Wii Play Credits

Credits

DirectorMotoi Okamoto
Minigame DirectorsYusuke Akifusa, Arisa Hosaka
Assistant DirectorShinya Hiratake
Program DirectorTsutomu Kaneshige
Lead Game ProgrammingSouichi Nakajima
Game ProgrammingJyunya Kameda, Kenichi Nishida, Shusaku Kato
System ProgrammingKatsuhito Nishimura, Yusuke Shibata
Graphic System ProgrammingTakuhiro Dohta
UI ProgrammingKeichi Minato, Kazuya Sumaki
Programming AdvisorKeizo Ohta
Design DirectorJunji Morii
Lead 3D DesignRyūji Kobayashi
3D DesignJun Takamura, Tomomi Iwasaki, Masanobu Sato, Ryo Tanaka
UI DesignEmi Tomita, Masaaki Ishikawa, Takako Ishii, Yoshifumi Masaki, Mari Shibata
UI Design ManagementTakahiro Hamaguchi
Effect DesignKeijiro Inoue, Sayaka Yano
Sound DirectorRyōji Yoshitomi
Sound EffectsRyōji Yoshitomi
Sound Effects ProgrammingSanae Susaki
MusicShinobu Tanaka, Ryo Nagamatsu
Sound System ProgrammingYoji Inagaki
Sound AdvisorKazumi Totaka
Process ManagementKeizō Katō
Technical SupportHironobu Kakui, Yoshito Yasuda
DebugTakuji Hotta, Masataka Takemoto, Manabu Matsumoto, Super Mario Club
Mii SupportHisashi Nogami, Ryutaro Takahashi, Yusuke Shirakawa, Jun Ito, Takafumi Masaoka, Masanori Nakagawa, Kyohei Seki, Mai Okamoto, Mitsuhiro Hikino
Development Environment TeamChiharu Ito, Hajime Kojima, Hidetoshi Seki, Junpei Otani, Junichi Aoyagi, Keiko Akiyama, Kenji Nishida, Koichi Kyuma, Makoto Takano, Minoru Hatamoto, Shigeru Hirayama, Shunsaku Kitamura, Tadashi Ikegami, Takaaki Kazuno, Takashi Endō, Takashi Matsuda, Takashi Saito, Takayuki Sugano, Takeshi Shimada, Tatsuhiro Tanoue, Tetsuya Sasaki, Tomoaki Kuroume, Toshikazu Kitani, Yasuhiro Kawaguchi, Yasuki Tawaraishi, Yasunari Nishida, Yasushi Ida, Yusuke Kurahashi
Programming SupportProgramming Support Group
Package & ManualRyo Koizumi, Kazuya Yoshioka, Ross Hirai
PromotionYu Fukaya
Special Thanks to:Kenta Sato, Shinji Okane, Hiroshi Matsunaga, Yoshiki Haruhana, Taeko Sugawara, Yakaya Imamura, All EAD
ProducerKatsuya Eguchi
Co‑ProducerKiyoshi Mizuki
General ProducerShigeru Miyamoto
Executive ProducerSatoru Iwata
NOE Localisation TranslationMichael Hussinger, Sascha Weinard, Christian Massi, Christelle Bravin, Ainhoa Bernad, Jurjen Tiersma, Robert DeBoer
European Manual Localisation and LayoutBritta Henrich, Adrian Michalski, Celine Giebel, Sascha Nickel

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 453 other games
Shigeru Miyamoto, 274 other games
Hironobu Kakui, 99 other games
Kazumi Totaka, 80 other games
Yoshito Yasuda, 71 other games
Keizō Katō, 69 other games
Ryo Koizumi, 56 other games
Tomoaki Kuroume, 44 other games
Ryōji Yoshitomi, 42 other games
Keijiro Inoue, 42 other games
Yoshiki Haruhana, 39 other games
Kazuya Yoshioka, 36 other games
Yoji Inagaki, 34 other games
Adrian Michalski, 34 other games
Takashi Saito, 34 other games
Sascha Nickel, 33 other games
Katsuya Eguchi, 32 other games
Tsutomu Kaneshige, 31 other games
Takahiro Hamaguchi, 30 other games
Manabu Matsumoto, 28 other games
Hisashi Nogami, 27 other games
Mitsuhiro Hikino, 26 other games
Yusuke Shibata, 24 other games
Tomomi Iwasaki, 24 other games
Yasuhiro Kawaguchi, 24 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Wii Sports, a group of 84 people
Super Mario 64 DS, a group of 29 people
Nintendo Land, a group of 29 people
Wii Fit, a group of 28 people
The Legend of Zelda: The Wind Waker, a group of 28 people
Nintendogs, a group of 28 people
Mario Kart DS, a group of 25 people
Wii Music, a group of 24 people
Mario Kart 7, a group of 22 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 21 people
Pikmin, a group of 21 people
Pokémon Stadium 2, a group of 20 people
Wii Sports Resort, a group of 20 people
Mario Kart 8 Deluxe, a group of 20 people
Luigi's Mansion, a group of 18 people
Pikmin 2, a group of 18 people
Super Mario Sunshine, a group of 18 people
Mario Kart 8, a group of 18 people
Yoshi Touch & Go, a group of 17 people
New Super Mario Bros. Wii, a group of 17 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 17 people
The Legend of Zelda: Twilight Princess, a group of 17 people
Arms, a group of 17 people
The Legend of Zelda: Skyward Sword, a group of 16 people
Mario Kart: Double Dash!!, a group of 16 people

Credits for this game were contributed by karttu (4739) and Ben K (23926)