Rhythm Tengoku Credits (Game Boy Advance)

79
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
4.0
User Score
5 point score based on user ratings.

Rhythm Tengoku Credits

Credits

ProducersMitsuo Terada (Tsunku), Yoshio Sakamoto
SupervisorsKatsuya Yamano, Hiroshi Iida (H. Iida), Nobuyasu Umemoto (N. Umemoto)
Chief DirectorKazuyoshi Osawa
Game DesignKazuyoshi Osawa, Ko Takeuchi, Masami Yone, Sachiko Ikeo, Norikatsu Furuta, Ryutaro Takahashi, Yasutaka Takeuchi, Masahiro Kawano, Yoshio Sakamoto, Katsuya Yamano, Hiroshi Iida (H. Iida)
Program DirectorKazuyoshi Osawa
ProgrammingYasutaka Takeuchi, Masahiro Kawano, Ryutaro Takahashi
Design DirectorKo Takeuchi
DesignSachiko Ikeo, Kazuyoshi Osawa, Norikatsu Furuta, Fumiko Miyamoto
Sound DirectorsMasami Yone, Hideki Oguro (H. Oguro), Koji Kamada (K. Kamada)
MusicMitsuo Terada (Tsunku), Masami Yone
Music ArrangementKouichi Yuasa (K. Yuasa), H. D. Suzuki, Kaoru Okubo (K. Okubo), Daisuke Shiiba (D. Shiiba), Masami Yone
Sound EffectTakaya Fujii, Masami Yone, Daisuke Shiiba (D. Shiiba)
SongAmi Tokito, Sōshi Tanaka
VoiceMasami Yone, Takaya Fujii, Ko Takeuchi, Fumiko Miyamoto, Sachiko Ikeo, Noriko Kitamura, M. Nomura
DebugYasushi Adachi, Naoki Hashida (N. Hashida), Shigeo Takada, D. Nishikawa, Rika Sugo, S. Adachi, Hironobu Sakaguchi, Noriyuki Watanabe, H. Matsuda, D. Morita, K. Umeda, Y. Nakai, Y. Fujikawa, Keiichiro Nishimoto, Takeshi Akiho, Jun Terai, Aiko Shimizubata, Yoshikazu Yamashita
Special ThanksYoshiaki Kuratsune (Y. Kuratsune), Ryuta Kaimoto, Hiroki Sakagami, Ryōji Yoshitomi, Shinji Yamamoto, Takuji Hotta, Nobuo Matsumiya, Maki Mitsubachi, Ayuchi Kenmochi (A. Kenmochi), Hitomi Nakano, and you
Executive ProducersSatoru Iwata, S. Terai

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 450 other games
Hironobu Sakaguchi, 71 other games
Yoshio Sakamoto, 48 other games
Ryōji Yoshitomi, 42 other games
Katsuya Yamano, 33 other games
Nobuo Matsumiya, 27 other games
Shinji Yamamoto, 26 other games
Ko Takeuchi, 20 other games
Takuji Hotta, 17 other games
Norikatsu Furuta, 17 other games
Yasushi Adachi, 15 other games
Yoshikazu Yamashita, 14 other games
Noriko Kitamura, 13 other games
Masahiro Kawano, 12 other games
Noriyuki Watanabe, 12 other games
Fumiko Miyamoto, 12 other games
Kazuyoshi Osawa, 12 other games
Takaya Fujii, 11 other games
Masami Yone, 11 other games
Ryutaro Takahashi, 10 other games
Shigeo Takada, 9 other games
Yasutaka Takeuchi, 9 other games
Ryuta Kaimoto, 9 other games
Daisuke Shiiba, 8 other games
Hitomi Nakano, 7 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Rhythm Heaven Fever, a group of 16 people
WarioWare: Touched!, a group of 15 people
Rhythm Heaven, a group of 14 people
Rhythm Heaven Megamix, a group of 12 people
WarioWare: Twisted!, a group of 11 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 9 people
WarioWare: Smooth Moves, a group of 9 people
WarioWare, Inc.: Mega Party Game$!, a group of 8 people
WarioWare, Inc.: Mega Microgame$!, a group of 8 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 7 people
Metroid: Zero Mission, a group of 7 people
Tomodachi Life, a group of 7 people
Tomodachi Collection, a group of 7 people
Game & Wario, a group of 7 people
Kiki Trick, a group of 6 people
Metroid Fusion, a group of 5 people
Wario Land 4, a group of 5 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 5 people
English Training: Have Fun Improving Your Skills, a group of 5 people
Super Mario Maker, a group of 4 people
Metroid: Other M, a group of 4 people
The Legend of Zelda: Breath of the Wild, a group of 4 people
Nintendo Land, a group of 4 people
Wii Play, a group of 4 people
WarioWare: D.I.Y. Showcase, a group of 4 people

Credits for this game were contributed by リカルド・フィリペ (156487) and Ben K (23927)