Mario & Luigi: Partners in Time Credits

Credits

Game Design Director/ScenarioHiroyuki Kubota
Main ProgramMasashi Haraki
Field DesignChihiro Fujioka, Shunsuke Kobayashi, Daisuke Goto
Battle DesignJun Iwasaki, Hiroshi Nonaka
BG Data DesignYasuhiro Otsuka
Battle ProgramYoshikazu Yananose, Ryunosuke Sugiyama, Naoya Hashimoto
Menu ProgramMasafumi Uchida
Map ProgramTakeshi Sasaki
Technical SupportMasami Sato, Makoto Aioi
BG Graphics LeadAkira Noguchi
BG GraphicsOsamu Ōguchi, Koichi Fukazawa, Masumi Shiga, Yoko Tashiro, Reo Nakamura, Yoshihiro Matsuyama
Mario & Luigi GraphicsShuji Kamohara
Field Character GraphicsHiroyuki Yotsuji
Monster GraphicsTetsuya Ohi, Natsuko Kemi, Susumu Tomizawa
Menu GraphicsHiroko Onose
Sound EngineerMorikazu Aoki
MusicYoko Shimomura
IllustrationMasanori Sato
Illustration SupervisorsYoichi Kotabe, Yusuke Nakano
Graphics SupervisorsTsuyoshi Watanabe, Shigehisa Nakaue, Yo Onishi, Kanae Kobata
"Mario" Theme Music & Sound SupportKōji Kondō
Character VoicesCharles Martinet, Nicole Miller, Kazumi Totaka
NOA Localization ManagementJeff Miller, Leslie Swan, William Trinen
NOA LocalizationNathan Bihldorff, Tim O'Leary
TestingSUPER MARIO CLUB, NOA Product Testing
Special ThanksHirofumi Yokota, Tsutomu Kitada, Hiromi Shimodaira, Kayo Yamamoto, Makoto Takei, Shinji Hatano, Hiroshi Sato, Hisayo Osanai
Production ManagementTakuji Hotta, Akira Otani, Yoshihiko Maekawa
Production SupervisorTakashi Tezuka
ProducersShigeru Miyamoto, Tetsuo Mizuno
Executive ProducerSatoru Iwata

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 450 other games
Shigeru Miyamoto, 274 other games
Nathan Bihldorff, 224 other games
Leslie Swan, 221 other games
Jeff Miller, 188 other games
Kōji Kondō, 150 other games
Tim O'Leary, 141 other games
Takashi Tezuka, 138 other games
William Trinen, 124 other games
Charles Martinet, 123 other games
Tsuyoshi Watanabe, 120 other games
Yusuke Nakano, 118 other games
Kazumi Totaka, 80 other games
Yoichi Kotabe, 67 other games
Yo Onishi, 67 other games
Yoko Shimomura, 51 other games
Hiroshi Sato, 51 other games
Shigehisa Nakaue, 44 other games
Shinji Hatano, 44 other games
Masanori Sato, 43 other games
Tetsuo Mizuno, 31 other games
Kanae Kobata, 24 other games
Hisayo Osanai, 19 other games
Takeshi Sasaki, 19 other games
Takuji Hotta, 17 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story, a group of 46 people
Mario & Luigi: Superstar Saga, a group of 38 people
Mario & Luigi: Dream Team, a group of 36 people
Mario & Luigi: Paper Jam, a group of 32 people
Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser's Minions, a group of 28 people
Mario Power Tennis, a group of 18 people
Mario Party 8, a group of 18 people
Mario Party 7, a group of 17 people
Mario Tennis: Power Tour, a group of 16 people
Mario Party 6, a group of 15 people
Super Paper Mario, a group of 15 people
Mario Golf: Toadstool Tour, a group of 15 people
Mario Party DS, a group of 15 people
Mario Hoops 3 on 3, a group of 15 people
Mario Golf: Advance Tour, a group of 14 people
Hamtaro: Ham-Ham Games, a group of 14 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 14 people
New Super Mario Bros., a group of 13 people
Yoshi's Island DS, a group of 13 people
Mario Party Advance, a group of 13 people
Super Smash Bros.: Melee, a group of 13 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 13 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 13 people
Mario Party: Island Tour, a group of 12 people
Mario Party 10, a group of 12 people

Credits for this game were contributed by Gargan (139)