Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

atari kombinera

Final Fantasy III Credits

64 people (48 developers, 16 thanks)

Credits

ProducerHironobu Sakaguchi
DirectorYoshinori Kitase, Hiroyuki Itou
Main ProgrammerKen Narita, Kiyoshi Yoshii
Graphic DirectorTetsuya Takahashi, Kazuko Shibuya, Hideo Minaba, Tetsuya Nomura
MusicNobuo Uematsu
Image DesignerYoshitaka Amano
Battle PlannerYasuyuki Hasebe, Akiyoshi Oota
Field PlannerYoshihiko Maekawa, Keita Etō, Satoru Tsuji, Hidetoshi Kezuka
Event PlannerTsukasa Fujita, Keisuke Matsuhara
Effect ProgrammerHiroshi Harata, Satoshi Ogata
Battle ProgrammerAkihiro Yamaguchi
Sound ProgrammerMinoru Akao
Effect Graphic DesignerHirokatsu Sasaki
Field Graphic DesignerTakaharu Matsuo, Yusuke Naora, Nobuyuki Ikeda, Tomoe Inazawa, Kaori Tanaka, Takamichi Shibuya, Shinichiro Hamasaka, Akiyoshi Masuda, Hidetoshi Kezuka
Monster Graphic DesignerHitoshi Sasaki
Object Graphic DesignerKazuhiro Ohkawa
Sound EffectKazumi Mitome, Yoshitaka Hirota, Yasumasa Okamoto, Shun Ohkubo
Sound EngineerEiji Nakamura
Remake PlannerWeimin Li, Aiko Ito
TranslatorTed Woolsey
System EngineerMasahiro Nakajima, Mitsuo Ogura, Yasunori Orikasa, Yutaka Ohdaira
Executive ProducerTetsuo Mizuno, Hitoshi Takemura
Special Thanks toMasafumi Miyamoto, Kazuhiko Torishima, H. Hashimoto, Keitarou Adachi, Yoshinori Uenishi, Y. Ohkawa, Yasuo Kuwahara, Yūsuke Hirata, T. Nomura, Kiyotaka Sousui, Tetsuhisa Tsuruzono, Y. Ishida, Michio Okamiya, Kei Hirata, Noriyuki Watanabe, Kiyoko Maeda

Final Fantasy VI (JP Cover)

Illustration (イラストレーション)Yoshitaka Amano (天野喜孝)

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Nobuo Uematsu, 99 other games
Hironobu Sakaguchi, 83 other games
Tetsuya Nomura, 82 other games
Ted Woolsey, 77 other games
Yoshitaka Amano, 68 other games
Eiji Nakamura, 56 other games
Yoshinori Kitase, 54 other games
Minoru Akao, 53 other games
Kazuhiko Torishima, 50 other games
Kiyotaka Sousui, 40 other games
Kazuko Shibuya, 37 other games
Ken Narita, 37 other games
Tetsuya Takahashi, 36 other games
Tsukasa Fujita, 34 other games
Tetsuo Mizuno, 33 other games
Yusuke Naora, 33 other games
Hiroyuki Itou, 32 other games
Yoshitaka Hirota, 32 other games
Michio Okamiya, 30 other games
Hideo Minaba, 28 other games
Keitarou Adachi, 21 other games
Kazumi Mitome, 21 other games
Kiyoshi Yoshii, 20 other games
Yūsuke Hirata, 19 other games
Hiroshi Harata, 19 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Final Fantasy Anthology, a group of 45 people
Chrono Trigger, a group of 41 people
Final Fantasy V, a group of 28 people
Final Fantasy VII, a group of 28 people
Final Fantasy: Anthology - European Edition, a group of 27 people
Front Mission, a group of 18 people
Final Fantasy II, a group of 18 people
Romancing SaGa 2, a group of 18 people
Seiken Densetsu 3, a group of 17 people
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, a group of 16 people
Final Fantasy VIII, a group of 16 people
Final Fantasy X, a group of 16 people
Final Fantasy IX, a group of 15 people
Xenogears, a group of 13 people
Live a Live, a group of 13 people
Final Fantasy IV, a group of 11 people
Final Fantasy IV: The After Years, a group of 11 people
Final Fantasy III, a group of 11 people
Romancing SaGa 3, a group of 10 people
Final Fantasy IV: The Complete Collection, a group of 10 people
Final Fantasy XII, a group of 10 people
Final Fantasy Origins, a group of 10 people
Final Fantasy XII: The Zodiac Age, a group of 10 people
Final Fantasy V Advance, a group of 9 people
Romancing SaGa 3, a group of 9 people

Credits for this game were contributed by Scott G (793), Rik Hideto (456809), monkeyislandgirl (8698) and Joshua J. Slone (4664)


atari saboteur