Pokémon Platinum Version Credits

Pokémon Platinum Credits

DirectorTakeshi Kawachimaru
Art DirectorKen Sugimori
Game Design LeaderTetsuji Ohta
Graphic LeaderHironobu Yoshida
Programming LeaderYoshinori Matsuda
ProgrammingKeita Kagaya, Satoshi Nohara, Daisuke Goto, Tomoya Takahashi, Hisashi Sogabe, Katsumi Ono, Tetsuya Watanabe, Sousuke Tamada, Akito Mori, Hiroyuki Nakamura, Masao Taya, Miyuki Iwasawa, Nozomu Saitoh, Tomomichi Ōta, Satoshi Mitsuhara
Pokémon DesignKen Sugimori, Hironobu Yoshida, Motofumi Fujiwara, Hiroki Fuchino, Emi Yoshida, HyunJung Lee, Satoshi Ohta, Takao Unno, Kanako Eo, Kenkichi Toyama, Yusuke Omura, Hiroyuki Yagi, Hiroyuki Gotou, Atsuko Nishida
Graphic DesignKen Sugimori, Hironobu Yoshida, Motofumi Fujiwara, Hiroki Fuchino, Emi Yoshida, HyunJung Lee, Satoshi Ohta, Takao Unno, Kanako Eo, Kenkichi Toyama, Yusuke Omura, Hiroyuki Yagi, Hiroyuki Gotou, Kei Hoshiba
Music CompositionHitomi Sato, Satoshi Nohara, Junichi Masuda, Go Ichinose
Sound EffectsSatoshi Nohara
Pokémon VoicesGo Ichinose
Game DesignKoji Nishino, Hitomi Sato, Suguru Nakatsui, Hiro Nakamura, Toshinobu Matsumiya, Shigeki Morimoto, Kenji Matsushima, Teruyuki Shimoyamada, Tadashi Takahashi, Shigeru Ohmori, Akihito Tomisawa
Plot ScenarioToshinobu Matsumiya, Takeshi Kawachimaru, Junichi Masuda, Koji Nishino, Shigeru Ohmori
Game ScenarioToshinobu Matsumiya, Hitomi Sato, Suguru Nakatsui, Akihito Tomisawa
Map DesignSuguru Nakatsui, Hiro Nakamura, Koji Nishino, Tadashi Takahashi, Shigeru Ohmori, Akihito Tomisawa, Teruyuki Shimoyamada
Pokédex TextToshinobu Matsumiya, Kenji Matsushima
Parametric DesignKoji Nishino, Tetsuji Ohta, Teruyuki Shimoyamada, Shigeki Morimoto
Script DesignSatoshi Nohara, Miyuki Iwasawa, Sousuke Tamada, Tomomichi Ōta
Environment ProgrammingHisashi Sogabe, Sousuke Tamada, Hiroyuki Nakamura, Akito Mori, Masao Taya, Miyuki Iwasawa, Nagaaki Fukase
Tool ProgrammingHisashi Sogabe, Sousuke Tamada, Hiroyuki Nakamura, Akito Mori, Masao Taya, Miyuki Iwasawa, Nagaaki Fukase
Conceptual ArtMidori Harada

