Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

Resident Evil: Deadly Silence Credits

95 people (76 developers, 19 thanks)

Credits

ProducerKeiji Inafune, Minoru Nakai
PlanningMinoru Nakai, Katsuya Tsutsui, Tsuyoshi Mizuta, Kohei Ozaki, Yutaka Utsugi
Character Model DesignKeisuke Motozono (TWIGGY), Eri Nakamura, Susumu Ikejiri
Background DesignMiki Kijima, Junko Fujisaki, Natsue Ueda
MotionMasatsugu Sato, Akiko Shibata, Tetsuhei Asano, Tsunenori Shirahama, Yasuhide Owada
ProgrammimgYoshiyuki Fujikawa, Koji Yoshida, Kazuhito Nakai, Yuuki Ooi, Kei Hashimoto, Michinori Kataoka, Nobuhito Shimizu (Shimitan), Toshihiko Honda, Shingo Ito, Seiji Hamajima, Taishi Asato, Hong Sing Tang
MusicMitsuhiko Takano
Sound EffectsAtsuko Fujitani
Sound ProgrammerShingo Terahata
Sound Quality ControlShota Kageyama
Re-recorded Voice Performed ByJanet Hsu, Brandon Gay, Ben Judd
Quality Assurance SupervisiorShigemi Komatsu
Quality Assurance TeamToshio Terai, Hiroshi Yamaguchi, Yuya Tsuji, Soushi Hamada, Masaki Tsujioka, Kosuke Maeda, Kengo Sadamoto, Atsushi Tatsumi, Fumihiko Banno, Akira Fukumori, Seitarou Sakamoto, Mitsutoshi Kurahashi, Takahiro Haruki, Megumi Kijima, Naoji Haseyama, Tomoyoshi Matsumoto, Yuki Son, Shinji Ito, Mai Ohta, Yuko Kitagawa, Yosuke Sawada
International Version Product SupportBen Judd, Kaori Funakoshi, Brandon Gay, Masayuki Fukumoto, Ayumi Kambara
Visual DesignToshiaki Mori (Shinkiro)
Title Logo Designed byYumiko Uchida
Manual Designed byAkemi Iwasaki, Manabu Sugiyama, Yuya Suzuki, Takeshi Nie
Rockman ClubTakahiro Tokuda, Masahito Yasunami
Product ManagementKunio Funahara
PublicityToshiaki Matsuda
MarketingYuji Ito, Chihiro Nakamoto
PromotionTsutomu Masuda
Official Web SiteTsutomu Ikai, Seiji Nishiguchi
Special Thanks toYuji Ishihara, Jun Takeuchi, Satomi Hayashi, Yasuhiro Anpo, Tomohito Ishihara, Hideaki Utsumi, Kazushi Sano, Shoei Okano, Masako Honma, Yoshimi Zaima, Yukiko Sasaki, Yuko Yasuda, Hiroyasu Makino, Yukari Osawa, Eriko Kondo, Hiroko Kase, Himiko Kawai, CAPCOM ALL STAFF
ThanksSPECIAL APPRECIATION GOES OUT TO THE ORIGINAL RESIDENT EVIL STAFF
DirectorMinoru Nakai

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Keiji Inafune, 117 other games
Kunio Funahara, 94 other games
Masayuki Fukumoto, 82 other games
Masako Honma, 79 other games
Shoei Okano, 79 other games
Kaori Funakoshi, 74 other games
Tsutomu Masuda, 66 other games
Akemi Iwasaki, 65 other games
Yukiko Sasaki, 54 other games
Yuko Yasuda, 54 other games
Ben Judd, 52 other games
Brandon Gay, 50 other games
Ayumi Kambara, 39 other games
Miki Kijima, 38 other games
Jun Takeuchi, 37 other games
Toshiaki Matsuda, 37 other games
Koji Yoshida, 36 other games
Takahiro Tokuda, 35 other games
Eri Nakamura, 34 other games
Yoshimi Zaima, 33 other games
Yumiko Uchida, 32 other games
Toshiaki Mori, 31 other games
Mitsuhiko Takano, 29 other games
Natsue Ueda, 27 other games
Yuji Ishihara, 27 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Dead Rising, a group of 27 people
Mega Man Star Force: Pegasus, a group of 24 people
Resident Evil 5: Gold Edition, a group of 23 people
Resident Evil 6, a group of 22 people
Monster Hunter 4: Ultimate, a group of 22 people
Mega Man Star Force: Leo, a group of 21 people
Mega Man Star Force: Dragon, a group of 21 people
Lost Planet 2, a group of 19 people
Resident Evil: Revelations 2, a group of 19 people
Mega Man Star Force 2: Zerker X Saurian, a group of 19 people
Mega Man Star Force 2: Zerker X Ninja, a group of 19 people
Monster Hunter: World, a group of 19 people
Resident Evil: Revelations, a group of 18 people
Resident Evil 2, a group of 18 people
Resident Evil: Revelations 2 - Episode One: Penal Colony, a group of 18 people
Mega Man Star Force 3: Black Ace, a group of 17 people
Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice, a group of 17 people
Beat Down: Fists of Vengeance, a group of 17 people
Dead Rising 2, a group of 17 people
Monster Hunter: Freedom 2, a group of 17 people
Mega Man Star Force 3: Red Joker, a group of 17 people
Resident Evil 6, a group of 16 people
Mega Man Battle Network 5: Double Team DS, a group of 16 people
Onimusha 3: Demon Siege, a group of 16 people
Monster Hunter: Stories, a group of 16 people

Credits for this game were contributed by crbr (1915) and リカルド・フィリペ (321425)