The Legend of Zelda: Phantom Hourglass Credits

Credits

DirectorDaiki Iwamoto
Sub DirectorHidemaro Fujibayashi
PlanningHajime Takahashi, Yutaka Hiramuki
Programming LeadShiro Mouri
Map ProgrammingYohei Fujino
Object ProgrammingYohei Fujino
Player ProgrammingMasahiro Nitta, Eiji Nishikawa
Enemy ProgrammingYasushi Ebisawa, Toshinori Kawai
NPC ProgrammingYoshitaka Takeshita, Atsushi Yamazaki
Ship ProgrammingKeigo Nakanishi
UI System ProgrammingNaonori Ohnishi
Wireless ProgrammingYukari Suzuki
Design LeadMichiho Hayashi
Player DesignMichiho Hayashi
Enemy DesignKoji Takahashi, Hirohito Shinoda
NPC DesignTomomi Marunami, Masaaki Ishikawa
Map/Object DesignTakeshi Koike, Eiji Mukao, Hanako Hisada
Effects DesignMotoaki Fukuda, Sayaka Yano
UI DesignTomoko Ichikawa, Yoshifumi Masaki
3‑D ModelingMituko Okada, Mizuki Tashima, Mari Fujita, Mariko Sanefuji
Character AnimationYuko Yoshimura, Marumi Nakajo
Design SupportYoshiki Haruhana
Cinema Scene DirectorNaoki Mori
Cinema Scene PlanningDaisuke Nobori, Shigeki Yoshida, Hiroyasu Kuwabara, Hitoshi Kobayashi, Eriko Kimura, Chiaki Aida, Katsuki Hisanaga, Kazuhide Hiura
Cinema Scene EffectsKeijiro Inoue
Paper Cutout IllustrationYuri Adachi
MusicKenta Nagata, Tōru Minegishi
Sound EffectsToru Asakawa, Sanae Susaki
Sound ProgrammingToru Asakawa, Sanae Susaki
VoiceSachi Matsumoto, Hikari Tachibana, Kaori Mizuhashi
Progress ManagementKeizō Katō
SupervisorsYoichi Yamada, Toshihiko Nakago, Takashi Tezuka
Technical SupportHironobu Kakui, Yoshito Yasuda, Takehiro Oyama
DebugNaoki Takami, Super Mario Club
IllustrationYusuke Nakano
Artwork DesignDaiki Nishioka, Yuka Kotaki
Title Logo DesignTakashi Ito, Sachiko Nakamichi
PromotionTakeshi Furuta
Special ThanksTakumi Kawagoe, Kōichi Kawamoto, Tomoaki Kuroume, Tadashi Sugiyama, Toshiaki Suzuki, Takahiro Hamaguchi, Tarō Bandō, Makoto Miyanaga, SRD, DIGITALSCAPE Co. Ltd
ProducerEiji Aonuma
General ProducerShigeru Miyamoto
Executive ProducerSatoru Iwata
North American LocalizationGema Almoguera, Steven Grimm, Kristin Kirby, Reiko Ninomiya, Erik Peterson, Kevin Sullivan
NOA Localization ManagementNathan Bihldorff, Jeff Miller, Leslie Swan, William Trinen
NOA Product Testing DepartmentMelvin Forrest, Michael Leslie, Joel Simon, Patrick Taylor

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 450 other games
Shigeru Miyamoto, 274 other games
Nathan Bihldorff, 224 other games
Leslie Swan, 221 other games
Jeff Miller, 188 other games
Takashi Tezuka, 138 other games
William Trinen, 124 other games
Reiko Ninomiya, 119 other games
Yusuke Nakano, 118 other games
Hironobu Kakui, 99 other games
Sachiko Nakamichi, 89 other games
Yoshito Yasuda, 71 other games
Keizō Katō, 69 other games
Toshihiko Nakago, 62 other games
Takehiro Oyama, 55 other games
Takumi Kawagoe, 48 other games
Joel Simon, 47 other games
Tarō Bandō, 45 other games
Tomoaki Kuroume, 44 other games
Tadashi Sugiyama, 42 other games
Keijiro Inoue, 42 other games
Yoshiki Haruhana, 39 other games
Erik Peterson, 36 other games
Naoki Mori, 35 other games
Patrick Taylor, 35 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

The Legend of Zelda: Twilight Princess, a group of 46 people
The Legend of Zelda: Spirit Tracks, a group of 43 people
The Legend of Zelda: The Wind Waker, a group of 40 people
The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, a group of 33 people
The Legend of Zelda: Skyward Sword, a group of 32 people
Mario Kart Wii, a group of 27 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, a group of 26 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 26 people
The Legend of Zelda: Four Swords Adventures, a group of 25 people
The Legend of Zelda: Breath of the Wild, a group of 25 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 24 people
Super Mario 64 DS, a group of 24 people
New Super Mario Bros. Wii, a group of 24 people
Pikmin 2, a group of 23 people
Nintendogs + Cats: French Bulldog & New Friends, a group of 23 people
Mario Kart 8 Deluxe, a group of 23 people
Pikmin, a group of 23 people
The Legend of Zelda: Tri Force Heroes, a group of 23 people
Nintendogs + Cats: Golden Retriever & New Friends, a group of 23 people
Nintendogs + Cats: Toy Poodle & New Friends, a group of 23 people
The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D, a group of 23 people
Animal Crossing: New Leaf, a group of 22 people
Super Mario Galaxy, a group of 21 people
Donkey Kong: Jungle Beat, a group of 21 people
Nintendogs, a group of 21 people

Credits for this game were contributed by Ben K (23927)