Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

atari breakout

WarioWare: Smooth Moves Credits

134 people (116 developers, 18 thanks)

Credits

ProducersYoshio Sakamoto, Ryouichi Kitanishi
SupervisorsOsamu Yamauchi, Katsuya Yamano, Toshio Sengoku
ConceptsKouichi Kawamoto
Chief DirectorGoro Abe
DirectorTaku Sugioka
Game DesignHideo Hatayama, Ko Takeuchi, Yasutaka Takeuchi, Yoshio Sakamoto, Goro Abe, Norikatsu Furuta, Ryuichi Nakada, Masanobu Matsunaga, Youhei Kubotsu, Takeshi Ando, Naoko Mori, Taku Sugioka, Yuki Tsuji, Kenichi Nishimaki, Kenji Matsumoto, Yasuhisa Baba, Masayuki Taira, Mami Nishimura, Yukie Kuwa, Kazuhiko Furukawa, Yasuhito Fujisawa, Naotaka Onishi, Kazuhito Norimoto, Teruyuki Hirosawa, Takahiro Suzuki, Brady Mehagan, Kayoko Murakami, Paul Patrascu, Waki Shigeta, Naoko Mitome, Kenichi Nishidono, Masahiko Nagaya, Misuzu Yoshida
Program DirectorTaku Sugioka
ProgrammingYasuhito Fujisawa, Misuzu Yoshiha, Masayuki Taira, Yasutaka Takeuchi, Kazuhiko Furukawa, Kenji Matsumoto, Yuki Tsuji
Character SupervisorYoichi Kotabe
Illustration SupervisorsRyuusuke Yoshida, Yusuke Nakano, Masanori Sato
Wario DesignHiroji Kiyotake
Character DesignKo Takeuchi
Design DirectorNaoko Mori
DesignKazuhito Norimoto, Mami Nishimura, Naotaka Onishi, Norikatsu Furuta, Youhei Kubotsu, Hideo Hatayama, Takeshi Ando, Kayoko Murakami, Paul Patrascu, Takahiro Suzuki, Yukie Kuwa, Kenichi Nishidono, Waki Shigeta, Masahiko Nagaya
Sound DirectorKenichi Nishimaki
MusicNaoko Mitome, Masanobu Matsunaga, Yasuhisa Baba
ArtworkRyuichi Suzuki, Takashi Hosoi, Sachiko Nakamichi, Hisayo Osanai
Voice ActingMichele Garrett, Yasuhisa Baba, Masanobu Matsunaga, Charles Martinet, Mami Nishimura, Brady Mehagan, Aaron Lundquist, Tim O'Leary, Leslie Swan, Sara Rades, Alan Averill, Reiko Ninomiya, Nathan Bihldorff, Ann Lin, Domenico Sambuco, Martin Schäfer, Mario Belon, Stéphane Bittoun
ModelsNaotaka Onishi, Masayuki Taira, Yuki Tsuji, Kazuhito Norimoto, Youhei Kubotsu, Misuzu Yoshida, Yukie Kuwa, Masahiko Nagaya
DebugTakaya Fujii, Naofumi Terazono
Super Mario ClubKanta Yokota, Youichiro Fukuda, Takafumi Harano, Kuniaki Yamashita, Yoshiaki Nakamoto, Kiyoshi Ishibiki, Ko Miyauchi, Hiroko Sakaguchi, Sumiko Nakamura, Hideo Kakiuchi, Akemi Setogawa, Yuichi Kitamura, Kuniko Fujii, Mami Mikuni, Ryuhei Yamazaki, Junko Minami, Tomoharu Yamashita, Shoichiro Takeyoshi, Sotaro Mochizuki, Rieko Koizumi, Emi Yamanaka, Miwako Takahashi
North American LocalizationAnn Lin, Reiko Ninomiya
Localization ManagementLeslie Swan, William Trinen, Nathan Bihldorff, Jeff Miller
Preproduction Audio & Visual SupportCraig Dysart
Localization Engineering SupportMark Jawad
European Localization ManagementKai Zeh, Andreas Fey, Hiroyuki Uesugi
European CoordinationTakashi Ebiike
Translation FrenchThomas Berthollet, Thomas Fougeray
Translation ItalianMonica Citi
Translation GermanHelge Friedrich
Translation SpanishGuillermo López-Anglada Fernández
Validation and Testing TeamJames Cockayne, Nadine Hinniger, David Calvo, Sylvain Gelly, Paul Bennett, Marcos Calatayud Mallent, Florence d'Anterroches, Biagio Brunetta, Thorsten Stichweh, Wolfgang Weber, Francesca Vargiu, Giacomo Iacumin, Theodoros Spenis, Leire Orduna, Ernesto Swárez González
Special ThanksReiko Wakimoto, Masatoshi Okuno, Nobuhiro Ozaki, Hisashi Nogami, Fujiko Nomura, Ken Kato, Souichi Yamamoto, Katsuhiro Nishida, Kyouko Nakazawa, Hitomi Nakano, Masahiro Takeguchi, Kenji Yamada, Ryuta Kaimoto, Yoshito Yasuda, Paul Logue, Nick Ziegler, Micky Auer, Nicholas Magnier
Executive ProducerSatoru Iwata
Co-Developed byIntelligent Systems

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 468 other games
Nathan Bihldorff, 258 other games
Leslie Swan, 230 other games
Jeff Miller, 209 other games
Tim O'Leary, 172 other games
Reiko Ninomiya, 157 other games
Charles Martinet, 139 other games
William Trinen, 126 other games
Yusuke Nakano, 126 other games
Sachiko Nakamichi, 92 other games
Andreas Fey, 80 other games
Yoshito Yasuda, 79 other games
Ann Lin, 72 other games
Yoichi Kotabe, 67 other games
Hiroji Kiyotake, 49 other games
Yoshio Sakamoto, 49 other games
Masanori Sato, 43 other games
Masahiro Takeguchi, 42 other games
Ryuusuke Yoshida, 40 other games
Alan Averill, 37 other games
Takahiro Suzuki, 36 other games
Martin Schäfer, 35 other games
Katsuya Yamano, 35 other games
Toshio Sengoku, 34 other games
Masanobu Matsunaga, 32 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

WarioWare: Touched!, a group of 46 people
WarioWare: D.I.Y. Showcase, a group of 44 people
WarioWare: D.I.Y., a group of 44 people
WarioWare: Twisted!, a group of 38 people
WarioWare, Inc.: Mega Party Game$!, a group of 31 people
Game & Wario, a group of 30 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 28 people
Planet Puzzle League, a group of 25 people
WarioWare: Get It Together!, a group of 25 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 25 people
Paper Mario: Color Splash, a group of 23 people
Paper Mario: The Origami King, a group of 22 people
Super Paper Mario, a group of 22 people
Super Smash Bros. Ultimate, a group of 22 people
WarioWare: Gold, a group of 19 people
Fire Emblem: Radiant Dawn, a group of 18 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 18 people
Paper Mario, a group of 18 people
Fire Emblem: Path of Radiance, a group of 17 people
Paper Mario: Sticker Star, a group of 17 people
Mario Kart: Super Circuit, a group of 16 people
Super Smash Bros.: Melee, a group of 15 people
Advance Wars: Days of Ruin, a group of 15 people
The Legend of Zelda: Spirit Tracks, a group of 14 people
Pokémon Puzzle Challenge, a group of 14 people

Credits for this game were contributed by Freeman (65665) and Ben K (23888)


atari saboteur