Kessen II Credits

Development Staff

ProducerYōichi Erikawa
Model for CharactersEmiri Nakayama (as Diao Chan), Somegoro Ichikawa (as Zhuge Liang), Hinako Saeki (as Himiko), Eri Nomura (as Sun Li), Daisuke Miyagawa (as Meng Huo), Hanako Miyagawa (as Zhu Rong)
MusicReijiro Koroku
Acting AdvisorHiroshi Kataoka
DirectorTakashi Atsumi
Graphic DirectorGeorge Ikezawa
Sound DirectorMahito Yokota
Main Game DesignTomokazu Takeda
Lead ProgrammerHisashi Koinuma
ScenariosAkira Ishiguro
ProgrammingHisashi Koinuma, Hiro Kataoka, Tomoyuki Kitamura, Kenji Takata, Yutaka Kobayashi, Yuichi Tsuji, Yoshiaki Ito, Nobuyoshi Koyama, Kazuhiro Ishikawa, Takao Kato, Naohito Kano, Noriaki Sakairi, Takahiro Yano, Takao Okamura, Hiroyasu Izawa, Junichi Uchino
Sound and Movie ProgrammingToshiyuki Tabata
AIJumpei Tsuda, Satoshi Nakamura
ToolsTakeo Miyamoto, Yukihiro Nakamura
Game DesignTomokazu Takeda, Takashi Atsumi, Tachiki Kanda, Ichiro Yasuda, Hiroshi Kimata, Mitsutaka Setoguchi
General CoordinatorMakoto Oshitani
CG Executive ProducerMegumi Tachibana
CG ProducerHiroshi Moriguchi
Graphic SupervisorWataru Maeda
Production ManagerMasanori Takahashi, Yuzuru Hangai, Fumito Kozutsumi
Character DesignRyota Kamei, Wataru Maeda, Toshiyuki Takeyasu, Hideshi Tatara, Hiroshi Kikkawa, Masami Kageyu
Character ModelsMikio Matsunami, Kyoko Sato, Masaya Kashiwada, Nobuo Miyoshi, Kazuya Ōshima, Masami Kageyu, Toshiyuki Takeyasu, Kentaro Yamamoto, Hideshi Tatara, Mizuki Fujita, Azusa Kato, Yuko Yoshimura, Mika Shigeoka, Noriko Ohashi, Takayuki Uchida, Kazutaka Kurosaka, Tsuyoshi Fukuyama, Shizuo Kato
Weapon ModelsMariko Kobayashi
Battle‑Stage DesignYoshifumi Sanada, Kazutomo Kojima, Satoru Takahashi, Tomokazu Aiura
EffectYuka Orihashi
Interface DesignOsamu Kawamura, Kei Kodama
Background ModelYoshifumi Sanada, Keiko Yamazaki, Hidemi Nakagawa, Daisuke Kojima
New Weapon DesignsKeita Kobayashi, Satoshi Saka
Drama/Event ActingHiroshi Kataoka
Script and DirectionGeorge Ikezawa
AnimationYoshiki Fukui, Atsushi Ota, Akira Sasaki, Kosuke Nakajima, Yasunobu Saito, Keita Kobayashi, Satoshi Saka, Yuta Matsunaga, Yoshihiro Iihama, Takahiro Sakuma, Yoshiyuki Tanaka, Kiyoshi Ishimaru, Goro Kaneko, Tadashi Nushitani, Reiko Kuroiwa, Yukihiro Nakamura, Kenichi Izawa, Takahito Otome
Opening MovieYoshiki Fukui, Yasunobu Saito, Keita Kobayashi, Satoshi Saka
Picture EditingYoshiki Fukui, Hiroshi Shoji
Item ModelsReiko Kuroiwa
Movie EditingHiroshi Shoji, Masahiko Tabe, Kouji Yamada
Promotion MoviesHiroshi Shoji
Fighting AdvisorKunishiro Hayashi
Music CompositionReijiro Koroku
ConductorKonstantin D. Krimets
OrchestrationMoscow International Symphonic Orchestra
Sound PlanningSusumu Aketagawa
Sound EditingMahito Yokota, Mari Yoshida, Kenji Nakajo
Executive Producer for SoundToshikazu Awano
Theme Song "Ao no Tsuzuki" Performed byMariko Ide
In Cooperation WithHiroyuki Suwahara, Hitoshi Natsume, Keiichi Yokoyama, Masayuki Morita (Model for Xu Shu), Minoru Honda, Ichiro Mizuumi, Shigeto Nakadai, Inuchiro Yasuda, Naohiro Nakagawa, Kenji Takahashi, Atsushi Ichiyanagi, Atsushi Miyauchi, Masaki Furusawa, Nobutaka Nishioka, Takashi Morinaka, Akihiro Suzuki, Hiroshi Noda, Kenji Murakami, Kenichiro Yuji, Youichi Yamaji, Yoshihiro Yokota, Satoshi Anezaki, Fontworks International Limited

