Steel Battalion: Line of Contact Credits

Staff

Original VT DesignerJunji Okubo
New VT DesignerSawaki Takeyasu
Calligraphy of Japanese TitleDaiei Mori
Main ProgrammerMasaki Higuchi (Nude Maker)
ProgrammersAkihiro Shimamori, Yasuyuki Saito, Makoto Kitamura, Wataru Ohmori
Server ProgrammerMineyuki Noda
Network Assistant EngineersTomohiro Ueno, Jun Matsumoto, Hitoshi Yokota
Art DirectorHirokazu Yonezuka
Background DesignerJunya Tasaki
Cockpit DesignerShōji Kuga (Nude Maker)
VT ModelersTomohiro Ise, Sawaki Takeyasu
Object ModelerYuichi Akimoto
Motion DesignersTetsuya Sasano, Akihito Miyake
Special Effects and Interface DesignerNorikazu Kudo
Sound DesignerMasafumi Takada (Grasshopper Manufacture Inc.)
Sound Effect DesignerYasumasa Yamada
Sound EditingKōtarō Matsumoto, Wataru Hama
Script TranslationTetsuro Oyama, Shinsaku Ohara
TestersJunya Yoshimura, Yuzo Ichikawa, Kunishige Matsubara, Tatsuya Hamada, Jun Sakaue, Norihiro Yamamoto, Hideyuki Yoneda, Masayuki Miura, Takako Kida, Shōhei Takagi, Yusuke Kitamura, Takayuki Suzuki, Yoshinori Nagai, Takayuki Takada, Toshikazu Morita, Kōhei Abe, Shigeyoshi Kuwamura, Hitoshi Hashimoto, Hiroyo Imai, Yuka Kobayashi, Ryōta Sakata, Takeshi Sasaki, Hayato Suzuki, Takanori Fujisawa, Hiroshi Miyamoto, Teruhisa Watanabe, Kenji Shimizu, Yasuo Takayama, Nobuyoshi Yoshioka, Kouji Matukizono
General ProducerShinji Mikami
ProducerAtsushi Inaba
DirectorHifumi Kouno (Nude Maker)

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shinji Mikami, 45 other games
Kenji Shimizu, 38 other games
Masafumi Takada, 34 other games
Atsushi Inaba, 32 other games
Tomohiro Ueno, 27 other games
Yasumasa Yamada, 24 other games
Shinsaku Ohara, 23 other games
Hitoshi Yokota, 23 other games
Masayuki Miura, 23 other games
Tetsuya Sasano, 21 other games
Shigeyoshi Kuwamura, 20 other games
Makoto Kitamura, 20 other games
Takeshi Sasaki, 19 other games
Jun Matsumoto, 17 other games
Wataru Hama, 16 other games
Yoshinori Nagai, 15 other games
Junya Yoshimura, 15 other games
Jun Sakaue, 15 other games
Wataru Ohmori, 14 other games
Toshikazu Morita, 13 other games
Yuichi Akimoto, 13 other games
Hirokazu Yonezuka, 12 other games
Yasuo Takayama, 12 other games
Takanori Fujisawa, 10 other games
Tatsuya Hamada, 9 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Steel Battalion, a group of 20 people
Resident Evil, a group of 10 people
Devil May Cry: HD Collection, a group of 9 people
Devil May Cry, a group of 9 people
Devil Kings, a group of 9 people
Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium, a group of 8 people
Monster Hunter 4: Ultimate, a group of 7 people
Monster Hunter: Freedom 2, a group of 7 people
Onimusha 2: Samurai's Destiny, a group of 7 people
Resident Evil 6, a group of 7 people
Resident Evil: Revelations 2, a group of 6 people
Infinite Space, a group of 6 people
Resident Evil: Revelations 2 - Episode One: Penal Colony, a group of 6 people
Resident Evil 2, a group of 6 people
Monster Hunter Tri, a group of 6 people
Ultimate Marvel vs. Capcom 3, a group of 5 people
Resident Evil 3: Nemesis, a group of 5 people
Super Street Fighter IV, a group of 5 people
Mobile Suit Gundam: Gundam vs. Zeta Gundam, a group of 5 people
Dead Rising, a group of 5 people
Resident Evil 5, a group of 5 people
Vanquish, a group of 5 people
Monster Hunter: Generations, a group of 5 people
Ōkami, a group of 5 people
God Hand, a group of 5 people

Credits for this game were contributed by ryanbus84 (24533)