Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

antstream

Mega Man 7 Credits

111 people (98 developers, 13 thanks)

Credits

ProducerTokuro Fujiwara (Professor F)
Freeze ManShiegeaki Sakamoto
PlannerYoshihisa Tsuda (Hisayoshi), Ryo Miyazaki (R. Chu Ryo), Riccardo Cangini, Monji , Masayoshi Kurokawa (P. Taro)
Junk ManJun Akiba
Object DesignerKeiji Inafune (Inafking), Toshifumi Ōnishi (Toshi-Chang), Hayato Kaji (H.K), Kazunori Tazaki (Ikki), X Man, Okon , Ma2 , Black , Nobuyoshi Mihara (Nobu), R.Y. , Mizu , Tomoyuki Hashinaga (841 Nagger), Akihiro Notsu (Nottsu Man), Monkey-Kick, Nafu , Kaji Yan, 2m50cm Man, Tatsuya Yoshikawa (Tatsunoko)
Burst ManKeishi Tsuchiya
Scroll DesignerMiki Kijima (M.Prost), Loans R., Natsue Ueda (Natsu), Yasuto Takahashi (Yas), Akemi Shimokawa (Shimo Chan), Mayumi Yoshioka (Imuyam), Nor , Roman Y., Nariko Suyama (Okiran), Jun Li, Cosmo , Minako , T.A. , Shizu , Hashi , Akemi Iwasaki (Zizi), Shigeomi Okamura (Shige Chan), Moota , G-Jyan
Cloud ManIsao Nakagiri
Special DesignerHitomi Yoshimasa, Hiroaki Sugawara, Tomoko Tanabe, Masatoshi Yamazaki, Madoka Ayabe, Mayumi Ito, Miwa Kikuchi, Masaomi Shimono, Makoto Ohkawara, Kyosuke Harada, Noriyoshi Takahashi, Kunihiro Kaneda, Hiroyoshi Nakanishi, Kenta Yatsuda, Daisuke Hanai, Katsuya Onose, Susumu Matsunaga, Satoko Nogi, Hirofumi Yamauchi, Hitoshi Takehana, Mie Iida, Tsutomu Nagai, Yuka Takeda, Kenji Ito, Maiko Miyaji, Saori Tsubaki, Yusuke Watanabe, Hideto Kishimoto, Haruo Kubo, Ai Nadatani, Sayo Ohsawa, Akiko Iinuma
Spring ManAkira Ito
ProgrammersKeiji Kubori (Sabori), Shinya Ikuta (Ikuthan), Kazuhiro Tsuchiya (Tsucchie), Mitsunori Sakano (Saka), Toshi , Nao
Slash ManYoichi Amano
Sound ComposerTatsuya Nishimura (T."Anie".N), Yūko Takehara (Yuk), Toshihiko Horiyama (Krsk), Makoto Tomozawa (V-Tomozoh), Hiroshi Shimada (Kan), Noriko Ando (Apple Z), Atsushi Mori (More Rich), Nariyuki Nobuyama (Narinari), Ippo Yamada (Ippo)
Shade ManTetsuya Watada
Special ThanksHelper L., Helper M., Astro Kokizo, Sho Tsuge (Tsugezo), Masako Honma (Manashi), Satoshi Ukai (Ukabin), Meekan , Takepong , Qchan , Toyokichi , Maeshi , Miyau , 882
Turbo ManTakashi Kino

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Keiji Inafune, 117 other games
Satoshi Ukai, 89 other games
Masako Honma, 81 other games
Akemi Iwasaki, 67 other games
Kenji Ito, 51 other games
Tokuro Fujiwara, 44 other games
Miki Kijima, 38 other games
Hayato Kaji, 36 other games
Ippo Yamada, 34 other games
Atsushi Mori, 33 other games
Akira Ito, 33 other games
Mitsunori Sakano, 31 other games
Natsue Ueda, 27 other games
Tatsuya Nishimura, 27 other games
Makoto Tomozawa, 26 other games
Tatsuya Yoshikawa, 25 other games
Yoshihisa Tsuda, 23 other games
Keiji Kubori, 23 other games
Mayumi Yoshioka, 22 other games
Yūko Takehara, 22 other games
Shinya Ikuta, 21 other games
Kazunori Tazaki, 19 other games
Toshihiko Horiyama, 18 other games
Riccardo Cangini, 17 other games
Yasuto Takahashi, 15 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Mega Man X, a group of 13 people
Mega Man Legends, a group of 12 people
Mega Man X4, a group of 12 people
Mega Man Battle & Chase, a group of 10 people
Mega Man Battle Network 4: Red Sun, a group of 10 people
Mega Man Battle Network 4: Blue Moon, a group of 10 people
Mega Man 6, a group of 9 people
Mega Man 8: Anniversary Edition, a group of 9 people
Mega Man Battle Network, a group of 9 people
The Misadventures of Tron Bonne, a group of 9 people
Disney's Aladdin, a group of 9 people
Mega Man & Bass, a group of 9 people
Mega Man Battle Network 5: Double Team DS, a group of 8 people
Onimusha: Warlords, a group of 8 people
Mega Man Battle Network 3: White Version, a group of 8 people
Mega Man Battle Network 5: Team Colonel, a group of 8 people
Street Fighter Alpha: Warriors' Dreams, a group of 8 people
Mega Man Zero 3, a group of 8 people
Mega Man Battle Network 2, a group of 8 people
Mega Man Battle Network 5: Team Protoman, a group of 8 people
Mega Man Legends 2, a group of 8 people
Mega Man Battle Network 3: Blue Version, a group of 8 people
Mega Man 5, a group of 8 people
Zack & Wiki: Quest for Barbaros' Treasure, a group of 7 people
Dino Crisis 2, a group of 7 people

Credits for this game were contributed by Rik Hideto (389402), Freeman (63675), ryanbus84 (35484), J. Michael Bottorff (1759) and 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60651)


antstream