Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

Pokémon Diamond Version Credits

Pokémon Diamond Credits

DirectorJunichi Masuda
Art DirectorKen Sugimori
Battle DirectorShigeki Morimoto
Program LeaderTetsuya Watanabe
Battle System ProgrammerHisashi Sogabe
Field System ProgrammerSousuke Tamada
Communication System ProgrammerAkito Mori
ProgrammersYoshinori Matsuda, Keita Kagaya, Hiroyuki Nakamura, Masao Taya, Satoshi Nohara, Tomomichi Ōta, Miyuki Iwasawa, Nozomu Saitoh, Daisuke Goto, Tomoya Takahashi, Katsumi Ono, Satoshi Mitsuhara
Graphic LeaderTakao Unno
Pokémon DesignersKen Sugimori, Takao Unno, Motofumi Fujiwara, Satoshi Ohta, Hironobu Yoshida, Kanako Eo, Kenkichi Toyama, Hiroki Fuchino, Hiroyuki Yagi, Emi Yoshida, Yusuke Omura, Hiroyuki Gotou, Atsuko Nishida
Graphic DesignersKen Sugimori, Takao Unno, Motofumi Fujiwara, Satoshi Ohta, Hironobu Yoshida, Kanako Eo, Kenkichi Toyama, Hiroki Fuchino, Hiroyuki Yagi, Emi Yoshida, Yusuke Omura, Hiroyuki Gotou, Kei Hoshiba
Music LeaderGo Ichinose
Music CompositionHitomi Sato, Junichi Masuda
Sound EffectsSatoshi Nohara
Pokémon VoicesGo Ichinose
Game Design LeaderShigeru Ohmori
Game DesignersKoji Nishino, Kenji Matsushima, Tetsuji Ohta, Hitomi Sato, Takeshi Kawachimaru, Teruyuki Shimoyamada, Tadashi Takahashi, Akihito Tomisawa, Suguru Nakatsui, Hiro Nakamura
Plot ScenarioJunichi Masuda, Toshinobu Matsumiya, Koji Nishino, Shigeru Ohmori
Game ScenarioToshinobu Matsumiya, Hitomi Sato, Akihito Tomisawa, Suguru Nakatsui
Map DesignersTadashi Takahashi, Suguru Nakatsui, Shigeru Ohmori, Akihito Tomisawa, Hiro Nakamura, Koji Nishino, Teruyuki Shimoyamada
Pokédex TextKenji Matsushima
Parametric DesignersKoji Nishino, Tetsuji Ohta, Teruyuki Shimoyamada, Shigeki Morimoto
Battle Tower DataOsamu Fujita, Takeshi Saigō, Yoshihito Tsuji, Kouji Kobayashi, Motoki Nakajima, Etsuko Fukushima, Keisuke Fukushima, Tetsuji Ohta
Script DesignersSatoshi Nohara, Tomomichi Ōta, Miyuki Iwasawa, Sousuke Tamada
Environment ProgrammersHisashi Sogabe, Sousuke Tamada, Hiroyuki Nakamura, Masao Taya, Miyuki Iwasawa
Tool ProgrammersHisashi Sogabe, Sousuke Tamada, Hiroyuki Nakamura, Masao Taya, Miyuki Iwasawa

