Street Fighter III: 3rd Strike Credits

Arcade Original Staff

Character DesignYūji Imamura (Who), Ikuo Nakayama (Ikusan Z), Daisuke Kurita (D=Kurita), Chimorin Shogun, Sibaki, Chunzenji&Rute, Tsuyoshi, Jun Ikawa, Toshihiro Suzuki, Noya‑T, Seiji Yano, Ryosuke Naoi, Tomo, Daichi Hirano (Hirano=Daichi), Izumi Noda (Izumi-N), Akira Yasuda
Scroll DesignHiroyuki Imahori, Hiroshi Sugiyama, Yoko Fukumoto, Yuki Kyōtani, Hisashi Sawada (Sawatch), Atsushi, Ryo Uno, Yusuke Saiwai, Kenichi Yamahashi
Original ArtworkDaigo Ikeno (Daigoro), Harumaru
Title Logo DesignYumiko Uchida
Instruction DesignShinichiro Sakomizu (Sakomizu)
ProgrammingKazuhito Nakai, Nobuya Yoshizumi (LT1), Yuko Kawamura (TATE), Hiroshi Nakagawa (RAOH), Yoshinobu Inada (INE), Masahito Ohya (Masahito Oh!Ya!), Akihiro Yokoyama
Sound Effect DesignSatoshi Ise, Yoshiki Sandō
Music ComposeHideki Okugawa
Sound DesignKazuya Takimoto
Sound Management DirectorYoshinori Ono
Songs ‑ Written byInfinite, Hideki Okugawa
Songs ‑ Arranged byHideki Okugawa
Song ‑ VocalsInfinite, Lock Down
Recording EngineerYutaka Shinoyama
Mix EngineerPaul Shubat
Assistant EngineerVladimir Nikolic
Artist ManagementCain Lock Down Entertainment Inc.
Voice ActorTōru Ōkawa, Yuji Kishi, Mitsuo Iwata, Kentarō Itō, Masakazu Suzuki, Yuri Awano, Mie Midori, Takashi Matsuyama, Tomomichi Nishimura, Makoto Tsumura, Eiji Sekiguchi, Atsuko Tanaka, Lawrence Bayne, Patrick Gallagan, Francis Diakewsky, Len Carlson
PlanningHidetoshi Ishizawa, Haruo Murata, Tomonori Ohnuma (Numach), Yasunori Ichinose, Sada 36
Special ThanksYōichi Egawa, Takuya Shiraiwa, Abu Takemura, Tomoaki Tsuji, Tobuto Dezaki, Mitsuaki Araki, Takechan, Oni Suzuki, Kaeru, H. Sugimoto, Katsunori Shinano, Gon, S. Ohoka, J. Matsubara, Miura Cuberick, Tetsuya Haze, Yoshihiro Tomita, HMX‑12 Hamada, Masayasu Mukai, Takashi Kubozono (Punch Kunozono), Tetsuya Iijima, Lisa Jones, Masayuki Fukumoto, Lance Luu, Nathan Williams
Message TranslatorErik Suzuki, Dan Okada, Chris Ryu Tang
ProducerNoritaka Funamizu, Kouji Nakajima
General ProducerYoshiki Okamoto

Dreamcast Staff

Character DesignJun Ikawa, Yuji Imamura, Chimorin Shogun, Toshihiro Suzuki, Tomo, Daichi Hirano (Daichi=Hirano), Naonee!, Daisuke Kurita (D=Kurita)
Scroll DesignHisashi Sawada (Sawatch-Again), Yuki Kyōtani, Yusuke Saiwai
Original ArtworkDaigo Ikeno
Instruction DesignM.ru, Mizuho Toyonaga (Miduho), Yumiko Uchida
ProgrammingKazuhito Nakai, Nobuya Yoshizumi, Hiroshi Nakagawa, Masahito Ohya (Masahito Oh!Ya!), Kohei Akiyama, Tomohiro Ueno, Batayon , Meijin
Network Shin., Ichiro Yunde, Netman, Mineyuki Noda, Kentaro Kaneko, Hideaki Itsuno
Homepage DesignIka‑Chan, momo‑mo
Sound Hiroaki Kondō, Yoshiki Sandō
MusicHideki Okugawa
RecordedKazuya Takimoto
PlanningHidetoshi Ishizawa, Haruo Murata, Tomonori Ohnuma
Special ThanksHideki Ōnuki, Keiko Harakawa, Michiyo Aoki, Hiromitsu Furubeppu, Toshiaki Matsuda, Takako Akutagawa, Ryōsuke Hagiwara, Abu Takemura, Yoshinori Ono, Takuya Shiraiwa, Erik Suzuki
DirectorHidetoshi Ishizawa
ProducerYoshihiro Sudou
General ProducerNoritaka Funamizu
Executive ProducerYoshiki Okamoto

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Yoshiki Okamoto, 85 other games
Noritaka Funamizu, 70 other games
Nathan Williams, 52 other games
Kazuya Takimoto, 51 other games
Erik Suzuki, 46 other games
Masayuki Fukumoto, 46 other games
Takuya Shiraiwa, 44 other games
Takashi Kubozono, 39 other games
Tomomichi Nishimura, 38 other games
Atsuko Tanaka, 32 other games
Hiroaki Kondō, 31 other games
Ryōsuke Hagiwara, 30 other games
Akira Yasuda, 29 other games
Kouji Nakajima, 29 other games
Yoshihiro Sudou, 28 other games
Haruo Murata, 28 other games
Hideaki Itsuno, 28 other games
Yoshinori Ono, 27 other games
Toshihiro Suzuki, 27 other games
Yumiko Uchida, 24 other games
Shinichiro Sakomizu, 24 other games
Yuki Kyōtani, 20 other games
Mizuho Toyonaga, 20 other games
Michiyo Aoki, 19 other games
Yoshihiro Tomita, 19 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Capcom vs. SNK, a group of 31 people
Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium, a group of 31 people
Street Fighter Alpha 3, a group of 29 people
Street Fighter III: Double Impact, a group of 28 people
Marvel vs. Capcom 2, a group of 24 people
Capcom vs. SNK Pro, a group of 24 people
Project Justice, a group of 22 people
Devil May Cry: HD Collection, a group of 21 people
JoJo's Bizarre Adventure, a group of 20 people
Jojo no Kimyō na Bōken: Ōgon no Kaze, a group of 17 people
Mobile Suit Gundam: Federation vs. Zeon, a group of 16 people
Resident Evil: Outbreak, a group of 16 people
Power Stone 2, a group of 16 people
X-Men vs. Street Fighter, a group of 15 people
auto modellista, a group of 15 people
Heavy Metal Geomatrix, a group of 14 people
Devil May Cry 3: Dante's Awakening, a group of 14 people
Street Fighter Collection, a group of 14 people
Monster Hunter: Freedom 2, a group of 14 people
Vampire Chronicle for Matching Service, a group of 13 people
Devil May Cry 2, a group of 13 people
Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes, a group of 12 people
Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, a group of 12 people
Monster Hunter: Freedom Unite, a group of 12 people
Super Street Fighter IV, a group of 12 people

Credits for this game were contributed by crbr (2052), リカルド・フィリペ (66451) and ryanbus84 (15324)