Super Mario World 2: Yoshi's Island Credits

Credits

DirectorsTakashi Tezuka, Toshihiko Nakago, Shigefumi Hino, Hideki Konno
ProgrammersToshio Iwawaki, Masaru Nii, Kiyoshi Koda, Satoru Takahata, Kazuaki Morita, Yūichi Yamamoto, Shigehiro Kasamatsu, Shigeki Yoshida, Yasunori Taketani
Course DesignYasuhisa Yamamura, Kenta Usui, Yoshihiro Nomoto, Eiji Noto
Sound ComposerKōji Kondō
Character DesignShigefumi Hino, Hisashi Nogami, Masahiro Iimura, Tomoaki Kuroume
C.G. DesignYoshiaki Koizumi
Special ThanksWataru Yamaguchi, Yoshiki Haruhana, Yoichi Kotabe, Yasuhiro Sakai, Hironobu Kakui, Shigeki Yamashiro, Kimiyoshi Fukui, Keizō Katō, Soichiro Tomita, Mie Yoshimura, Kensuke Tanabe, Tetsu Hashimoto, Derek Whipple, Hiroyuki Yamada, Yoshiyuki Onishi, Kenji Haraguchi, John David Kraft, Véronique Chantel
ProducerShigeru Miyamoto
Executive ProducerHiroshi Yamauchi

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shigeru Miyamoto, 274 other games
Hiroshi Yamauchi, 193 other games
Kōji Kondō, 150 other games
Takashi Tezuka, 138 other games
Kensuke Tanabe, 122 other games
Hironobu Kakui, 99 other games
Keizō Katō, 69 other games
Yoichi Kotabe, 67 other games
Toshihiko Nakago, 62 other games
Hiroyuki Yamada, 50 other games
Tomoaki Kuroume, 44 other games
Wataru Yamaguchi, 40 other games
Yoshiki Haruhana, 39 other games
Shigeki Yamashiro, 38 other games
Hideki Konno, 33 other games
Kazuaki Morita, 29 other games
Yoshiaki Koizumi, 27 other games
Shigeki Yoshida, 27 other games
Hisashi Nogami, 27 other games
Shigefumi Hino, 25 other games
Yūichi Yamamoto, 24 other games
Shigehiro Kasamatsu, 22 other games
Kenta Usui, 21 other games
Yasuhiro Sakai, 21 other games
Yasuhisa Yamamura, 20 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

The Legend of Zelda: A Link to the Past, a group of 25 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time / Master Quest , a group of 21 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, a group of 21 people
Super Mario All-Stars, a group of 19 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time, a group of 19 people
Super Mario World, a group of 18 people
The Legend of Zelda: The Wind Waker, a group of 18 people
Super Mario 64, a group of 17 people
Yoshi's Story, a group of 16 people
The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D, a group of 15 people
The Legend of Zelda: Link's Awakening DX, a group of 15 people
The Legend of Zelda: Majora's Mask, a group of 15 people
Star Fox 64 3D, a group of 14 people
The Legend of Zelda: Twilight Princess, a group of 14 people
Star Fox 64, a group of 13 people
New Super Mario Bros., a group of 13 people
The Legend of Zelda: Skyward Sword, a group of 12 people
The Legend of Zelda: Link's Awakening, a group of 12 people
Yume Kōjō: Dokidoki Panic, a group of 12 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 11 people
New Super Mario Bros. Wii, a group of 11 people
Super Mario Bros. 2, a group of 11 people
Dōbutsu no Mori, a group of 10 people
Luigi's Mansion, a group of 10 people
Nintendo Campus Challenge 1991, a group of 10 people

Credits for this game were contributed by J. Michael Bottorff (1782)