Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

Philosoma Credits

Featuring

D‑3Katsumi Suzuki
MichauAtsuko Tanaka
LangKenyu Horiuchi (Kanyu Horiuchi)
KinabaluAkio Otsuka
KarenAkemi Okamura
CoxYuichi Nagashima
Computer ALICEMami Horikoshi
MichaelMitsuaki Hoshino
Special GuestRika Takahashi

Staff

Produced byTetsuji Yamamoto
Art Directed byTakahiro Matsushima
Computer Graphics Directed byShuji Hiramatsu
Directed byKenji Sawaguchi
Assistant DirectorKoji Tada
ManagerAkira Kawakami
Game DesignShinya Miyakawa, Yoshiaki Honda
ProgramJunya Shimoda, Yuichiro Tachibana, Yukio Watanabe, Tetsuro Hori
Assistant ProgramSyouji Fujii, Akira Kondo
Special Demo Version ProgramFumiaki Hara
Digital Graphics ArtistsTsuyoshi Murakami, Yukio Umematsu, Tatsuya Iijima, Taihei Yamanaka, Yoshifusa Itagaki, Hidekazu Saitō, Ami Nitta, Kazumichi Ohtsubo, Sadako Nakamura, Naho Kodama
STREGA & GALLANT DesignMichiaki Satō
Cityscape & Machine DesignYasuhiro Moriki, Futoshi Nagata
Title DesignWataru Kukiyama, Masae Kanai
Creature DesignTakahiro Matsushima
Computer Graphics ArtistsTeru, Alias Man, Yumiko Takahashi, Kaori Sato, Tomi Kambe, Sanae Ebihara, Shuji Hiramatsu, Kenji Sawaguchi
BLUR‑MANJunichi Kobayashi
SNIC‑MANNobuhide Ishibashi
Story byTakahiro Matsushima
Screen WritersRyoutaro Nohara, Takeshi Yoshikawa
SupervisorYasuo Hayashi
Music ProducerTakafumi Fujisawa (Tekafumi Fujisawa)
MusicKow Otani
Staff Roll MusicTaro Kawashima
MixerKayoko Abe
Production CoordinatorKayo Ishikawa
Sound DirectorKanji Fukunaga
Sound & EffectKazuo Kuwabara, Kouichi Yamazaki, Naoto Nakai
Promotion StaffMasatsuka Saeki, Kazuaki Komiya
Jacket & BookletMakoto Kamata, Tamami Shinpo (Tamami Shimpo)
Special Thanks toKatsuhiko Kanazawa, Sachiko Tsuchiya, Nobuyuki Yamashita, Akira Koike, Makoto Kawamura
Co‑ProducerAkira Satou, Toshiyuki Miyata, Yukio Nagasaki
Executive ProducerShigeo Maruyama, Teruhisa Tokunaka

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Akira Satou, 104 other games
Akio Otsuka, 102 other games
Atsuko Tanaka, 79 other games
Masatsuka Saeki, 73 other games
Kenyu Horiuchi, 53 other games
Yukio Nagasaki, 49 other games
Takafumi Fujisawa, 47 other games
Toshiyuki Miyata, 44 other games
Kaori Sato, 40 other games
Katsuhiko Kanazawa, 40 other games
Sachiko Tsuchiya, 38 other games
Tetsuji Yamamoto, 32 other games
Junichi Kobayashi, 31 other games
Shigeo Maruyama, 27 other games
Akemi Okamura, 26 other games
Katsumi Suzuki, 26 other games
Akira Koike, 26 other games
Kouichi Yamazaki, 22 other games
Yuichi Nagashima, 22 other games
Futoshi Nagata, 16 other games
Mitsuaki Hoshino, 15 other games
Yumiko Takahashi, 15 other games
Koji Tada, 14 other games
Kayo Ishikawa, 14 other games
Kazuaki Komiya, 14 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Motor Toon Grand Prix, a group of 16 people
Jumping Flash!, a group of 14 people
Omega Boost, a group of 13 people
Arc the Lad, a group of 12 people
Arc the Lad Collection, a group of 12 people
Hermie Hopperhead: Scrap Panic, a group of 10 people
Motor Toon Grand Prix, a group of 10 people
Jumping Flash! 2, a group of 9 people
Tomoyasu Hotei: Stolen Song, a group of 9 people
Rapid Reload, a group of 9 people
Velldeselba Senki: Tsubasa no Kunshō, a group of 8 people
Gran Turismo 3: A-spec, a group of 7 people
Ghost in the Shell, a group of 7 people
Roll Away, a group of 7 people
Kurushi Final: Mental Blocks, a group of 7 people
Ape Escape, a group of 7 people
The Legend of Dragoon, a group of 7 people
Arc the Lad II, a group of 7 people
Um Jammer Lammy, a group of 7 people
Skyblazer, a group of 6 people
Gran Turismo, a group of 6 people
Intelligent Qube, a group of 6 people
Victory Zone: Real Pachinko Simulator, a group of 6 people
Crime Crackers 2, a group of 6 people
Crime Crackers, a group of 6 people

Credits for this game were contributed by 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60721)