🐳 Moby v2023.03.16 update
game cover GAME: Lagaf': Les Aventures de Moktar - Vol 1: La Zoubida (1991)
DOS (1991), Amiga (1991), Atari ST (1991), Amstrad CPC (1992)