Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

Moon: Remix RPG Adventure Credits

MOON

Executive ProduceTakeshi Kaneda
ProduceYoshiaki Matsuo, Hiroshi Suzuki, Hiroyuki Tamura
Assistant ProduceMika Fuchie, Takashi Tsukamoto
Game DesignKenichi Nishi, Taro Kudo, Yoshiro Kimura
ProgramMasaru Hori, Keizō Nakamura, Satoshi Ōtake
Sound ProgramKeizō Nakamura
Charactor ArtistKazuyuki Kurashima
Background ArtistAkira Ueda
Sound DesignMasanori Adachi
Sound Track ComposeThelonious Monkeys
ManagementMiki Yamauchi, Jun Nakagawa
PublicityHiroyuki Koike, Takashi Watanabe
Art CoordinateRyuichi Onuma
SalesHidetake Komiya, Shigeo Kohara
Cover Work Artdirection & DesignShinichiro Hirata
Metal PlateManbou
PhotographSyoji Uchida
MDMD Musicians
Musician's Co‑ordinateThelonious Monkeys, Aya
MD Jacket DesignMD Musicians, Yoshiaki Nakamura, Tomoko Obara, Yoshiyuki Kishi
Clis's VocalKrysta Ashley Schulze
U.M.A. Band Clay Designwaka/jawaka
Chief TesterSayoko Yokote
Chief Tester/ASCIITakashi Hata, Takaichi Satō, Yutaka Nagamine, Hiroshi Miyagi
TesterMotoyuki Okayama, Issei Takahashi, Mitsunobu Taguchi, Daichi Tomioka, Satoru Hasegawa, Norihiro Hattori, Satoshi Fukuda, Shōichi Watabe
ThanksNoriaki Nakagawa, Yukinori Tokoro, Takahiko Akiyama, Shingo Kagawa, Image Corporation, Yoshinaru Natsumeda, Jyun'ichi Mori, Sadahiko Hirose, Hozumi Yoshida, Gozo Shiozaki, Fumitaka Kojima, Seiichiro Niwa
1997LOVE de LIC, ASCII

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Hiroshi Suzuki, 61 other games
Masanori Adachi, 31 other games
Takashi Tsukamoto, 28 other games
Kenichi Nishi, 21 other games
Akira Ueda, 20 other games
Hiroyuki Tamura, 20 other games
Taro Kudo, 18 other games
Satoshi Ōtake, 17 other games
Hozumi Yoshida, 16 other games
Yoshiro Kimura, 16 other games
Miki Yamauchi, 15 other games
Jun Nakagawa, 15 other games
Ryuichi Onuma, 11 other games
Takeshi Kaneda, 11 other games
Kazuyuki Kurashima, 9 other games
Keizō Nakamura, 9 other games
Sayoko Yokote, 9 other games
Tomoko Obara, 8 other games
Mika Fuchie, 6 other games
Satoshi Fukuda, 6 other games
Yoshiaki Nakamura, 6 other games
Takashi Hata, 6 other games
Sadahiko Hirose, 5 other games
Takaichi Satō, 5 other games
Satoru Hasegawa, 4 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

UFO: A Day in the Life, a group of 15 people
L.O.L.: Lack of Love, a group of 13 people
The Silver Case, a group of 11 people
Endonesia, a group of 8 people
Freshly-Picked Tingle's Rosy Rupeeland, a group of 7 people
Dark Law: Meaning of Death, a group of 6 people
Giftpia, a group of 6 people
Let's Pilates, a group of 6 people
AeroGauge, a group of 6 people
Chibi-Robo!: Plug into Adventure!, a group of 5 people
Wii Play: Motion, a group of 4 people
Irozuki Tincle no Koi no Balloon Trip, a group of 4 people
Seaman, a group of 4 people
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, a group of 4 people
Chibi-Robo!: Zip Lash, a group of 4 people
Captain★Rainbow, a group of 4 people
Soundvoyager, a group of 3 people
Incredible Crisis, a group of 3 people
Mario & Luigi: Superstar Saga, a group of 3 people
Sword of the Berserk: Guts' Rage, a group of 3 people
Paper Mario: Sticker Star, a group of 3 people
No More Heroes 2: Desperate Struggle, a group of 3 people
Chulip, a group of 3 people
Boundish, a group of 3 people
Jikū Tantei DD: Maboroshi no Lorelei, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60730)