auto modellista Credits

Game Staff

PlannerTatsuya Nakae, Shinichirō Obata (Exige), Ryozo Tsujimoto, Kent Kinoshita, Kojimax, Mori‑Ba
ProgrammerDaisuke Ishiwata, Hyper Shinchan, Yoji Mikami, Akihiro Yokoyama, Senor, Yu Kawamura, Sachiko Inomae, Yohei Doi
Network ProgrammerShin., Kaz Yunde, miss, Tomohiro Ueno, Koheru, Yokota, Y. Kuwabata, Kentaro Kaneko, Tetsuya Koide
Car Modeling DesignKohichi Kikutani, Naoki Fukushima, Makoto Ishii, Kurosyu, Masao Sakurai, Nishida, Toshihiko Suzuki, A.M., Takao Sensui, Keigo Kuriyama, Hideya Takada
Visual Effect Sagata
Background DesignerYoko Fukumoto (Fukumoyan), Takashi Fujiwara, Hiroyuki Imahori, Yoichi Tanoue, Tokio Noda, Chika Iwai, Tama, Chie Morisaki, Shinya Kuwajima, Hisashi Kisanuki, Takako Nakamura, Alecky H, Shogo Takahashi, Masashi Kuma
Art Work DesignShoei , M.ru, Sho Sakai
Background MusicTetsuya Shibata, Isao Abe
Sound EffectWataru Hachisako, Yoshiki Sandō, Kazuya Takimoto, Masayuki Endo, Takeshi Kitamura
Sound Tools Hiroaki Kondo, Tomohiro Masuda
VJ Direction Codingpepconix
VJ PlannerKent Kinoshita, Ryozo Tsujimoto, Tatsuya Nakae
VJ ProgrammerTakashi Ogura
VJ Visual DesignSho Sakai, Nishida, Tokio Noda, Masao Sakurai, Kawakami, Kazumix
Visual Source DesignVJ Motordrive, VJ Osamucom, VJ Kazumix
DJHiroaki Asai
VJ Special ThanksWataru Hachisako, Furi Furi Company
Special ThanksSailor, Hiro, Sano Chin, Hiromi Mukai, Meijin, Kubota, Daisuke Nakagawa, Gorō Suzuki, Yusuke Saiwai, Naoto Satou, Seigo Kawakami, Izuru Matsumoto, Kaori Funakoshi, Joanne Rayment, Jun Nishino, Kazuhiko Inaba, Ayumi Kambara, Masayuki Fukumoto, Toru Kusano, Koko Capcom all Staff, Takashi Kubozono, Jon Monday, Sarah Ngo, Melinda Mongelluzzo, Bonnie Scott, Robert Johnson, Nathan Williams
Test PlayerKouichi Kitagar, Shosuke Suzuki, Masato Nanba, Atsuko Fukui, Takashi Honmono, Hiroki Hazama, You‑3, Y. Fukuda, Naoki Hirao, Akane S, Ayumi Hashimoto, Takashi Uno, Masahiro Hasegawa, Kenji Shiota
DirectorHideaki Itsuno
ProducerYoshihiro Sudou
Assistant ProducerKenji Itsuno
General ProducerNoritaka Funamizu
Executive ProducerYoshiki Okamoto

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Yoshiki Okamoto, 122 other games
Noritaka Funamizu, 104 other games
Robert Johnson, 96 other games
Melinda Mongelluzzo, 93 other games
Kaori Funakoshi, 66 other games
Kazuya Takimoto, 64 other games
Nathan Williams, 63 other games
Masayuki Fukumoto, 62 other games
Takashi Kubozono, 57 other games
Hiroaki Kondo, 44 other games
Masayuki Endo, 44 other games
Yoko Fukumoto, 36 other games
Ayumi Kambara, 36 other games
Yoji Mikami, 34 other games
Hideaki Itsuno, 32 other games
Yoshihiro Sudou, 31 other games
Bonnie Scott, 29 other games
Tomohiro Ueno, 27 other games
Chika Iwai, 27 other games
Tetsuya Shibata, 26 other games
Tomohiro Masuda, 25 other games
Isao Abe, 24 other games
Tatsuya Nakae, 23 other games
Takashi Uno, 23 other games
Takeshi Kitamura, 22 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium, a group of 31 people
Monster Hunter, a group of 23 people
Devil May Cry: HD Collection, a group of 22 people
Resident Evil: Outbreak, a group of 22 people
Marvel vs. Capcom 2, a group of 21 people
Capcom vs. SNK, a group of 21 people
Street Fighter Alpha 3, a group of 19 people
Project Justice, a group of 18 people
Monster Hunter: Freedom 2, a group of 18 people
Devil May Cry 2, a group of 18 people
Capcom vs. SNK Pro, a group of 18 people
Power Stone 2, a group of 18 people
Devil May Cry 3: Dante's Awakening, a group of 16 people
Street Fighter III: 3rd Strike, a group of 16 people
Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition, a group of 16 people
Power Stone, a group of 15 people
Resident Evil 6, a group of 15 people
Street Fighter Collection, a group of 15 people
Super Street Fighter II Turbo, a group of 14 people
Dead Rising, a group of 14 people
Red Earth , a group of 14 people
Monster Hunter: Freedom, a group of 13 people
Devil May Cry 3: Dante's Awakening - Special Edition, a group of 13 people
JoJo's Bizarre Adventure, a group of 13 people
Mobile Suit Gundam: Federation vs. Zeon, a group of 13 people

Credits for this game were contributed by crbr (2008)