User Reviews

There are no reviews for this game.


Our Users SayCritic Reviews

MobyRanks are listed below. You can read here for more information about MobyRank.
100
The DOS Spirit (Dec 05, 2011)
Det er ingen ekstra kapitler å velge slik som i Holiday Hare 98 og musikk, grafikk og gameplay er akkurat likt forgjengeren – tross den oppgraderte motoren.