Advertising Blurbs

www.software-pyramide.de:
  Der nächste Evolutionssprung der Spielegeschichte steht bevor. Erlebe eine epische Reise, die dich vom Ursprung des Lebens durch die Entwicklung der Zivilisation und Technologie bis hin zu den unendlichen Weiten des Weltalls führt. Deine Odyssey beginnt mit der Entstehung des Lebens als Einzeller, der ums reine Überleben kämpft. Nutze dann den intuitiven Editor, um die Kreatur von ihrem Mikroben–Dasein in eine Spezies zu verwandeln, die intelligente Werkzeuge zu ihrem Vorteil einsetzt. Lenke deine Spezies, wenn sie die Dörfer, Gebäude, Städte und Fahrzeuge baut, die du entworfen hast. Auf dem Weg zur globalen Zivilisation liegt es an dir, ob du jagst oder plünderst, überfällst oder handelst, freundlich oder hinterlistig bist!

  Contributed by jaXen (180354) on Dec 29, 2013.

www.GamersGate.com - Mac/Win (World):
  Maxis, makers of The Sims, present the next big bang - SPORE. Create your unique creature and guide it on an epic journey through a universe of your own creations. Play any way you choose in the five evolutionary phases of Spore: Cell, Creature, Tribe, Civilization, and Space. Each unique phase presents different challenges and goals. You may choose to start in Cell and nurture one species from its humble aquatic origins to its evolution as a sentient species. Or decide to start building tribes or civilizations on multiple planets. How you play and what you do with your universe is entirely up to you.

  Spore gives you a variety of powerful yet easy-to-use creation tools so you can create every aspect of your universe: creatures, vehicles, buildings, and even starships. While Spore is a single-player game, your creations and other players’ creations are automatically shared between your galaxy and theirs, providing a limitless number of worlds to explore and play. You can also visit the Spore website and look at all the cool things your friends and people all around the world are making—then pull them into and make them a part of your own world!

  FEATURES
  • CREATE Your Universe from Microscopic to Macrocosmic—From tide pool amoebas to thriving civilizations to intergalactic starships, everything is in your hands.
  • EVOLVE Your Creature through Five Phases—It’s survival of the funnest as your choices reverberate through generations and ultimately decide the fate of your civilization.
  • EXPLORE Other Players’ Galaxies—Will your creature rule the universe, or will your beloved planet be blasted to smithereens by a superior alien race?
  • SHARE with the World—Everything you make is shared with other players and vice versa, providing tons of cool creatures to meet and cool places to visit.

  Contributed by Zeppin (8425) on Jul 19, 2009.

Electronic Arts Polska site - ea.pl:
  Znudzony swoją planetą? SPORE oferuje Tobie prywatny wszechświat! Tworzysz i rozwijasz nowe formy życia, zakładasz plemiona, budujesz cywilizacje, kreujesz światy i przemierzasz kosmos. Gra obejmuje pięć faz, odpowiadających poszczególnym etapom ewolucji: komórka, stwór, plemię, cywilizacja i kosmos. Każda z faz oznacza odmienne zadania i cele. Możesz zacząć od komórek i hodować jeden gatunek - od skromnych początków w praoceanie, aż po wyewoluowanie istot rozumnych! Możesz też od razu zająć się tworzeniem plemion lub budową cywilizacji na różnych planetach. Cały wszechświat gry jest do Twojej dyspozycji. Gdzie się wybierzesz? I dlaczego mając tylko dwoje oczu? Chcesz być galaktycznym ambasadorem pokoju? A może kosmicznym tyranem? Wybór należy do Ciebie! Masz pod ręką rozmaite narzędzia twórcze. Za ich pomocą projektujesz wszystkie elementy wszechświata gry: stwory, pojazdy, budynki, a nawet statki kosmiczne. Choć SPORE jest grą dla jednego gracza, dzieła Twoje i innych fanów są automatycznie przesyłane między poszczególnymi galaktykami, co zapewnia nieograniczoną liczbę światów do eksplorowania.

  Najważniejsze cechy

  STWÓRZ własny wszechświat
  przeprowadź gatunek przez wszystkie niebezpieczeństwa praoceanu, by ostatecznie skończyć na intergalaktycznych wojażach.

  POKIERUJ stworem w trakcie pięciu etapów gry
  przetrwają najsprytniejsi, a każda decyzja ma konsekwencje dla dalszych pokoleń i ostatecznie przyczyni się do losu Twojej cywilizacji.

  PRZEMIERZAJ galaktyki pełne innych graczy
  czy Twoje stwory podbiją wszechświat? A może ukochana planeta zostanie spustoszona przez obcą rasę?

  PUBLIKUJ swoje kreacje
  wszystko, co tworzysz jest udostępniane innym graczom i vice versa. W grze poznasz masę stworów i odwiedzisz niesamowite miejsca.

  Contributed by UV (7212) on Sep 05, 2008.