World Heroes 2 Credits

World Heroes 2 Staff

ProducerKenji Sawatari
PlannerKenji Sawatari, Kimitoshi Yokoo (Yokoo)
DirectorAkira Ushizawa
Assistant DirectorYoshiaki Ono (Sho)
Main ProgrammerTAT.MST, Marbo [Toshi], Yuji Noguchi (Wizard Nogup)
System ProgrammerEiji Fukatsu, Makio Chiba, E Chan
Sound ProgrammerMakio Chiba
Character MakerHiroyuki Ryū
Character DesignerKazushige Hakamata, Takashi Hatono, Shinji Moriyama, Hideyuki Yamada, Yoshiaki Ono, Muneki Shiraishi, Kimitoshi Yokoo (Yokoo), Hidemi Nagatomo, Hiroyuki Toda, Atsushi Kobayashi, R. Nakajima (Gigas)
Scroll DesignerKenichi Sakanishi, Takashi Egashira, Mitsunari Ishida, Katsue Matsuzaki, Rie Mori, Hideyuki Kusano, Yasuyuki Sohara
Demo DesignerRie Mori, Koji Fujita, Masato Mitsuya
Music and S.E ComposerHideki Yamamoto, Hiroaki Shimizu, Yuka Watanabe
Voice CastMichio Ōtani (Take), Shinji Miura (Take), Hitoshi Sogabe (Take), Akihiko Kawamoto (Take), Sanae Saitoh (Take), Shouzou Nakano (Take), Kenji Takada (Take), Kimihiko Sakuma (Take), Yoshiyuki Tsukada (Take), Mari Kamimura (Take), Masato Mitsuya (Gekidan ADK), Yuka Watanabe (Gekidan ADK), R. Nakajima (Gigas/Gekidan ADK), Yoshiki Ono (Gekidan ADK), Takashi Hatono (Gekidan ADK)
Special GuestKoji T. Shimizu
Special ThanksYukio Gotoh, Shinichi Tamura, Hideo Kamoda, Teruaki Shirasawa, Akira Iidaka, Tomoko Oohira
Graphic AdviserTsutomu Maruyama
Executive ProducerKazuo Arai
Presented byADK

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Atsushi Kobayashi, 30 other games
Eiji Fukatsu, 17 other games
Hideki Yamamoto, 15 other games
Hiroaki Shimizu, 15 other games
Kenichi Sakanishi, 14 other games
Makio Chiba, 13 other games
Yuka Watanabe, 13 other games
Hiroyuki Ryū, 12 other games
Akira Ushizawa, 12 other games
Yukio Gotoh, 11 other games
Shinji Moriyama, 10 other games
Kazuo Arai, 10 other games
Yuji Noguchi, 10 other games
Takashi Egashira, 10 other games
Teruaki Shirasawa, 9 other games
Takashi Hatono, 9 other games
Kazushige Hakamata, 8 other games
Hideo Kamoda, 8 other games
Tsutomu Maruyama, 8 other games
Mitsunari Ishida, 8 other games
Rie Mori, 7 other games
Hideyuki Yamada, 6 other games
Hiroyuki Toda, 5 other games
Muneki Shiraishi, 5 other games
Masato Mitsuya, 5 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

World Heroes 2 JET, a group of 34 people
World Heroes, a group of 29 people
Aggressors of Dark Kombat, a group of 26 people
World Heroes Perfect, a group of 20 people
Twinkle Star Sprites, a group of 16 people
Ninja Master's, a group of 16 people
Thrash Rally, a group of 14 people
Ninja Combat, a group of 13 people
Gang Wars, a group of 13 people
Magician Lord, a group of 13 people
Overtop, a group of 12 people
Time Soldiers, a group of 12 people
Ninja Commando, a group of 11 people
Crossed Swords, a group of 10 people
Blue's Journey, a group of 10 people
Master of Syougi, a group of 9 people
Beast Busters: Second Nightmare, a group of 7 people
Crush Roller, a group of 4 people
STED: Iseki Wakusei no Yabō, a group of 3 people
Kyros, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60767)