Resident Evil: Survivor 2 - Code: Veronica Credits

Capcom Staff

DirectorTomoshi Sadamoto, Yasuhiro Seto
ProducerTatsuya Minami
SupervisorShinji Mikami

NAMCO Staff

DirectorJunichirou Koyama, Akihiro Ishihara
Chief EngineerHiroshi Igarashi
Mechanical EngineerMasuko Takashi, Kenji Morimoto, Tomohito Koike, Toshiki Miyakawa
Electric Engineer036 Morita, Hirotaka Watanabe, Fumio Munekata
Industrial DesignerToru Yano
Graphic DesignerMari Akagi
ProducerAkira Osugi

Nextech Staff

DirectorToshikazu Saitoh
Director of PhotographyHidé Gondoh
Event ProgrammerOhei Nakata, Manabu Takazawa
Event Motion DesignerYoshiki Itō, Hideaki Sakado, Naoki Taguchi, Ryo Miyata, Yoshiakira Nakano, Yuki Izumi, Jyunji Hayashi, Mitsuharu Kawaguchi
Face Motion DesignerKeiko Kakishi
Event DirectorYoshitaka Maki
ProducerHiroshi Aso

Sims Staff

DirectorYu Tamura
ProgrammerTakeshi Kataoka, Kyoji Sato, Shingo Gotō, Tsuyoshi Kogata, Shinichi Kawamoto
DesignerHiroko Katou, Yukio Yoshino, Daisuke Itou, Hiroki Natsuyama, Teruya Suzuki
SoundMakoto Iida
ProducerHideki Katagiri

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Tatsuya Minami, 80 other games
Hiroshi Aso, 60 other games
Shinji Mikami, 45 other games
Tomoshi Sadamoto, 28 other games
Shinichi Kawamoto, 23 other games
Naoki Taguchi, 22 other games
Yoshitaka Maki, 22 other games
Yoshiakira Nakano, 20 other games
Makoto Iida, 19 other games
Yasuhiro Seto, 17 other games
Hiroko Katou, 14 other games
Tsuyoshi Kogata, 13 other games
Yoshiki Itō, 13 other games
Akihiro Ishihara, 12 other games
Hidé Gondoh, 12 other games
Takeshi Kataoka, 11 other games
Yu Tamura, 10 other games
Hiroshi Igarashi, 9 other games
Yuki Izumi, 9 other games
Ryo Miyata, 9 other games
Toru Yano, 8 other games
Hideaki Sakado, 8 other games
Hideki Katagiri, 8 other games
Junichirou Koyama, 7 other games
Mitsuharu Kawaguchi, 6 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Resident Evil: Code: Veronica X, a group of 12 people
Resident Evil: Code: Veronica, a group of 11 people
Sega Marine Fishing, a group of 6 people
SEGA Bass Fishing, a group of 5 people
Time Crisis 3, a group of 5 people
Virus, a group of 5 people
Shenmue I & II, a group of 5 people
Sega Worldwide Soccer '98, a group of 4 people
Sega Ages 2500: Vol.11 - Hokuto no Ken, a group of 4 people
Mario Kart Arcade GP, a group of 4 people
Resident Evil 4, a group of 4 people
Shenmue, a group of 4 people
Sega Ages 2500: Vol.3 - Fantasy Zone, a group of 4 people
Resident Evil, a group of 4 people
Dino Crisis, a group of 4 people
Resident Evil, a group of 4 people
Charge 'n Blast, a group of 4 people
Crimson Tears, a group of 3 people
Sega Ages 2500: Vol.5 - Golden Axe, a group of 3 people
Resident Evil 4: Ultimate HD Edition, a group of 3 people
J.League Victory Goal '97, a group of 3 people
Clock Tower 3, a group of 3 people
Time Crisis 4, a group of 3 people
Resident Evil 4, a group of 3 people
Blue Dragon, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by Thomas Harrison (108)