Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

antstream

User Reviews

There are no reviews for this game.


Our Users SayCritic Reviews

MobyRanks are listed below. You can read here for more information about MobyRank.
86
2404.org PC Gaming (Feb 25, 2005)
One heck of a fun naval combat and command simulation, Enigma: Rising Tide Gold, to borrow a line from Othello, takes a minute to learn and a lifetime to master.
70
GameElite.se (Nov 26, 2004)
Tempot i spelet är dess stora akilleshäl. Allt är väldigt realistiskt och om man har i åtanke att det är vapen och fartyg från trettiotalet så inser ni säkert att det tar tid att göra saker. Det tar tid för din båt att nå fram till konvojen du skall spränga och det tar tid för dina torpeder att nå sitt mål. De första gångerna jag spelade hann jag avfyra några torpeder för att sedan vänta förgäves på att de skulle nå sina mål. När jag så var i full färd med att ändra taktik fick jag plötsligt meddelande om att de hade träffat. Denna ”realism” i form av hastighet må vara välkomnad av sjökrigsfantaster, men för mig drar det ned helhetsintrycket av spelet.


antstream