Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

Everyone
ESRB Rating
Genre
Gameplay
Setting

Klonoa: Door to Phantomile Credits

84 people (64 developers, 20 thanks)

NAMCO LTD. STAFF

Game DesignTsuyoshi Kobayashi, Hiroyuki Ichiyanagi, Takuya Iwasaki, Hideo Teramoto
ProgrammingMinoru Takayama, Kenji Nakano, Tomoaki Toma, Takanori Nakamura, Naoki Takishita, Ayako Murakami, Yoshiaki Okano, Jun Nakagawa, Eiichi Saita
GraphicsYoshihiko Arawi, Hideki Tanaami, Mika Tominaga, Hideyuki Mitani, Shiro Wada, Koichiro Maeda, Kaori Shinozaki, Akinari Kaneko, Jun Miyanaga, Katsuhiko Ogikubo, Hideomi Hashima, Akira Shinobu, Masaki Imawi, Kenji Hanma, Taro Hasegawa, Tatsumi Nagashima
CG CinematicsKei Yoshimizu, Akiko Nakazawa, Manabu Okano, Noriyoshi Sekiyama, Makiko Gotou, Keiichi Tatemoto
"Cress" Movie in Cooperation Withbuildup
SoundEriko Imura, Junko Ozawa, Kanako Kakino, Tetsukazu Nakanishi, Kōta Takahashi, Hiroshi Okubo, Hiromi Shibano, Tomoko Tatsuta, Takaki Horigome
ScreenplayHideo Yoshizawa, Yoshihiko Arawi
ArtworkKunio Saitō, Minako Matsuda
Quality AssuranceToshiya Hara, Shinichi Tsuruya, Marcus Montgomery, Paul Guirao
Motion CaptureTakayasu Yanagihara, Satoshi Yamaguchi, Yasumichi Onishi, Toshiyuki Hagiwara, Miho Nakasaka
Marketing - USMike Fischer, Jennifer Fitzsimmons, Loan Vu
Localization Producer - USYasuhiro Noguchi
Localization Coordinator - USBrian Schorr
Special ThanksTakashi Fukawa, Yokusu Nishitsunoi, Motomi Katayama, Ritaro Okamoto, Dhai Matzmoto, Masashi Kobayashi, Yōichi Take, Sawako Natori, Hideyuki Ishida, Atsuhiro Hayakawa, Kazutoki Kono, Masanori Higashi, Katsuhiro Ishii, Masanobu Hoshino, Toshiaki Matsuno, Tsuyoshi Takahashi, Yoshikazu Hatō, Yoshinori Kawamoto, Takefumi Hyōdō, Jesse Taylor
ProducerShigeru Yokoyama
DirectorHideo Yoshizawa (Dear 10 Memories)
Namco

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Brian Schorr, 131 other games
Jesse Taylor, 89 other games
Shigeru Yokoyama, 68 other games
Tetsukazu Nakanishi, 66 other games
Shinichi Tsuruya, 64 other games
Mike Fischer, 63 other games
Takefumi Hyōdō, 62 other games
Yasuhiro Noguchi, 58 other games
Junko Ozawa, 55 other games
Hiroshi Okubo, 44 other games
Takuya Iwasaki, 39 other games
Tsuyoshi Takahashi, 38 other games
Yoshinori Kawamoto, 36 other games
Tsuyoshi Kobayashi, 35 other games
Toshiya Hara, 35 other games
Takayasu Yanagihara, 29 other games
Marcus Montgomery, 29 other games
Hideo Yoshizawa, 29 other games
Kanako Kakino, 29 other games
Kazutoki Kono, 28 other games
Takashi Fukawa, 25 other games
Paul Guirao, 24 other games
Yasumichi Onishi, 24 other games
Eiichi Saita, 23 other games
Satoshi Yamaguchi, 21 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

R4: Ridge Racer Type 4, a group of 45 people
Ace Combat 3: Electrosphere, a group of 36 people
Klonoa 2: Lunatea's Veil, a group of 34 people
Ridge Racer V, a group of 34 people
Rage Racer, a group of 22 people
LiberoGrande, a group of 21 people
Kaze no Klonoa: Moonlight Museum, a group of 21 people
Seven: Molmorth no Kiheitai, a group of 20 people
Mr. Driller, a group of 19 people
Ace Combat 2, a group of 19 people
Time Crisis: Project Titan, a group of 19 people
Tekken 3, a group of 17 people
Star Fox Assault, a group of 15 people
Ace Combat 5: The Unsung War, a group of 14 people
Klonoa Heroes: Densetsu no Star Medal, a group of 13 people
Ridge Racer Revolution, a group of 13 people
Ridge Racer 7, a group of 12 people
Klonoa Beach Volleyball, a group of 12 people
Ace Combat: Assault Horizon, a group of 12 people
Tekken Tag Tournament, a group of 12 people
Ace Combat: Assault Horizon - Enhanced Edition, a group of 12 people
SoulCalibur, a group of 11 people
Klonoa: Empire of Dreams, a group of 11 people
Ace Combat 6: Fires of Liberation, a group of 11 people
Mr. Driller G, a group of 10 people

Credits for this game were contributed by 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60718)