Fire Emblem: Fūin no Tsurugi Credits

Credits

Executive ProducerHiroshi Yamauchi
ProducerTakehiro Izushi
DirectorTōru Narihiro
Super VisorKentaro Nishimura
Game DirectorMasayuki Horikawa
ScenarioMasayuki Horikawa
System DirectorTakafumi Kaneko
Main ProgramTakafumi Kaneko
Art DirectorTaeko Kaneda
Main DesignSachiko Wada
Face DesignSachiko Wada
Graphic ChiefMasahiro Higuchi
Event ProgramTakanori Hino
EventMakoto Katayama
SupportMakoto Katayama
A.I. ProgramChikara Yamamoto
Battle DesignNaotaka Onishi
Battle ProgramMotomu Chikaraishi
Battle AnimationMaki Takemori, Youko Nakai
Map DesignSumiko Miki
LayoutMakoto Shimojo
Sound CompositionYuka Tsujiyoko
Sound EffectKenichi Nishimaki, Noritaka Misawa
Graphic SupportMinoru Noda, Ryou Hirata, Tsuyoshi Nakatsuka, Masaru Nishimura
Scenario SupportKouhei Maeda
Program SupportSusumu Ishihara, Yusuke Murakami
Image IllustrationEiji Kaneda
Art WorkYasuo Inoue, Takashi Itou
PublishmentYusuke Kitanishi, Tetsuro Oe
Technical SupportKenji Nakajima
Process ManagerKenji Imai
Special ThanksRyouichi Kitanishi, Kouzou Ikuno, Toshiyuki Nakamura, Masahiro Nakamori, Toshio Sengoku, Masanobu Matsunaga, Ryuichiro Koguchi, Yuka Hongou, Katsuyoshi Koya, Masao Yamamoto, Kyoko Watanabe, Yutaka Takehisa, Toshihiro Toza, Masahiro Sakurai, Smash Brothers DX Team, Tomonori Sumiya, Hiroshi Izawa, Kotaro Yamada, SUPER MARIO CLUB, Masaru Ikeshita, Haruka Kato, Masami Kato, Junko Komaki, Nobuaki Maeda, Katsunori Masutani, Akiko Matsumoto, Naotaka Matsumoto, Hiroyuki Murata, Kei Nadabe, Tomohiro Nishigaki, Keiichiro Nishimoto, Ryuichiro Sakima, Masaharu Shima, Syogo Tachibana, Shigeo Takada, Atsushi Takeda, Hiroya Takeda, Hisashi Takizaki, Yoshikazu Tanaka, Mari Ueda, Satoru Uno, Yuichiro Ushijima, Hiroyuki Yamaoka

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Hiroshi Yamauchi, 193 other games
Yasuo Inoue, 69 other games
Takehiro Izushi, 63 other games
Kentaro Nishimura, 43 other games
Toshiyuki Nakamura, 42 other games
Tōru Narihiro, 39 other games
Masao Yamamoto, 35 other games
Takafumi Kaneko, 30 other games
Toshio Sengoku, 29 other games
Masanobu Matsunaga, 28 other games
Kenichi Nishimaki, 27 other games
Ryouichi Kitanishi, 27 other games
Masahiro Higuchi, 26 other games
Kenji Nakajima, 26 other games
Yuka Tsujiyoko, 24 other games
Kenji Imai, 21 other games
Masayuki Horikawa, 20 other games
Naotaka Onishi, 19 other games
Masahiro Sakurai, 18 other games
Masaru Nishimura, 18 other games
Kouhei Maeda, 17 other games
Yoshikazu Tanaka, 15 other games
Yutaka Takehisa, 15 other games
Yusuke Kitanishi, 15 other games
Ryuichiro Koguchi, 15 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Fire Emblem, a group of 30 people
Advance Wars, a group of 29 people
Fire Emblem: Path of Radiance, a group of 24 people
Fire Emblem: The Sacred Stones, a group of 22 people
Fire Emblem: Radiant Dawn, a group of 22 people
Advance Wars: Days of Ruin, a group of 18 people
Fire Emblem: Thracia 776, a group of 18 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 17 people
Pokémon Puzzle Challenge, a group of 16 people
Advance Wars: Dual Strike, a group of 15 people
Fire Emblem: Awakening, a group of 15 people
Fire Emblem: Shadow Dragon, a group of 15 people
Super Famicom Wars, a group of 15 people
Paper Mario: The Thousand-Year Door, a group of 15 people
Paper Mario: Sticker Star, a group of 14 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 14 people
Paper Mario, a group of 14 people
Mario Kart: Super Circuit, a group of 14 people
Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia, a group of 13 people
Fire Emblem Fates: Birthright, a group of 12 people
Fire Emblem: Heroes, a group of 12 people
Fire Emblem Fates: Conquest, a group of 12 people
Fire Emblem: Monshō no Nazo, a group of 11 people
Code Name: S.T.E.A.M., a group of 11 people
Advance Wars 2: Black Hole Rising, a group of 11 people

Credits for this game were contributed by Evil Ryu (65856)