Sega Ages 2500: Vol.20 - Space Harrier 2: Space Harrier Complete Collection Credits

Dedication

Dedicated toThe player and developer of the original game

Production

Creative ProducerYosuke Okunari

Game Developed by M2

DirectorNaoki Horii
Main System ProgrammerTomohiro Takahashi
System SupportAkira Saitoh
Sound SystemTakashi Toyoshima
User InterfaceTetsuya Abe
Analysis SupportMakoto Harashino, Jun Okada
DesignerMakoto Shiina
Sound AnalysisManabu Namiki, Akira Saitoh
Planners / CoordinatorsTakaaki Hashimoto, Taiyo Mamada, Naoki Horii
ProducerHiroyuki Ohtaka

SEGA AGES 2500 Vol.20: Space Harrier 2 - Space Harrier Complete Collection

PromotionMitsuru Takahashi, Takayoshi Ōuchi, Mariko Takeda, Kazuhiro Asami, Youko Fukazawa, Ikuo Ishizaka
PublicityYasushi Nagumo, Kenichi Hashimoto, Mamoru Kodama
Web DesignMutsuhiro Fujii, Masaya Miyauchi, Mitsuaki Sugibayashi
SalesAkira Nomoto, Kōji Nagata, Toru Yasuda, Tomoaki Ishidao, Yoshihito Endou, Teruyuki Awaji, Yasunobu Masahiro, Katsushi Yasuda, Yusuke Watanabe, Nobuhiro Tanaka, Toshiyuki Tanaka, Katsutoshi Memezawa, Akihide Ichimura, Takehiro Yoshida, Toyota Tokoro, Tomohiko Hayashi, Tetsuo Sasaki, Hiroshi Iizuka, Takayuki Murata
Production ControlTomoki Kaji, Hitoshi Todo
Software Package & Software Manual DesignYoshihiro Sakuta, Hiroki Ōsawa, Ayako Sakai
Software TestJunichi Shimizu, Akira Nishikawa, Kazuhiko Morii, Akira Terasawa, Tomoki Matsuura, Chihiro Tanikawa, Keiichi Nakamura, Junpei Tokura, Masaru Hashiguchi
Special ThanksZenji Ishii, Kouji Umeda ("DORIMAGA" Softbank Publishing), Yuri Yamakawa, KRG, Yu Suzuki, Hiroshi Kawaguchi (credited as Hiro), Toshiyuki Kaji, Mie Kumagai, Shigeru Kurihara, Masaru Setsumaru, Tomoyuki Goto, Shinsuke Uchida, Yoshifumi Sekiguchi, Yoshihiro Ito, Tetsu Okano, Masato Ozutsumi, Ryo Yokokawa, Seijirou Sannabe, Nobunao Morita
SEGA AGES 2500 SERIES ProducerKagasei Shimomura
Lead ProducerHiroyuki Miyazaki
Executive SupervisorYuji Naka
Executive AdvisersHideki Okamura, Masanao Maeda
Executive ProducerHisao Oguchi
©SEGA CORPORATION, 1985,2005

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Yoshihiro Sakuta, 147 other games
Akira Nishikawa, 128 other games
Masanao Maeda, 121 other games
Yasushi Nagumo, 104 other games
Junichi Shimizu, 97 other games
Mitsuru Takahashi, 78 other games
Hisao Oguchi, 77 other games
Hiroyuki Miyazaki, 77 other games
Ikuo Ishizaka, 74 other games
Masaru Setsumaru, 74 other games
Yuji Naka, 66 other games
Seijirou Sannabe, 59 other games
Akira Nomoto, 54 other games
Nobuhiro Tanaka, 52 other games
Takayoshi Ōuchi, 51 other games
Kenichi Hashimoto, 51 other games
Hideki Okamura, 50 other games
Akira Terasawa, 49 other games
Toru Yasuda, 49 other games
Tomohiko Hayashi, 47 other games
Yasunobu Masahiro, 46 other games
Hiroki Ōsawa, 45 other games
Yu Suzuki, 45 other games
Yosuke Okunari, 44 other games
Mutsuhiro Fujii, 44 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Sega Ages 2500: Vol.21 - SDI & Quartet: Sega System 16 Collection, a group of 76 people
Sega Ages 2500: Vol.25 - Gunstar Heroes: Treasure Box, a group of 61 people
Sega Ages 2500: Vol.24 - Last Bronx: Tokyo Bangaichi, a group of 60 people
Sega Ages 2500: Vol.28 - Tetris Collection, a group of 58 people
Sega Ages 2500: Vol.29 - Monster World: Complete Collection, a group of 55 people
Sega Ages 2500: Vol.30 - Galaxy Force II: Special Extended Edition, a group of 55 people
Sega Ages 2500: Vol.26 - Dynamite Deka, a group of 52 people
Sega Ages 2500: Vol.27 - Panzer Dragoon, a group of 49 people
Sega Ages 2500: Vol.32 - Phantasy Star: Complete Collection, a group of 45 people
Sega Ages 2500: Vol.19 - Fighting Vipers, a group of 45 people
Sega Ages 2500: Vol.33 - Fantasy Zone: Complete Collection, a group of 43 people
Sega Ages 2500: Vol.31 - Cyber Troopers: Virtual On, a group of 43 people
Sega Ages 2500: Vol.18 - Dragon Force, a group of 38 people
Sega Ages 2500: Vol.23 - Sega Memorial Selection, a group of 37 people
NiGHTS into Dreams..., a group of 37 people
Chromehounds, a group of 33 people
Full Auto, a group of 31 people
Sega Ages 2500: Vol.17 - Phantasy Star: Generation:2, a group of 30 people
Sega Ages 2500: Vol.8 - V.R. Virtua Racing: FlatOut, a group of 28 people
Sega Ages 2500: Vol.13 - OutRun, a group of 27 people
Sega Ages 2500: Vol.10 - After Burner II, a group of 27 people
Sonic and the Black Knight, a group of 26 people
Sega Ages 2500: Vol.9 - Gain Ground, a group of 26 people
Sega Ages 2500: Vol.1 - Phantasy Star: Generation:1, a group of 26 people
Sonic and the Secret Rings, a group of 26 people

Credits for this game were contributed by リカルド・フィリペ (168384)