Localization Staff

ProducerYoshiki Sugiyama
DirectorMitsutaka Setoguchi
Co‑DirectorKip K. Sam Fong
Graphic DirectorOsamu Kawamura
Sound DirectorMahito Yokota
ProgrammingYutaka Kobayashi, Keita Takahashi, Yoshiaki Ito
Game DesignMitsutaka Setoguchi, Kip K. Sam Fong, Satoshi Anezaki, Hiroshi Kimata
Interface DesignNanae Hosokawa, Wataru Suzuki
Movie EditingHiroshi Shoji, Masahiko Tabe, Kouji Yamada
Sound EditingMahito Yokota
Voice Production (Producer)Charles de Vries
Voice Production (Associate Producers)Bill Black, Jennifer Pinard
Voice Production (Directors)Doug Stone, Eric Stone, Charles de Vries
Voice Production (Script Editor)Paul Willson
Voice Production (Script Writers)Peter Elbling, Greg Norberg
Voice Production (Script Consultants)Maia Huntington, Kaeko Sakamoto, Kasue Blackwell, Tatsuya Arimoto, Sally Takura
Voice Production (Sound Designer)Al Johnson
Voice Production (Sound Editor)Bill Black
Voice Production (Recorded at)Premiere Post in Studio City California
Voice Production (English Translations)Loren Waller, Tara Waller
Voice Production (Special Thanks)Takuro Yamashita, Timothy L. Horst, Robin Kodaira

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Doug Stone, 55 other games
Yōichi Erikawa, 46 other games
Akihiro Suzuki, 44 other games
Wataru Maeda, 42 other games
Hiroshi Kataoka, 42 other games
Kouji Yamada, 40 other games
Makoto Oshitani, 39 other games
Daisuke Kojima, 37 other games
Yuka Orihashi, 37 other games
Yukihiro Nakamura, 36 other games
Kenji Nakajo, 35 other games
Bill Black, 33 other games
Mikio Matsunami, 33 other games
Yasunobu Saito, 33 other games
Yoshiki Fukui, 33 other games
Atsushi Ota, 33 other games
Hiroshi Shoji, 32 other games
Mari Yoshida, 32 other games
Tsuyoshi Fukuyama, 32 other games
Timothy L. Horst, 32 other games
Kip K. Sam Fong, 31 other games
Takahito Otome, 30 other games
Mahito Yokota, 30 other games
Masami Kageyu, 29 other games
Hisashi Koinuma, 29 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Dynasty Warriors 3: Xtreme Legends, a group of 69 people
Dynasty Warriors 4, a group of 64 people
Kessen, a group of 61 people
Dynasty Warriors 3, a group of 60 people
Kessen III, a group of 56 people
Crimson Sea, a group of 52 people
Dynasty Warriors 2, a group of 51 people
Dynasty Warriors 5, a group of 48 people
Samurai Warriors: Xtreme Legends, a group of 47 people
Dynasty Warriors, a group of 47 people
Samurai Warriors 2: Xtreme Legends, a group of 42 people
Samurai Warriors, a group of 40 people
Samurai Warriors 2, a group of 40 people
Dynasty Warriors 6, a group of 39 people
Bladestorm: Nightmare, a group of 34 people
Crimson Sea 2, a group of 33 people
Bladestorm: The Hundred Years' War, a group of 32 people
Dynasty Warriors 7: Empires, a group of 32 people
Dynasty Warriors 8: Empires, a group of 30 people
WinBack: Covert Operations, a group of 29 people
Warriors Orochi, a group of 29 people
Warriors Orochi 3: Ultimate, a group of 27 people
Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends - Complete Edition, a group of 27 people
Nobunaga's Ambition: Rise to Power, a group of 27 people
Dynasty Warriors 7, a group of 26 people

Credits for this game were contributed by MAT (190298)