Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

antstream

Dance Dance Revolution: Extra Mix Credits

87 people (72 developers, 15 thanks)

PlayStation Staff

DirectorYasumi Takase
ProgrammersAkinori Tamura, Yukihiro Yamazaki, Nishibori Taquashi, Yuu Watashiba, Kei Nagaoka
DesignersYoshiko Wada, Yumi Yoshida, Tadashi Yamauchi
Sound Director and ComposerYuichi Asami
Music ComposerShōichirō Hirata
Sound DesignerMasafumi Sekiguchi
Sound ProgrammerTomokazu Koizumi
Sound Product ManagementNobuhiko Matsufuji
Recording EngineerKazuhito Imai
Product DesignerMai Kitazawa
PromotionYoshiko Yagi, Yoko Sekiguchi, Yuriko Oinuma, Osamu Shigeta, Taro Miyake
Development SupportHideki Hayakawa, Kazunori Haruyama
ProducersHirotaka Ishikawa, Toshitaka Izumida
Grand ProducerMichihiro Ishizuka

Arcade Original Staff

DirectorTakashi Inubushi
DesignersYukiko Mizo, Eiichi Yoshioka, Yutaka Sakaue, Tomohiro Ota, Akira Iizumi, Kazushi Hasegawa, Mayu Konishi, Yoshiko Oiwa, Kanako Yonezawa
ProgrammersShin Terao, Tadashi Kitagawa, Yusuke Kitakaze, Hiroki Ishida, Yoshihiko Narita, Takahiro Ohashi, Misao Kadowaki, Shohei Shimokawa, Masahiko Yatsuzuka, Hisashi Mori
Chief Sound ProducerHideaki Shikama
Sound ProducerNaoki Maeda
Sound EngineersAkira Goshima, Miho Toyoda
Product Design ProducerTakashi Nishimura
Product Design DirectorsKenji Fujinaka, Hiroyuki Sugimoto
Product DesignersJunko Fukuda, Masahiro Nishiyama
Technical WritersHideaki Minoda, Ken Uchino
Hardware DirectorToyofumi Kitano
Hardware DesignerKazuyuki Houda, Yukito Ota, Kazuyoshi Omoto
System DesignerMasahiko Kami
Mechanical DirectorToyozo Maki
Mechanical DesignersShigehito Mukasa, Yoshifumi Kawamura, Masanobu Kato
Special ThanksTaganodu Otaki, Manoko Aoki, Kaori Mikami, Yoshinori Matsushita, Noriyo Chiba
ProducerYoshihiko Ota
Grand ProducerFumiaki Tanaka

Bemani Management

Konami Music EntertainmentAkihiko Nagata, Takaharu Ikeda, Kazunari Okido, Sumiko Shindo
Special ThanksHiroyuki Kadoma, Issey Nisawa, Atsushi Sekimoto, Satoko Kimura, Ayano Murofushi-Arno, Maria Hazama, Shigeki Yutani, intercord japan - TOSHIBA EMI, Shuichiro Murata (MEGA GRAPHICS INC.), Yasuhiro Shitan (XAX - UNITED SPORTS CLUB)

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Michihiro Ishizuka, 64 other games
Hirotaka Ishikawa, 60 other games
Fumiaki Tanaka, 58 other games
Nobuhiko Matsufuji, 50 other games
Naoki Maeda, 47 other games
Sumiko Shindo, 45 other games
Yoshihiko Ota, 45 other games
Hideaki Shikama, 42 other games
Kazuhito Imai, 38 other games
Kazunari Okido, 36 other games
Yoko Sekiguchi, 32 other games
Yuichi Asami, 31 other games
Taro Miyake, 27 other games
Yukihiro Yamazaki, 25 other games
Nishibori Taquashi, 25 other games
Akihiko Nagata, 24 other games
Yoshinori Matsushita, 23 other games
Shōichirō Hirata, 23 other games
Ayano Murofushi-Arno, 23 other games
Yasumi Takase, 23 other games
Masafumi Sekiguchi, 22 other games
Akira Goshima, 22 other games
Takashi Inubushi, 22 other games
Takashi Nishimura, 22 other games
Yumi Yoshida, 21 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Dance Dance Revolution: 5th Mix, a group of 57 people
Dance Dance Revolution: 4th Mix, a group of 57 people
Dance Dance Revolution: 3rd Mix, a group of 49 people
Dance Dance Revolution: 2nd Mix, a group of 45 people
Dance Dance Revolution, a group of 44 people
Dancing Stage Party Edition, a group of 40 people
Dance Dance Revolution: Konamix, a group of 40 people
DDRMAX Dance Dance Revolution, a group of 38 people
Dance Dance Revolution: Club Version - Dreamcast Edition, a group of 35 people
DDRMAX 2: Dance Dance Revolution, a group of 27 people
Dancing Stage Fever, a group of 27 people
Dance Dance Revolution: Extreme, a group of 24 people
Dance Dance Revolution: Ultramix, a group of 24 people
Dance Dance Revolution: Ultramix 2, a group of 24 people
Dancing Stage Fusion, a group of 20 people
Dance Dance Revolution: SuperNOVA, a group of 20 people
Dance Dance Revolution: Disney Mix, a group of 18 people
Dance Dance Revolution: Ultramix 3, a group of 17 people
Dancing Stage: featuring Dreams Come True, a group of 14 people
Dance Dance Revolution: Ultramix 4, a group of 14 people
Dance Dance Revolution: SuperNOVA2, a group of 13 people
Dance Dance Revolution X2, a group of 12 people
Dance Dance Revolution: Hottest Party, a group of 11 people
Guitar Freaks, a group of 10 people
Silent Scope 3, a group of 10 people

Credits for this game were contributed by Kabushi (257355) and Rik Hideto (405308)


antstream