Phoenix Wright: Ace Attorney Credits

Case 1-4 Credits

ConceptShu Takumi
ScriptShu Takumi
DirectionShu Takumi
GraphicsKumiko Suekane, Tatsuro Iwamoto
Main ProgrammingNoriyuki Ōtani
ProgrammingMasakatsu Endo
MusicMasakazu Sugimori
Sound EffectsAtsushi Mori
PublicityHiroshi Nakaya, Ayumi Terada
ManualYumiko Uchida
ProducerAtsushi Inaba
Executive ProducerShinji Mikami

Case 5 Credits

PlanningShu Takumi, Takeshi Yamazaki
ScriptShu Takumi
DirectorShu Takumi
DesignKazuya Nuri
ArtYasuaki Kishimoto, Tetsuya Enomoto, Koujirou Ogiwara, Hirochika Nagaki
AnimationKōta Fukamachi, Takanori Ishikawa
GraphicsShuichi Muramoto, Kiyoko Takeda, Yasuhiro Morita, Kōji Aoki, Chie Nakajima, Toshihiko Yamamoto
ProgrammingFumiaki Sato, Hitoshi Sakai, Shiro Mikata, Daisuke Kaneko
SoundNaoto Tanaka
LocalizationBen Judd, Brandon Gay, Kaori Funakoshi
TranslationBowne Global Solutions, J. Patrick Riley, Yuli Kim, Steve Anderson, Yoko Muto, Alexander O. Smith, Philip Soldini
Special ThanksKimio Yamazoe, Ayatomo Tanimoto, Tatsuya Yoshikawa, Keiji Kubori, Tomohiro Masuda, Setsuo Yamamoto, Hideaki Katagiri, Miho Kobayashi, Kentaro Ohira, Ryohei Koyama
ProducerMinae Matsukawa
Executive ProducerTatsuya Minami

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Tatsuya Minami, 80 other games
J. Patrick Riley, 71 other games
Kaori Funakoshi, 66 other games
Shinji Mikami, 45 other games
Brandon Gay, 44 other games
Ben Judd, 43 other games
Setsuo Yamamoto, 43 other games
Miho Kobayashi, 41 other games
Alexander O. Smith, 32 other games
Atsushi Inaba, 32 other games
Yumiko Uchida, 29 other games
Kimio Yamazoe, 27 other games
Atsushi Mori, 27 other games
Ayumi Terada, 27 other games
Naoto Tanaka, 26 other games
Tomohiro Masuda, 25 other games
Hideaki Katagiri, 24 other games
Keiji Kubori, 22 other games
Tatsuya Yoshikawa, 22 other games
Yasuaki Kishimoto, 18 other games
Minae Matsukawa, 18 other games
Noriyuki Ōtani, 14 other games
Ayatomo Tanimoto, 14 other games
Yasuhiro Morita, 14 other games
Tetsuya Enomoto, 14 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Mega Man X8, a group of 16 people
Apollo Justice: Ace Attorney, a group of 14 people
Disney's Hide & Sneak, a group of 13 people
Mega Man X7, a group of 12 people
Breath of Fire: Dragon Quarter, a group of 12 people
Haunting Ground, a group of 12 people
Gyakuten Saiban, a group of 11 people
Mega Man Powered Up, a group of 11 people
Mega Man: Maverick Hunter X, a group of 10 people
Mega Man X: Command Mission, a group of 10 people
Breath of Fire IV, a group of 9 people
Phoenix Wright: Ace Attorney - Trials and Tribulations, a group of 9 people
Vanquish, a group of 9 people
Phoenix Wright: Ace Attorney - Justice for All, a group of 9 people
Viewtiful Joe: Red Hot Rumble, a group of 9 people
Gyakuten Saiban 2, a group of 8 people
Mega Man X6, a group of 8 people
Gyakuten Saiban 3, a group of 8 people
God Hand, a group of 8 people
Resident Evil 0, a group of 8 people
Monster Hunter: Freedom Unite, a group of 8 people
Disney's Magical Mirror Starring Mickey Mouse, a group of 7 people
Dino Stalker, a group of 7 people
Dragon's Dogma, a group of 7 people
Zack & Wiki: Quest for Barbaros' Treasure, a group of 7 people

Credits for this game were contributed by Ben K (23926)