Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

antstream
Genre
Perspective
Gameplay

Rescue Shot Credits

51 people (42 developers, 9 thanks)

1999 Namco Produce - Staff

Executive ProducerShigeru Yokoyama
ProducersHideharu Satō, Junichi Ōno
DirectorsSatoshi Norimatsu, Yasushi Ono
PlannersShō Asano, Masanosuke Shimizu
System ProgrammerYoshitsugu Kondou
Sub System ProgrammerTakashi Ōhira
Game ProgrammersHideki Kurosaki, Takashi Ōhira, Takayuki Taniguchi, Shigeru Satō
Event ProgrammerKenichi Koshida
Character DesignersToshiya Takagi, Chikako Nishizaki, Tetsuo Fukaya
Modeling DesignersToshiya Takagi, Chikako Nishizaki, Kazue Miyahara, Katsuhiko Ōtani
Map DesignersMari Jinkawa, Masako Hashimoto, Yoshiaki Mizukami
Effect DesignerMotoharu Morishita
Sound DesignersKenji Matsuo, Masashi Sugiyama, Ayako Yamaguchi
Package DesignersKunio Saitō, Toshiya Takagi, Nobuko Mihara
Technical SupportersYasuhiro Maruo, Masahito Terasawa, Miki Itō, Masato Tanaka
DebuggersToshiya Hara, Shinichi Tsuruya, Shinya Inamoto, Miho Tanaka, Osamu Yoshida, Ryōko Makino, Junichirō Asanuma, Takashi Asano, Yoshinori Murayama, Ryūji Irie, Katsumi Fujimoto
Thousand ThanksMasami Fukuda
Special ThanksMasami Shimotsuma, Katsuya Tsutsui, Hisao Azuma, Maya Fujii, Nobuhiro Ōuchi, Kaori Idaya, Shinji Noguchi, YOU

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shigeru Yokoyama, 69 other games
Shinichi Tsuruya, 65 other games
Toshiya Hara, 35 other games
Nobuhiro Ōuchi, 34 other games
Shinji Noguchi, 19 other games
Motoharu Morishita, 17 other games
Masami Shimotsuma, 17 other games
Takashi Asano, 16 other games
Kenichi Koshida, 16 other games
Yasushi Ono, 15 other games
Yoshitsugu Kondou, 15 other games
Ayako Yamaguchi, 14 other games
Masashi Sugiyama, 14 other games
Tetsuo Fukaya, 13 other games
Masato Tanaka, 13 other games
Yasuhiro Maruo, 12 other games
Junichi Ōno, 10 other games
Kaori Idaya, 10 other games
Kunio Saitō, 9 other games
Shigeru Satō, 9 other games
Kenji Matsuo, 9 other games
Nobuko Mihara, 8 other games
Kazue Miyahara, 7 other games
Katsuhiko Ōtani, 7 other games
Masanosuke Shimizu, 7 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Anna Kournikova's Smash Court Tennis, a group of 13 people
Ganbare Goemon: Ōedo Daikaiten, a group of 12 people
Goemon: Shin Sedai Shūmei!, a group of 11 people
Dragon Valor, a group of 11 people
Mario Super Sluggers, a group of 10 people
Bakugan: Battle Brawlers, a group of 10 people
Namco Museum Vol. 3, a group of 9 people
Namco Museum Vol.4, a group of 9 people
Mario Superstar Baseball, a group of 9 people
Smash Court Tennis: Pro Tournament 2, a group of 9 people
Bakugan: Defenders of the Core, a group of 8 people
Klonoa 2: Dream Champ Tournament, a group of 8 people
Klonoa: Empire of Dreams, a group of 8 people
Namco Museum Vol. 1, a group of 8 people
Sonic Riders, a group of 7 people
Silent Scope, a group of 7 people
Time Crisis, a group of 6 people
LiberoGrande, a group of 6 people
R4: Ridge Racer Type 4, a group of 6 people
Soul Blade, a group of 6 people
Pac-Man: Special Color Edition, a group of 5 people
Unsolved Crimes, a group of 5 people
Rage Racer, a group of 5 people
PQ: Practical Intelligence Quotient, a group of 5 people
Tekken 3, a group of 5 people

Credits for this game were contributed by 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60659)


antstream