Space Rangers Credits (Windows)

Published by
Developed by
Released
Platform
75
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
4.1
User Score
5 point score based on user ratings.

Space Rangers Credits

Credits

Game DesignerDmitri Gusarov
Director Dmitri Gusarov
Lead ProgrammersAlexey Dubovoy, Dmitri Gusarov
Modular ProgrammingAlexey Dynda, Denis Federov, Alexander Kozlov
2D, 3D Graphics and AnimationAlexander Yazynin, Artem Chivchalov, Bulat Dautov, Nina Vatulich, Dmitry Bormashov
Game InterfaceDenis Petrov
Planet DesignMikhail Selesnev, Alexey Bukhnin, Pavel Lebedev, Anton Strakhov, Sergey Baraboshkin, Oleg Martos, Alexander Ost, Evgeny Kisly, Roman Korvigin, Sergey Scherbakov, Vadim Sultanov, Nikolay Lokhnin
Music and SoundK‑D Music, Grigory Semenov, Denis Korzhavin, Pavel Stebakov, Ekaterina Katkasova
PlotYury Nesterenko
Text and Planetary QuestsArtem Pyatkin, Anton Chivchalov, Anton Mikhailov, Roman Veremchuk, Alexey Antonenko, Anna Selezneva, Alexander Nakonechny
ProofreadersLyubov Berchanskaya, Denis Russkikh
TranslationNatalia Biletska, Evgenia Dynda
Website and documentationPeter Khaggi
TestingAlexey Deyev, Alexey Savinykh, Pavel Ivanov, Alexander Dmitrevsky, Alexey Tselykovsky, Igor Aminov, Oleg Stepanov, Sergey Nayman, Ilya Yazynin, Dmitry Degtyarev
Many thanks toNikhail Rubakov, Nikolay Rabalkin, Levon Zakharchenko, Oleg Peil, Dima Peil, Denis Sheverdaev

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Pavel Stebakov, 31 other games
Dmitri Gusarov, 8 other games
Dmitry Degtyarev, 8 other games
Nina Vatulich, 7 other games
Anna Selezneva, 7 other games
Alexander Yazynin, 7 other games
Roman Veremchuk, 6 other games
Alexander Dmitrevsky, 5 other games
Grigory Semenov, 5 other games
Anton Mikhailov, 4 other games
Alexey Antonenko, 4 other games
Bulat Dautov, 4 other games
Lyubov Berchanskaya, 3 other games
Denis Russkikh, 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Space Rangers HD: A War Apart, a group of 15 people
Space Rangers 2: Dominators, a group of 14 people
King's Bounty: The Legend, a group of 7 people
King's Bounty: Crossworlds, a group of 6 people
King's Bounty: Dark Side, a group of 6 people
King's Bounty: Warriors of the North, a group of 6 people
King's Bounty: Armored Princess, a group of 6 people
A.I.M. Racing, a group of 3 people
A.I.M.: Artificial Intelligence Machines, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by Riamus (8520)