Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

atari kombinera

Mega Man 2 Credits

61 people (20 developers, 41 thanks)

Staff

No. 009: MetalmanMasanori Sato
No. 010: AirmanYouji Kanazawa
No. 011: BubblemanTakashi Tanaka
No. 012: QuickmanHirofumi Mizoguchi
No 013: CrashmanAkira Yoshida
No. 014: FlashmanTomoo Yamaguchi
No 015: HeatmanToshiyuki Kataoka
No. 016: WoodmanMasakatsu Ichikawa
Character DesignerYasuaki Kishimoto (as Yasukichi), Keiji Inafune (as Inafking), Naoya Tomita (as Tom Pon), Nagineko, 2m03cm Man, Akira Kitamura (as A. K)
Sound ProgrammerTakashi Tateishi (as Ogeretsu Kun), Manami Matsumae (as Manami Ietel), Yoshihiro Sakaguchi (as Yuukichan's Papa)
ProgrammerNobuyuki Matsushima (as H. M. D.)
PlannerAkira Kitamura (as A. K.)
Producer (uncredited)Tokuro Fujiwara
Special ThanksHiroyuki Maetani, Tatsuya Kasai, Mamoru Asoshina, Junichi Kanda, Masahiro Takahashi, Akimitsu Tsubata, Yoshiaki Goto, Kazunari Suzuki, Yuu Yamazaki, Tomohiro Hosoya, Yoshiaki Nanki, Yasuhito Sasaki, Jun Kato, Seikou Jougan, Kenji Kinoue, Takashi Umezawa, Kazuya Wakazuki, Masashi Yamauchi, Makoto Ogoma, Seiji Tanaka, Hideaki Kawai, Ryouji Yasuda, Takayuki Wakisaka, Takumi Yoshinaga, Yasuto Nakamura, Shin Ienaka, Hirofumi Moriiwa, Tetsuya Miura, Michinari Satou, Yukio Hasegawa, Hiroyuki Tannai, Michiaki Hama, Takeo Morimoto, Masaki Sato, Youji Miyamoto, Shigehisa Iinuma, Yoshitomo Kodama, Taketsugu Wakabayashi, Toshiteru Ogura, Takeshi Arai, Hironori Matsumura (as Fish Man)

Credits

Box Cover Illustrator (USA)Marc William Ericksen

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Keiji Inafune, 119 other games
Marc William Ericksen, 85 other games
Tokuro Fujiwara, 44 other games
Takashi Tateishi, 39 other games
Manami Matsumae, 37 other games
Yoshihiro Sakaguchi, 28 other games
Yasuaki Kishimoto, 24 other games
Takashi Tanaka, 20 other games
Takumi Yoshinaga, 19 other games
Masaki Sato, 15 other games
Seiji Tanaka, 15 other games
Nobuyuki Matsushima, 13 other games
Akira Kitamura, 12 other games
Naoya Tomita, 11 other games
Hideaki Kawai, 10 other games
Akira Yoshida, 9 other games
Tomohiro Hosoya, 9 other games
Shin Ienaka, 9 other games
Masashi Yamauchi, 8 other games
Hironori Matsumura, 8 other games
Takeo Morimoto, 6 other games
Jun Kato, 6 other games
Tomoo Yamaguchi, 4 other games
Yoshiaki Goto, 3 other games
Kazunari Suzuki, 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Rockman Complete Works: Rockman, a group of 7 people
Mega Man, a group of 7 people
Legendary Wings, a group of 7 people
Mega Man 5, a group of 4 people
Final Fight, a group of 4 people
Final Fight, a group of 4 people
Mighty No. 9, a group of 4 people
U.N. Squadron, a group of 3 people
Final Fight: Double Impact, a group of 3 people
Mega Man 3, a group of 3 people
Disney's DuckTales, a group of 3 people
Mighty Gunvolt: Burst, a group of 3 people
Willow, a group of 3 people
Street Fighter II: Champion Edition, a group of 3 people
Breath of Fire, a group of 3 people
Street Fighter II Turbo, a group of 3 people
Lost Planet 2, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by Freeman (65666), chirinea (46992), Marker (557), J. Michael Bottorff (1759), MegamanX64 (16047) and 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60599)


atari breakout