stadium, a group of 15 people
Mario Kart 64, a group of 15 people
New Super Mario Bros., a group of 15 people
The Legend of Zelda: A Link to the Past, a group of 15 people
Animal Crossing: Wild World, a group of 14 people
The Legend of Zelda: Skyward Sword, a group of 13 people
Luigi's Mansion, a group of 13 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 12 people

Credits for this game were contributed by monkeyislandgirl (8699)