Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

Live a Live Credits (SNES)

...
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
3.9
User Score
5 point score based on user ratings.

Live a Live Credits

Credits

IllustrationGōshō Aoyama, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura, Yoshihide Fujiwara, Ryōji Minagawa
ScenarioTakashi Tokita, Nobuyuki Inoue
Main ProgramFumiaki Fukaya
Battle ProgramKazuhisa Murakami
Menu ProgramKazuhisa Murakami
Event DesignTakashi Tokita, Hideki Okuma, Kazuomi Suzuki
Mapping ArtNaoya Kawahira, Yukiko Sasaki, Takaharu Tanaka, Yuko Abiru
Battle DesignNobuyuki Inoue
Battle Data DesignYasushi Shimizu
Main Character ArtKiyofumi Katō
Main Background ArtYukiko Sasaki, Takaharu Tanaka, Yuko Abiru, Toshiyuki Mogi, Yuka Miyamoto
Battle Character ArtKiyofumi Katō, Yuka Miyamoto, Kazuyuki Kurashima
Monster ArtJiro Mifune, Yoshinori Ogura, Yuka Miyamoto, Kazuyuki Kurashima
Battle Background ArtTakaharu Tanaka
Battle S.F.X. ArtTomoyoshi Sakaguchi
Sound ProgramMinoru Akao
Sound DesignTeruaki Sugawara
Sound EffectTamio Otomo, Kazumi Mitome, Yoshitaka Hirota, Yasumasa Okamoto, Shun Ohkubo
VoicesYoshihiko Maekawa, Yasushi Matsumora, Yasunori Mitsuda, Misako Tsutsui, Akiyoshi Masuda
Tool SupportKeizo Kokubo
Tosa‑ben TranslationTetsuya Nomura
PublisherMichio Okamiya, Kei Hirata, Noriko Watanabe
CoordinatorYūsuke Hirata, Hitoshi Takemura, Masakazu Kubo
Executive ProducerTetsuo Mizuno
Battle DirectorNobuyuki Inoue
Music ComposerYoko Shimomura
DirectorTakashi Tokita

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Tetsuya Nomura, 63 other games
Yoko Shimomura, 62 other games
Minoru Akao, 51 other games
Yasunori Mitsuda, 49 other games
Yukiko Sasaki, 49 other games
Takashi Tokita, 46 other games
Yoshinori Kobayashi, 35 other games
Tetsuo Mizuno, 31 other games
Noriko Watanabe, 30 other games
Yoshitaka Hirota, 29 other games
Teruaki Sugawara, 28 other games
Michio Okamiya, 27 other games
Yūsuke Hirata, 19 other games
Fumiaki Fukaya, 18 other games
Kazumi Mitome, 17 other games
Yuka Miyamoto, 16 other games
Takaharu Tanaka, 15 other games
Yoshihiko Maekawa, 14 other games
Nobuyuki Inoue, 14 other games
Kazuomi Suzuki, 14 other games
Keizo Kokubo, 12 other games
Naoya Kawahira, 11 other games
Kiyofumi Katō, 10 other games
Kazuyuki Kurashima, 10 other games
Akiyoshi Masuda, 9 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, a group of 17 people
Final Fantasy III, a group of 16 people
Final Fantasy: Anthology - European Edition, a group of 14 people
Final Fantasy V, a group of 14 people
Romancing SaGa 2, a group of 14 people
Final Fantasy Anthology, a group of 14 people
Chrono Trigger, a group of 14 people
Final Fantasy Tactics, a group of 11 people
Front Mission, a group of 9 people
Legend of Mana, a group of 8 people
Final Fantasy II, a group of 8 people
Final Fantasy XII, a group of 7 people
Final Fantasy XII: The Zodiac Age, a group of 7 people
Final Fantasy VII, a group of 7 people
The Bouncer, a group of 7 people
Seiken Densetsu 3, a group of 7 people
Romancing SaGa 3, a group of 6 people
Egglia: Legend of the Redcap, a group of 6 people
Xenogears, a group of 6 people
Final Fantasy IX, a group of 6 people
Front Mission 2, a group of 6 people
Final Fantasy V Advance, a group of 6 people
Secret of Mana, a group of 5 people
Final Fantasy X, a group of 5 people
Chocobo Racing, a group of 5 people

Credits for this game were contributed by Unicorn Lynx (181678)