Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

Kirby: Squeak Squad Credits

Credits

DirectorTakashi Hamamura
SupervisorAtsushi Kakuta
PlanningTakashi Hamamura, Tomoaki Fukui, Toyohisa Tanabe, Yoshimasa Arita, Kenji Matsuura, Shigeki Morihira, Taiki Ubukata
ProgrammingYoshinori Hori, Tomoyuki Muramaki, Hiroyuki Fujiwara, Kazunari Usui, Junzo Akatsuka, Kensaku Fujita
DesignMasanori Kusumoto, Abeno Matsuzaki, Shiho Tsutsuji, Erina Makino, Tomoko Fukumoto, Toshifumi Onishi, Tomoki Hamuro, Teruyuki Hiraoka, Daisuke Sakane, Satoshi Ueda, Haruyo Ueda, Hiroko Yagi, Yoshimi Ueda, Takumi Nakamura
SoundHirokazu Ando, Jun Ishikawa, Tadashi Ikegami, Shōgo Sakai
Creative SupportMasanobu Yamamoto
DebugRyuki Kuraoka, Masaru Kobayashi, Senji Hirose, HAL Debug Team, NOA Product Testing
Debug SupportMasahiro Takeuchi, Kenshiro Ueada, Masakazu Miyazaki, Yuji Ichijo
CoordinatorsNorihiko Kawabata, Yoichi Yamamoto, Hiroaki Suga
ArtworkTetsuya Notoya, Kaori Nishimura, Mariko Kimizuka, Rieko Kawahara, Masayo Nakagami
Artwork SupportSachiko Nakamichi, Kiyomi Oe, Yasuko Takahashi
Special ThanksYoshifumi Yamashita, Akitomo Tanaka, Satoshi Ishida, Chieko Obikane, Tomohiro Minemura, Hiroshi Fujie, Misako Mohri, Shin Hasegawa
North American LocalizationNathan Bihldorff, Tim O'Leary
North American Localization ManagementJeff Miller, Leslie Swan, William Trinen
ProducersYasushi Adachi, Masayoshi Tanimura, Kensuke Tanabe
Executive ProducerSatoru Iwata

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 456 other games
Nathan Bihldorff, 228 other games
Leslie Swan, 224 other games
Jeff Miller, 191 other games
Tim O'Leary, 145 other games
William Trinen, 124 other games
Kensuke Tanabe, 122 other games
Sachiko Nakamichi, 90 other games
Masaru Kobayashi, 56 other games
Masanobu Yamamoto, 46 other games
Shōgo Sakai, 45 other games
Satoshi Ueda, 43 other games
Hiroaki Suga, 42 other games
Satoshi Ishida, 36 other games
Jun Ishikawa, 36 other games
Hirokazu Ando, 31 other games
Masayoshi Tanimura, 27 other games
Tetsuya Notoya, 26 other games
Hiroyuki Fujiwara, 26 other games
Shin Hasegawa, 20 other games
Yuji Ichijo, 20 other games
Toyohisa Tanabe, 19 other games
Ryuki Kuraoka, 18 other games
Tomohiro Minemura, 17 other games
Tadashi Ikegami, 17 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Kirby Super Star Ultra, a group of 27 people
Kirby: Canvas Curse, a group of 25 people
Kirby & The Amazing Mirror, a group of 22 people
Fire Emblem: The Sacred Stones, a group of 22 people
Kirby: Mass Attack, a group of 21 people
Picross 3D, a group of 20 people
Kirby Air Ride, a group of 19 people
Kirby's Dream Collection: Special Edition, a group of 18 people
Kirby: Triple Deluxe, a group of 18 people
Kirby's Return to Dream Land, a group of 18 people
Kirby: Nightmare in Dreamland, a group of 16 people
Super Smash Bros.: Melee, a group of 16 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 15 people
Kirby and the Rainbow Curse, a group of 15 people
Kirby: Planet Robobot, a group of 15 people
BoxBoy!, a group of 14 people
Kirby 64: The Crystal Shards, a group of 14 people
Kirby's Epic Yarn, a group of 14 people
Pokémon Ranger, a group of 14 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 14 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 13 people
Kirby Battle Royale, a group of 12 people
Kirby Star Allies, a group of 12 people
Team Kirby Clash Deluxe, a group of 12 people
Picross 3D: Round 2, a group of 12 people

Credits for this game were contributed by Ben K (23920)