Nintendo Wi-Fi Connection

Server System DirectorMikihiro Ishikawa
Server System ProgrammersDaisuke Nakamura, Shigetoshi Kitayama, Yuuki Hayashi
Program SupportKazuki Yoshihara
NCL Product TestingAkira Yano, Super Mario Club
Special ThanksKenji Tominaga, Yoshio Tajiri, Masafumi Saito, Saya Tsuruta, HyunJung Lee, Takenori Ohta, Teiko Sasaki, Yuichiro Mori, Sachiko Hamano, Emi Endo, Kenjiro Ito, Tomotaka Komura, Susumu Fukunaga, Masami Tanaka, Michiko Takizawa, Kenichi Arai, Yumi Hoshi, Jiro Koga, Norihide Okamura, Shunsuke Kohori, Takanao Kondo, Hiroyuki Uesugi, Teruki Murakawa, Kimiko Nakamichi, Souichi Yamamoto, Akira Kinashi, Hiroshi Akune, Takao Nakano
Information SupervisorsHiromi Sagawa, Yuri Sakurai, Naoko Yanase
ArtworkSachiko Nakamichi, Kiyomi Oe, Yasuko Sugiyama
CoordinatorsShusaku Egami, Kazuki Yoshihara, Kaori Ando
English Version CoordinatorsSeth McMahill, Keisuke Tominaga
English Version Assistant CoordinatorJoel Simon
TranslatorNob Ogasawara
Text EditorsTeresa Lillygren, Seth McMahill
NOA Product TestingThomas Hertzog, Leland Jones, Patrick Taylor, Mika Kurosawa
NOA Special ThanksNicola Wright, Devon Ryning, Hitomi Ross, Kyle Hudson, Joshua Newman
LocalizationTeruki Murakawa, Kimiko Nakamichi, Souichi Yamamoto, Akira Kinashi, Noriko Nakao, Ken Kato, Norihito Ito, Haruhiko Imatake, Tomoko Nakayama, Hiroshi Akune, Kazuhiro Fujihara, Yuki Tanikawa, Ryo Yamaguchi
ProducersHiroyuki Jinnai, Hitoshi Yamagami, Gakuji Nomoto, Hiroaki Tsuru
Executive ProducersSatoshi Tajiri, Satoru Iwata, Tsunekazu Ishihara

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 457 other games
Hitoshi Yamagami, 163 other games
Teresa Lillygren, 124 other games
Tsunekazu Ishihara, 116 other games
Kyle Hudson, 101 other games
Junichi Masuda, 93 other games
Satoshi Tajiri, 92 other games
Sachiko Nakamichi, 90 other games
Ken Sugimori, 86 other games
Tetsuya Watanabe, 76 other games
Thomas Hertzog, 68 other games
Hiroyuki Jinnai, 63 other games
Mika Kurosawa, 62 other games
Takao Nakano, 54 other games
Seth McMahill, 52 other games
Yuki Tanikawa, 49 other games
Joel Simon, 49 other games
Kenjiro Ito, 47 other games
Atsuko Nishida, 47 other games
Gakuji Nomoto, 45 other games
Hiro Nakamura, 45 other games
Motofumi Fujiwara, 42 other games
Kimiko Nakamichi, 42 other games
Kaori Ando, 41 other games
Michiko Takizawa, 40 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Pokémon Pearl Version, a group of 123 people
Pokémon HeartGold Version, a group of 92 people
Pokémon SoulSilver Version, a group of 92 people
Pokémon Platinum Version, a group of 91 people
Pokémon Black Version, a group of 78 people
Pokémon White Version, a group of 78 people
Pokémon White Version 2, a group of 71 people
Pokémon Black Version 2, a group of 71 people
Pokémon X, a group of 65 people
Pokémon Emerald Version, a group of 65 people
Pokémon Y, a group of 65 people
Pokémon Ruby Version, a group of 62 people
Pokémon Sapphire Version, a group of 62 people
Pokémon Battle Revolution, a group of 59 people
Pokémon Moon, a group of 56 people
Pokémon Sun, a group of 56 people
Pokémon FireRed Version, a group of 55 people
Pokémon LeafGreen Version, a group of 55 people
Pokémon Alpha Sapphire, a group of 50 people
Pokémon Omega Ruby, a group of 50 people
Pokémon Ultra Sun, a group of 42 people
Pokémon: Let's Go, Pikachu!, a group of 42 people
Pokémon XD: Gale of Darkness, a group of 42 people
Pokémon Ultra Moon, a group of 42 people
Pokémon Ranger, a group of 42 people

Credits for this game were contributed by Evil Ryu (65820)