Nintendo Wi-Fi Connection

Server System DirectorsMikihiro Ishikawa, Daisuke Nakamura
Server System ProgrammingSatoru Nakata, Ryo Yamaguchi, Haruhiko Imatake
Debug ManagementYuki Tanikawa, Kiyoshi Ishibiki, Toru Inage, Yoshikazu Tanaka, Tsuyoshi Komura
NCL Product TestingSuper Mario Club
English LocalizationYasuhiro Usui, Eve Eschenbacher, Mikiko Ryu
TranslationNob Ogasawara
English‑Version EditingKellyn Ballard, Blaise Selby, Michael G. Ryan
English‑Version ArtworkHeather Luke, Bridget O'Neill, Eric Medalle
NOA Localization CoordinatorsRie Fujiwara, Seth McMahill, Joel Simon
NOA Product TestingMasayasu Nakata, Kyle Hudson, Eric M. Bush, Sean Egan, Tomoko Mikami, Thomas Hertzog, Teresa Lillygren, Makiko Szolas, Joshua Newman, Kathy Huguenard, Roger Harrison, Patrick Taylor, Allen Perez, Israel Cruz-Morales
LocalizationTeruki Murakawa, Kimiko Nakamichi, Souichi Yamamoto, Akira Kinashi, Noriko Nakao, Haruhiko Imatake, Tomoko Nakayama, Hironori Ichibayashi
Special ThanksKenji Tominaga, Yoshio Tajiri, Teiko Sasaki, Mana Ibe, Keiko Moritsugu, Kazumasa Iwao, Reiko Tanoue, Katsunori Suginaka, Yuichiro Mori, Sachiko Hamano, Emi Endo, Yoshimitsu Inoue, Tsubasa Suzuki, Hiroyuki Jinnai, Kenjiro Ito, Tomotaka Komura, Susumu Fukunaga, Mikiko Ohashi, Gaku Susai, Toshio Miyahara, Masami Tanaka, Kenichi Arai, Koichi Kawase, Michiko Takizawa, Ayako Kajiwara, Mitsuyo Matsunaga, Ryosuke Hanawa, Yuichiro Tsumita, Shinya Iida, Kenji Okubo, Manabu Fukuda, Jeff Miller, Nicola Wright, Mindy Bannan, Jan Riggs, Andreas Fey, Michaël Hugot, Alexander Meng, Zakir Rahman, Colin Farrell, Anthony Howitt, Atsushi Okada
Information SupervisorsYuri Sakurai, Naoko Yanase, Yufuko Saito, Hiromi Sagawa
ArtworkSachiko Nakamichi, Kiyomi Itani, Keiko Uetani
CoordinatorsShunsuke Kohori, Kazuki Yoshihara, Hideaki Araki
ProducersJunichi Masuda, Shusaku Egami, Hitoshi Yamagami, Hiroaki Tsuru
Executive ProducerSatoshi Tajiri, Satoru Iwata, Tsunekazu Ishihara
FIN

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 453 other games
Jeff Miller, 189 other games
Hitoshi Yamagami, 156 other games
Teresa Lillygren, 123 other games
Sean Egan, 119 other games
Manabu Fukuda, 116 other games
Tsunekazu Ishihara, 114 other games
Eric M. Bush, 112 other games
Kyle Hudson, 100 other games
Junichi Masuda, 91 other games
Satoshi Tajiri, 90 other games
Sachiko Nakamichi, 89 other games
Ken Sugimori, 84 other games
Masayasu Nakata, 82 other games
Tomoko Mikami, 81 other games
Andreas Fey, 78 other games
Tetsuya Watanabe, 74 other games
Thomas Hertzog, 67 other games
Toru Inage, 63 other games
Hiroyuki Jinnai, 62 other games
Kathy Huguenard, 54 other games
Seth McMahill, 52 other games
Kenji Okubo, 50 other games
Yuki Tanikawa, 49 other games
Kiyomi Itani, 48 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Pokémon SoulSilver Version, a group of 112 people
Pokémon HeartGold Version, a group of 112 people
Pokémon White Version, a group of 98 people
Pokémon Black Version, a group of 98 people
Pokémon Pearl Version, a group of 91 people
Pokémon Diamond Version, a group of 91 people
Pokémon Black Version 2, a group of 91 people
Pokémon White Version 2, a group of 91 people
Pokémon Y, a group of 88 people
Pokémon X, a group of 88 people
Pokémon Omega Ruby, a group of 67 people
Pokémon Alpha Sapphire, a group of 67 people
Pokémon Moon, a group of 67 people
Pokémon Sun, a group of 67 people
Pokémon Emerald Version, a group of 60 people
Pokémon Sapphire Version, a group of 58 people
Pokémon Ruby Version, a group of 58 people
Pokémon LeafGreen Version, a group of 53 people
Pokémon FireRed Version, a group of 53 people
Pokémon Ranger: Shadows of Almia, a group of 51 people
Pokémon Ultra Moon, a group of 51 people
Pokémon Ultra Sun, a group of 51 people
Pokémon Dream Radar, a group of 48 people
Pokémon Ranger: Guardian Signs, a group of 48 people
Pokémon Rumble, a group of 45 people

Credits for this game were contributed by Evil Ryu (65829)