Front Mission Credits (WonderSwan Color)

Front Mission WonderSwan Color Title screen.

MISSING COVER

Published by
Developed by
Released
Also For
...
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
...
User Score
5 point score based on user ratings.

Front Mission Credits

Credits

ProducerToshirou Tsuchida, Shinji Hashimoto
Character DesignYoshitaka Amano
ProgrammerMamoru Oyamada
Graphic DesignerTetsuya Nomura, Yusuke Naora
MusicYoko Shimomura, Noriko Matsueda
Sound ProgrammerMinoru Akao
Sound EffectTeruaki Sugawara
DirectorHideo Iwasaki

WonderSwanColor Staff

Executive ProducerYōichi Wada
ProducerYūsuke Hirata
DirectorKazuhiko Yoshioka
Music ComposeKazuhiko Sawaguchi, Tsuyoshi Sekito
Sound EffectYoshitaka Fujita
CoordinatorKiyomi Tanikawa, Rie Nishi, Miwa Maki
CooperationHideo Iwasaki, Yoshisuke Nakahara, Mieko Hoshino, Eiji Yamashita, Toru Honda
PublicityKiyotaka Sousui, Hiroyuki Miura, Daisuke Yamamoto, Kousuke Miyamoto
Quality ManagementAkihito Shoji, Kenichi Miyake, Nagako Ikuta, Ryuji Watanabe, Ken Kuroda, Megumi Wakuta, Chiaki Ihara, Yuko Fujii, Minako Ikeda, Kenji Takahashi, Daijirou Yuki, Shinji Hirokawa
Ratings SectionReiko Kondō, Hiroko Hamada
WonderSwanColor TranslationTom Create Co. Ltd., Hitoshi Mutō, Masaru Ikeda, Hiroki Chiba, Mikiharu Satou, Yoshihito Ueda, Motoi Saito, Koichi Sato, Toshihiro Tanaka, Norihiko Sasaki, Toshiaki Matsuda, Tetsuya Iioka, Toshinori Akechi, Kazuaki Soeda, Studio Clips
Special ThanksMiki Akakura, Hiroki Nakai, Toshiaki Naito, Tetsuya Okamoto, Yasuhiko Kyo, Mitsuhiro Yamada, Yoshie Nishimura, Mika Okada, Shiho Sasaki, Sakiko Kuniyoshi, All SQUARE Staff

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shinji Hashimoto, 126 other games
Yōichi Wada, 124 other games
Reiko Kondō, 113 other games
Tetsuya Nomura, 54 other games
Yoshitaka Amano, 51 other games
Yoko Shimomura, 50 other games
Minoru Akao, 49 other games
Toshirou Tsuchida, 45 other games
Kiyotaka Sousui, 31 other games
Tsuyoshi Sekito, 30 other games
Hiroyuki Miura, 27 other games
Teruaki Sugawara, 26 other games
Yusuke Naora, 25 other games
Toru Honda, 23 other games
Kiyomi Tanikawa, 22 other games
Akihito Shoji, 22 other games
Yūsuke Hirata, 19 other games
Hitoshi Mutō, 19 other games
Toshiaki Naito, 19 other games
Daisuke Yamamoto, 18 other games
Kenichi Miyake, 17 other games
Yoshitaka Fujita, 16 other games
Hideo Iwasaki, 16 other games
Kazuhiko Sawaguchi, 14 other games
Hiroki Chiba, 13 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Final Fantasy Origins, a group of 30 people
The Final Fantasy Legend, a group of 25 people
Final Fantasy II, a group of 18 people
Final Fantasy III, a group of 17 people
Kingdom Hearts HD I.5 ReMIX, a group of 14 people
Final Fantasy, a group of 14 people
Final Fantasy II, a group of 13 people
Final Fantasy II, a group of 13 people
Final Fantasy Anthology, a group of 13 people
Samurai Legend Musashi, a group of 12 people
Kingdom Hearts: Birth by Sleep, a group of 12 people
Kingdom Hearts: Re:Chain of Memories, a group of 12 people
Final Fantasy, a group of 11 people
Final Fantasy IV: The Complete Collection, a group of 11 people
Chrono Trigger, a group of 11 people
Final Fantasy: Explorers, a group of 11 people
Front Mission 4, a group of 11 people
Final Fantasy XIII, a group of 11 people
Front Mission 2, a group of 10 people
Final Fantasy V Advance, a group of 10 people
Final Fantasy V, a group of 10 people
Dragon Quest V: Tenkū no Hanayome, a group of 10 people
Final Fantasy X, a group of 10 people
Final Fantasy: Anthology - European Edition, a group of 10 people
Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII, a group of 9 people

Credits for this game were contributed by リカルド・フィリペ (145470)