Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

World Soccer: Winning Eleven 7 International Credits

Winning Eleven 7 International

Program‑GameShingo Takatsuka, Eiji Suzuki, Tadakatsu Izumi, Ken Gotō, Yoshikatsu Sone, Ryuji Hagiwara, Ippei, Shin Tsuchiya
Program‑DemoAtsushi Mizutani, Nobuyuki Abe, Hiroyasu Sakurai, Takashi Kodachi, Masaki Nakamura
Program‑MenuManabu Furuya, Hideo Kimura, Tetsuhiro Honjo, Tomoaki Miyagawa, Kenji Sakayanagi, Daisuke Sase (isuke), Hideto Tamura, Satoshi Koyama, Masaki Yoshino
Program‑SystemKazuki Araki, Tadaaki Tsunashima, Hidenori Komatsumoto, Teruhisa Sakamoto, Toshikazu Munemasa, Shinji Kimura, Katsunori Onuki, Yasuyuki Satake, Koji Kakichi, Nozomi Akimoto, Keiichi Ikeda
Design‑MotionShinichiro Yamazaki, Tatsuya Tanaka, Kei Masuda, Satoshi Gentem Suzuki, Yuji Fujishiro, Hitoshi Ohtomo, Tatsuya Ishida, Takashi Onishi
Design‑ModelNaoya Hatsumi, Toru Nagai (Nagai), Keiko Suwa, Shintaro Kumakawa, Kenta Takahashi, Tetsuya Takeda, Kazuya Kitamura, Takashi Iwamoto, Keiko Matsumoto
Design‑Stadium CupAkiyoshi Chosokabe, Nayuta Tocashiki, Masaya Sato, Takeo Hikasa, Akira Kosuge, Masayuki Watanabe, Hiromasa Kano
Design‑GraphicAiko Ono, Kaori Hirata, Yukiko Nishimura, Mie Furuhashi, Takashi Shirae, Mina Morita, Seisuke Yasunaga, Atsunori Kato
Opening MovieMakoto Toyama, Yoshinori Sekine, Akira Sawa
Package&Logotype DesignerDaisuke Nakayama
Sound DirectorKosuke Soeda
Sound ProgrammerSatoru Nakata, Hironami Ishizu
Sound Effects CreatorTomoo Sekine
Commentary DesignerSayaka Yamaoka, Tatsumi Adachi, Takeshi Iwakiri
Music ComposerNorikazu Miura
Sound EngineerKazuhito Imai
Voice Production&DirectionAndy Emery, Olivier Deslandes, Steve Parker
Commentary (Japanese)Jon Kabira, Tetsuo Nakanishi
Commentary (English)Peter Brackley, Trevor Brooking
Commentary (French)Cyril Linette, Stephane Guivarch
Commentary (German)Wolff-Christoph Fuss, Hansi Küpper
Commentary (Italian)Luca De Capitani, Massimo Tecca
Commentary (Spanish)Guillem Balague, Roberto Martinez
Project LocalisationINTAC Co. Ltd., Nikita Deo, Philip D. Gibbon, Sachiyo Takeda
PromotionHiroki Tabata (KMJ), Hitoshi Uekusa (KMJ), Ryuji Mimura (KMJ), Akiko Ezawa, Emiko Yokoshima, Osamu Shigeta, Taro Miyake, Morio Kishida
LicenseTakuya Yoshida (KONAMI), Ippei Nio (KONAMI), Ayako Minagawa (KONAMI), Akira Morita
Intellectual PropertyYoko Yasukochi (KONAMI)
Production SupporterToru Hagihara, Masaaki Harada, Masahiro Sato, Kazutoshi Sugai
Special Thanks toToshiyuki Terada, Hiromichi Ito, Yasuyo Imazu, Masayuki Aizawa, Yohsuke Takeuchi
Motion Actor[email protected], Tadhg Izzet
Motioncapture StudioStudio IBUKI Inc.
Recording StudioProteus Studios - KONAMI TYO
Program DirectorEiji Suzuki
Design DirectorNaoya Hatsumi
ProducerShingo Takatsuka
Executive ProducerShinji Enomoto, Michihiro Ishizuka
Produced byWinning Eleven Production of Konami Computer Entertainment Tokyo

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Andy Emery, 62 other games
Michihiro Ishizuka, 59 other games
Kazuhito Imai, 37 other games
Olivier Deslandes, 37 other games
Kosuke Soeda, 36 other games
Shinji Enomoto, 35 other games
Masaaki Harada, 35 other games
Shingo Takatsuka, 29 other games
Taro Miyake, 28 other games
Toru Hagihara, 28 other games
Eiji Suzuki, 28 other games
Masahiro Sato, 28 other games
Makoto Toyama, 27 other games
Steve Parker, 27 other games
Tomoo Sekine, 26 other games
Aiko Ono, 24 other games
Philip D. Gibbon, 24 other games
Masaki Nakamura, 23 other games
Tatsuya Tanaka, 23 other games
Daisuke Nakayama, 23 other games
Hideto Tamura, 22 other games
Hiromichi Ito, 22 other games
Keiichi Ikeda, 22 other games
Norikazu Miura, 21 other games
Toru Nagai, 21 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

World Soccer: Winning Eleven 8 International, a group of 83 people
World Soccer: Winning Eleven 9, a group of 67 people
Winning Eleven: Pro Evolution Soccer 2007, a group of 60 people
PES 2008: Pro Evolution Soccer, a group of 54 people
World Soccer: Winning Eleven 6 International, a group of 53 people
PES 2010: Pro Evolution Soccer, a group of 53 people
PES 2008: Pro Evolution Soccer, a group of 52 people
PES 2011: Pro Evolution Soccer, a group of 52 people
PES 2009: Pro Evolution Soccer, a group of 51 people
PES 2012: Pro Evolution Soccer, a group of 45 people
Pro Evolution Soccer, a group of 44 people
PES 2014: Pro Evolution Soccer, a group of 43 people
PES 2013: Pro Evolution Soccer, a group of 41 people
PES 2015: Pro Evolution Soccer, a group of 39 people
PES 2016: Pro Evolution Soccer - myClub, a group of 35 people
PES 2016: Pro Evolution Soccer, a group of 35 people
PES 2017: Pro Evolution Soccer, a group of 34 people
PES 2018: Pro Evolution Soccer, a group of 32 people
ISS Pro Evolution 2, a group of 25 people
ISS Pro Evolution, a group of 20 people
Wi-El: World Soccer Winning Eleven, a group of 14 people
ESPN MLS GameNight, a group of 12 people
Firefighter F.D. 18, a group of 12 people
Shadow of Destiny, a group of 10 people
International Superstar Soccer 98, a group of 10 people

Credits for this game were contributed by リカルド・フィリペ (205122) and MAT (201053)