Donkey Kong Barrel Blast Credits (Wii)

Everyone
ESRB Rating
Genre
Perspective
Gameplay
44
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
...
User Score
5 point score based on user ratings.

Donkey Kong Barrel Blast Credits

Credits

DirectorKenichi Imaeda
Assistant DirectorShingo Miyata
PlanningShoji Hirata, Yousuke Takahashi
ProgrammingEiji Akahori, Tomohito Hano, Yuji Takahashi, Takashi Yamashita
Sound ProgrammingHirokazu Kobayashi
Art DirectionKentarou Miyazaki
Character ModelingMizuna Komatsu, Masaya Kano, Masahiro Miura, Kōji Tomura
MotionTakeshi Kawaguchi, Atsuko Taguchi, Junna Sato, Hironari Hashimoto, Shino Nishitani, Junya Ishii
Map ModelingKeiko Tamura, Reiga Yasuda, Takatoshi Komatsu, Tadashi Sano, Manami Sakachi, Mizuna Komatsu
EffectsJunya Ishii, Kenichi Takebe
2D DesignKazuhiro Watanabe, Kayoko Sato, Shino Nishitani, Satoshi Yoshikawa, Kenichi Takebe, Takanori Yokoi
Sound DirectionHiroaki Yoshida
MusicTakashi Kouga
Sound EffectsYukiko Togashi
VoiceTakashi Nagasako, Katsumi Suzuki, Toshihide Tsuchiya, Kaoru Sasashima, Miho Yamada, Satsuki Tsuzumi, Kentarō Tone, Junji Kitajima
SupervisorsShigeru Miyamoto, Takashi Tezuka
Graphic SupervisorsYo Onishi, Aya Oyama, Kanae Kobata, Tsuyoshi Watanabe
ArtworkTakashi Ito, Kazuma Norisada
CG IllustrationYu Kitai, Ryuusuke Yoshida
CG Illustration SupervisorsWataru Yamaguchi, Shigehisa Nakaue, Yusuke Nakano
CoordinationJunpei Horita
Public RelationsDaigo Kumazawa
Special ThanksKōji Kondō, Akito Nakatsuka, Tomokazu Abe, Takuji Hotta, Kimiharu Hyodo, Ryuzo Abe, Yousuke Fujisawa, Akira Horiuchi, Yasushi Mikawa, Megumi Konishi
Assistant ProducersRyuunosuke Suzuki, Takao Seki
ProducersKentaro Nishimura, Toshiharu Izuno, Rikiya Nakagawa
Executive ProducerSatoru Iwata

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 453 other games
Shigeru Miyamoto, 275 other games
Kōji Kondō, 151 other games
Takashi Tezuka, 138 other games
Tsuyoshi Watanabe, 122 other games
Yusuke Nakano, 118 other games
Takashi Nagasako, 98 other games
Yo Onishi, 67 other games
Shigehisa Nakaue, 45 other games
Kentaro Nishimura, 45 other games
Toshiharu Izuno, 45 other games
Wataru Yamaguchi, 40 other games
Akito Nakatsuka, 35 other games
Ryuusuke Yoshida, 35 other games
Hiroaki Yoshida, 33 other games
Yuji Takahashi, 32 other games
Masahiro Miura, 30 other games
Takashi Ito, 28 other games
Keiko Tamura, 27 other games
Kanae Kobata, 24 other games
Aya Oyama, 24 other games
Katsumi Suzuki, 24 other games
Kazuma Norisada, 23 other games
Miho Yamada, 22 other games
Rikiya Nakagawa, 22 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Klonoa, a group of 24 people
DK: Jungle Climber, a group of 23 people
Trapt, a group of 17 people
NAtURAL DOCtRINE, a group of 14 people
Mario Party 8, a group of 14 people
Mario Super Sluggers, a group of 13 people
Super Mario Strikers, a group of 13 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 13 people
Mario Party 7, a group of 12 people
Mario Power Tennis, a group of 12 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 12 people
Mario Sports Mix, a group of 12 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 12 people
Mario Party DS, a group of 11 people
Donkey Kong: Jungle Beat, a group of 11 people
Glory of Heracles, a group of 11 people
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story, a group of 11 people
Mario Tennis: Power Tour, a group of 11 people
Mario Strikers Charged, a group of 11 people
Mario Party 10, a group of 11 people
Mario Hoops 3 on 3, a group of 10 people
Mario & Luigi: Partners in Time, a group of 10 people
Super Mario Galaxy 2, a group of 10 people
Mario Tennis Open, a group of 10 people
Mario Kart 8 Deluxe, a group of 10 people

Credits for this game were contributed by Leo Sukaze (33)