Columns Credits

Credits

Main StaffShigeharu Isoda, Takamasa Okazaki, Kyō Kobayashi, Hikoshi Hashimoto
Game StudioMasanobu Endō, Kunihiro Ayanokōji
Marigul ManagementTetsu Kayama, Atsushi Sugimoto, Yūko Yamamoto, Kōhei Takeshige
SarugakuchōToru Hashimoto, Noboru Matsumoto, Shinobu, Chizuko, Tamaki, Mayuko, Yamamura, Hidehira, and everyone else
Media FactoryKen Sakamoto

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Toru Hashimoto, 34 other games
Shigeharu Isoda, 34 other games
Atsushi Sugimoto, 26 other games
Tetsu Kayama, 26 other games
Hikoshi Hashimoto, 19 other games
Masanobu Endō, 19 other games
Noboru Matsumoto, 13 other games
Kunihiro Ayanokōji, 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Kyojin no Doshin 1, a group of 4 people
Custom Robo V2, a group of 4 people
Rez, a group of 4 people
Sakura Taisen GB, a group of 3 people
Space Channel 5: Part 2, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60767)