LiberoGrande Credits

Namco Ltd. Staff

Game DesignJun Moriwaki, Naoto Maeda, Hideki Hattori, Akio Ueyama
ProgrammingTomohiro Kaneko, Hironori Sata, Masanobu Hoshino, Hitoshi Ueda
GraphicsKō Akimoto, Yoshihiko Arawi, Yasuyuki Osada, Kaori Shinozaki, Mamoru Takahashi, Yasuko Kusakabe, Chikako Takagi, Kunihiko Yanagida, Tadashi Sato, Isshin Yabuki, Naoko Asano, Nami Takahashi, Miki Naruse, Mitsuko Yuri, Kensaku Fujiwara
SoundMasako Ōgami, Hiromi Shibano, Junko Ozawa, Yoshinori Kawamoto, Tetsukazu Nakanishi
Motion Capture TEC StaffTakayasu Yanagihara, Satoshi Yamaguchi, Toshiyuki Hagiwara, Miho Nakasaka, Toshio Murata, Tetsuya Kono, Sumio Itou, Masanori Shima, Kaoru Suzuki
Package DesignNobuko Mihara
Quality ControlToshiya Hara, Shinichi Tsuruya
Production CoordinatorJames Lisle
Special ThanksKiyoshi Nishimura, Tsuyumi Toyoda, Hiroaki Ochiai, Hitoshi Furuki, Hideyuki Ishida, Hideo Yanagihara
DirectorYukihiko Yagi
ProducerShigeru Yokoyama
Produced byNamco

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Hiroaki Ochiai, 69 other games
Shigeru Yokoyama, 62 other games
Shinichi Tsuruya, 59 other games
Junko Ozawa, 52 other games
Tetsukazu Nakanishi, 50 other games
Toshiya Hara, 35 other games
Tetsuya Kono, 32 other games
Yoshinori Kawamoto, 32 other games
Takayasu Yanagihara, 27 other games
Naoko Asano, 27 other games
Kaoru Suzuki, 24 other games
Naoto Maeda, 23 other games
Satoshi Yamaguchi, 21 other games
Sumio Itou, 21 other games
Hiromi Shibano, 16 other games
James Lisle, 16 other games
Yoshihiko Arawi, 14 other games
Tadashi Sato, 14 other games
Tomohiro Kaneko, 13 other games
Kō Akimoto, 13 other games
Toshio Murata, 13 other games
Kaori Shinozaki, 12 other games
Yasuko Kusakabe, 12 other games
Yasuyuki Osada, 11 other games
Miki Naruse, 11 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Liberogrande International, a group of 25 people
R4: Ridge Racer Type 4, a group of 20 people
Ridge Racer V, a group of 18 people
Ace Combat 3: Electrosphere, a group of 16 people
Klonoa 2: Lunatea's Veil, a group of 15 people
Klonoa: Door to Phantomile, a group of 15 people
Seven: Molmorth no Kiheitai, a group of 14 people
Ace Combat 6: Fires of Liberation, a group of 14 people
Ace Combat 5: The Unsung War, a group of 13 people
Time Crisis: Project Titan, a group of 12 people
Time Crisis II, a group of 10 people
Mr. Driller G, a group of 10 people
Tekken Tag Tournament, a group of 9 people
Ace Combat: Assault Horizon, a group of 9 people
Star Fox Assault, a group of 9 people
Ace Combat: Assault Horizon - Enhanced Edition, a group of 9 people
Mr. Driller, a group of 8 people
Bounty Hounds, a group of 8 people
Death by Degrees, a group of 8 people
Tales of Symphonia: Dawn of the New World, a group of 8 people
Tekken 3, a group of 8 people
Ace Combat X: Skies of Deception, a group of 8 people
Tekken Card Challenge, a group of 8 people
Time Crisis, a group of 8 people
Time Crisis 4, a group of 8 people

Credits for this game were contributed by ryanbus84 (24121)