Treasure Hunter G Credits (SNES)

Treasure Hunter G SNES Title screen

MISSING COVER

Published by
Developed by
Released
Also For
...
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
...
User Score
5 point score based on user ratings.

Treasure Hunter G Credits

TREASURE HUNTER G STAFF

General ProducerHironobu Sakaguchi
ProducerShinji Hashimoto
DirectorKazunari Yonemitsu
Main ProgramTakeshi Santō (as Santo)
Battle ProgramShinichi Abe, Kenjirō Hira
Event ProgramToshiaki Kimura, Satoru Kojima, Satoshi Miyauchi
GraphicAkira Yamagata, Yumiko Uekusa, Dandy Dan (as Dandy), Yoshihisa Tomita, Natsuko Tada (as N-Tada), Atsuya Kitamura
Battle MapNobuhiko Matsumura
MusicMitsuhito Tanaka (as John Pee), Toshiaki Sakoda (T. Sakoda), Masaharu Iwata, Hitoshi Sakimoto
Technical SupportKazuyuki Hashimoto (CG), Tomohiro Kayano (CG), Keizo Kokubo (Program), Minoru Akao (Sound), Eiji Nakamura (Sound)
CGNorihiro Ōtsubo
ObjectEisaku Kitō
Executive ProducerTetsuo Mizuno, Hisashi Suzuki
Production ManagementMotohiro Harada
PromotionToshiyuki Inoue, Takuo Tsukuda
PublicityKoji Yamashita, Katsunobu Iida, Mie Mizushima, Manabu Denno
System ServicesShin-ichiro Kajitani, Hiromi Masuda, Hiroyoshi Hamada, Setsuko Inagaki, Yoshitaka Fujita, Takato Ito
SalesToshiyuki Horii, Kiyomi Tanikawa, Jun Saito, Koichiro Matsumoto, Kenichi Ōgo, Miyabi Itoh
PhotographerYoshiaki Okamoto, Yasuo Wada
Special ThanksMitsugi Tanaka (as Mitsugi), Yuko Shinoki, Hiromi Shibata, Yasue Santō, Kazunori Mochizuki, Noboru Fujisawa, Haruo Ogura, Hiroaki Tsukagoshi, Norimasa Yamaguchi, Hajime Takahashi, Yoshihiko Dai, Shoichi Kume, Tomohiko Oguro, Yuko Tezuka, and all of test players!

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shinji Hashimoto, 133 other games
Koji Yamashita, 132 other games
Hironobu Sakaguchi, 71 other games
Hitoshi Sakimoto, 67 other games
Masaharu Iwata, 54 other games
Minoru Akao, 51 other games
Toshiyuki Inoue, 51 other games
Eiji Nakamura, 48 other games
Hiromi Masuda, 33 other games
Hisashi Suzuki, 31 other games
Tetsuo Mizuno, 31 other games
Takeshi Santō, 27 other games
Tomohiro Kayano, 25 other games
Toshiaki Sakoda, 25 other games
Kiyomi Tanikawa, 22 other games
Toshiaki Kimura, 22 other games
Shin-ichiro Kajitani, 19 other games
Yoshitaka Fujita, 17 other games
Yoshihisa Tomita, 12 other games
Shinichi Abe, 11 other games
Keizo Kokubo, 11 other games
Mitsugi Tanaka, 11 other games
Jun Saito, 11 other games
Kenjirō Hira, 11 other games
Yasue Santō, 10 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Solid Runner, a group of 20 people
Baroque, a group of 19 people
Front Mission: Gun Hazard, a group of 18 people
Chrono Trigger, a group of 14 people
Final Fantasy V, a group of 12 people
Final Fantasy Anthology, a group of 12 people
Final Fantasy VII, a group of 12 people
Front Mission, a group of 12 people
Final Fantasy II, a group of 11 people
Evolution Worlds, a group of 11 people
Evolution 2: Far off Promise, a group of 11 people
Romancing SaGa 2, a group of 11 people
Final Fantasy: Anthology - European Edition, a group of 10 people
Final Fantasy IX, a group of 10 people
Hudson Selection Vol. 2: Star Soldier, a group of 10 people
Tobal No.1, a group of 10 people
Riviera: The Promised Land, a group of 8 people
Final Fantasy III, a group of 8 people
Final Fantasy X, a group of 8 people
Baroque Shooting, a group of 8 people
Final Fantasy VIII, a group of 8 people
Romancing SaGa 3, a group of 8 people
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, a group of 7 people
Final Fantasy XII, a group of 7 people
Seiken Densetsu 3, a group of 7 people

Credits for this game were contributed by リカルド・フィリペ (162736) and 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60759)