Final Fantasy II Credits

Credits

DirectorHironobu Sakaguchi
Character DesignYoshitaka Amano
Music ComposerNobuo Uematsu
Lead DesignTakashi Tokita
Lead ProgrammingKen Narita
Lead GraphicsHiromi Nakada, Ryoko Tanaka
Map DesignYasushi Matsumura
Battle DesignKazuhiko Aoki, Hiroyuki Itou, Akihiko Matsui
Battle ProgrammingKiyoshi Yoshii, Katsuhisa Higuchi
Battle GraphicsTetsuya Takahashi, Masanori Hoshino
Menu ProgrammingKeitarou Adachi
Music ProgrammingMinoru Akao
Sound EffectsKenji Ito, Akira Ueda
TranslationKaoru Moriyama, K. Okahisa, H. Takahashi
Executive ProducerMasafumi Miyamoto
Special ThanksA. Saito, D. R. Cloutier, Rich Silveira, Junichi Yanagihara, D. R. Garza, Chris Budd, V. A. Mayhew, K. M. Fredrickson, K. E. Kirchner, Nathan Williams, Kyoji Koizumi, Ikuya Dobashi, S. Tanaka, Tetsuya Nomura, Yasuhiko Kamata, Hiromichi Tanaka, Akitoshi Kawazu, Kōichi Ishii, Kazuko Shibuya, Takeshi Endo, T. Takahashi, Shinichi Kameoka, Hitoshi Takemura, Hisashi Suzuki, H. Kobayashi, Tetsuo Mizuno, Tomoyuki Takechi, Tomoki Anazawa, Keizo Kokubo, Toshiyuki Inoue, Nobuyuki Inoue, Hiromi Ito, Yoshinori Kitase, Goro Ohashi, Satoru Yoshieda, Masaaki Saito, Hiroshi Takai, Manabu Daishima, T. Suzuki, S. Sano, N. Goto
Presented bySquare

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Nobuo Uematsu, 80 other games
Hironobu Sakaguchi, 71 other games
Nathan Williams, 63 other games
Tetsuya Nomura, 57 other games
Yoshitaka Amano, 54 other games
Minoru Akao, 51 other games
Toshiyuki Inoue, 51 other games
Kenji Ito, 45 other games
Akitoshi Kawazu, 42 other games
Takashi Tokita, 42 other games
Kōichi Ishii, 36 other games
Tomoyuki Takechi, 36 other games
Yoshinori Kitase, 36 other games
Tetsuya Takahashi, 34 other games
Ken Narita, 31 other games
Hisashi Suzuki, 31 other games
Tetsuo Mizuno, 31 other games
Kazuko Shibuya, 29 other games
Hiroyuki Itou, 29 other games
Hiromichi Tanaka, 27 other games
Masanori Hoshino, 27 other games
Hiromi Ito, 23 other games
Katsuhisa Higuchi, 20 other games
Kazuhiko Aoki, 19 other games
Keitarou Adachi, 19 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Final Fantasy: Anthology - European Edition, a group of 35 people
Final Fantasy V, a group of 32 people
Final Fantasy Anthology, a group of 31 people
Chrono Trigger, a group of 28 people
Final Fantasy III, a group of 23 people
Romancing SaGa 2, a group of 22 people
Secret of Mana, a group of 21 people
Final Fantasy IV: The Complete Collection, a group of 20 people
Final Fantasy IV: The After Years, a group of 20 people
Final Fantasy IV, a group of 19 people
Final Fantasy Chronicles, a group of 18 people
Final Fantasy VII, a group of 18 people
Romancing SaGa, a group of 17 people
Final Fantasy III, a group of 17 people
Final Fantasy III, a group of 14 people
Final Fantasy IX, a group of 13 people
Romancing SaGa 3, a group of 13 people
Final Fantasy V Advance, a group of 13 people
Seiken Densetsu 3, a group of 12 people
Final Fantasy X, a group of 12 people
Front Mission, a group of 12 people
Final Fantasy VIII, a group of 12 people
Legend of Mana, a group of 12 people
Final Fantasy II, a group of 11 people
Final Fantasy II, a group of 11 people

Credits for this game were contributed by ryanbus84 (24784) and J. Michael Bottorff (1782)