Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

User Reviews

There are no reviews for this game.


Our Users Say

Platform Votes Score
Amiga Awaiting 5 votes...
Atari 8-bit Awaiting 5 votes...


Critic Reviews

MobyRanks are listed below. You can read here for more information about MobyRank.
80
Atari 8-bitTop Secret (Jul, 1994)
Prac, jakie ma wykonać Vicky, jest rzeczwiście sześć. Sprowadzają się one do przeniesienia odpowiednich przedmiotów w odpowiednie miejsca. Informacje o tym co należy przynieść ukazują się na dole ekranu, mową co nieco wiązaną, np. "Śmierci przynieś przeznaczenie". Odpowiednia interpretacja tej poezji pozwoli ukończyć grę.
50
AmigaMagazyn Amiga (Nov, 1994)
Moim zdaniem program ten może zainteresować tylko prawdziwych entuzjastów tego gatunku.